De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Angst in de palliatieve fase Casuïstiekbespreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Angst in de palliatieve fase Casuïstiekbespreking"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Angst in de palliatieve fase Casuïstiekbespreking
voor begeleiders van mensen met een verstandelijke handicap 18 november 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland

2 Programma * Opening door Anja van der Starre, projectleider Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland * Inleiding over angst in de palliatieve fase door Emmy Räkers, arts binnen ASVZ * Vragen? * Pauze * Casusbespreking in subgroepen * Plenaire terugkoppeling * Sluiting uiterlijk om uur * Evaluatieformulieren!

3 WHO definitie “Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.” (WHO 2002)

4 Doel NPZ Waardenland De kwaliteit en de toegankelijkheid
van de palliatieve zorgverlening in de regio door samenwerking naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

5 Partners NPZ Waardenland
Deelnemende partijen die samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland hebben getekend (zoals Syndion, Philadelphia en ASVZ). Ondersteuning vanuit Agora, (onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg) Ondersteuning vanuit IKNL, (integraal kankercentrum Nederland) VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) deze vrijwilligers hebben de training palliatieve zorg gevolgd (“onbetaald is niet vrijblijvend”)

6 Regionaal Palliatief Team
Samenwerking casemanagers en consultatieteam palliatieve zorg Doelstelling: Het optimaliseren van palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Dit gebeurt aanvullend op en in overleg met de bestaande hulpverlening.

7 Folders

8 Regionaal Palliatief Team
Onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland. Onderdeel van het IKNL, regio Rotterdam. Doelgroep Professionals uit diverse settings: Thuissituatie (huisarts, wijkverpleegkundige) Hospicevoorzieningen Verpleeg- en verzorgingstehuizen Ziekenhuizen Cliënt Mantelzorg

9 Regionaal Palliatief Team
Procedure; Verpleegkundige neemt de telefoon aan. Indien mogelijk direct advies, maar in ieder geval binnen 24 uur. Indien nodig overleg met collega-teamlid. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bereikbaarheid; 24 uur per dag, 7 dagen per week Telefoonnummer

10 Regionaal Palliatief Team
Leden Regionaal Palliatief Team Waardenland Addy Koster, verpleegkundig consulent Graziëlle Stofberg, verpleegkundig consulent Jannie Gouma, verpleegkundig consulent Franca Horstink, medisch consulent Amnon Weinberg, medisch consulent Maikel van Bokhoven, medisch consulent Florence Guibert Buiron, medisch consulent Geertruid van Merwijk, medisch consulent

11 Casemanagers palliatieve zorg
Taken Ondersteunen, informeren en adviseren van cliënten/ patiënten, aanvullend op de bestaande reguliere zorg; Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners. Het bewaken van de continuïteit; Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en hulpverleners; Het initiëren/onderhouden van contacten binnen het netwerk. Bereikbaarheid; Maandag tot en met vrijdag van 8.00 – uur, op telefoonnummer

12 Casuïstiekbesprekingen
4x per jaar organiseert het Regionaal Palliatief Team in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland een casuïstiekbespreking. Deze is geaccrediteerd voor verpleegkundigen. Werknemers van leden van het NPZ Waardeland zijn welkom bij deze casuïstiekbesprekingen.

13 Casuïstiekbesprekingen
In 2015 staan er weer casuïstiekbesprekingen gepland voor: Donderdag 5 februari (Thema: ‘misselijkheid en braken’) Donderdag 28 mei Donderdag 17 september Donderdag 20 november Steeds van – uur op diverse locaties. Overige thema’s moeten nog worden ingevuld. Blijf op de hoogte via:

14 Bereikbaarheid NPZ Waardenland
Angelique de Wit, netwerkcoördinator Tel: , Anja van der Starre, projectleider Tel , Esther Vliegenthart, secretaresse netwerk palliatieve zorg

15 NPZ Waardenland Zijn er vragen over het Netwerk Palliatieve Zorg?
Ja? Stel ze vooral … Nee, dan gaan we over naar de presentatie van Emmy Räkers


Download ppt "Welkom Angst in de palliatieve fase Casuïstiekbespreking"

Verwante presentaties


Ads door Google