De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO en DIACONAAT regionale avonden 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO en DIACONAAT regionale avonden 2014"— Transcript van de presentatie:

1 WMO en DIACONAAT regionale avonden 2014

2 WMO en Diaconaat Bijbelse signalen: Leviticus 23
22 Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.”

3 WMO en Diaconaat Bijbelse signalen: Micha 6
8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

4 WMO en Diaconaat Bijbelse signalen: Dabar Stad op een berg
Bergrede – Mattheus 5 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

5 WMO en Diaconaat Gemeente met een geschiedenis Veel mensen hoorden
bij de kerk Men was gewend zo nodig elkaar te helpen

6 WMO en Diaconaat Gemeente met een geschiedenis
Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in. Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid diende het volk te beschermen. Voor een flink deel nam het toen taken van de kerk / diaconie over.

7 WMO en Diaconaat Een andere samenleving
Kerk is (klein) deel van de samenleving Nog steeds met boodschap naar buiten… De samenleving verandert (sociale cohesie – individualisering - ..)

8 WMO en Diaconaat Woord en Daad in de gemeente
In de gemeente / samenkomsten In het gemeentewerk In de christelijke gemeente In ons leven / in de samenleving

9 WMO en Diaconaat Veranderende samenleving – andere keuzes van
de overheid. Financiën –mensen ouder en zorg kost meer Minder mensen van zorgenden Zorg te veel op afstand gestuurd Veel aanbod – veel regels Zorgvragers leunen te veel op de zorgenden

10 WMO en Diaconaat Decentralisaties

11 WMO en Diaconaat Nieuwe wetten: Nwe bijstandswet / Participatiewet
Jeugdzorg – wordt lokaal (regionaal?) Thuiszorg – lokaal georganiseerd en met nieuwe (strengere) regels Deel AWBZ – voorziening – uit AWBZ en lokaal

12 WMO en Diaconaat De overheid treedt terug.

13 WMO en Diaconaat Wat weten we? Ingangsdatum 1 jan 2015
Zeker minder geld dan nu beschikbaar! Lokaal druk met voorbereiden bezig, maar gaat het vanaf 2015 echt lopen…. Op zoek naar nieuwe verbanden!

14 WMO en Diaconaat Wat merken we ervan: Wat kun je zelf doen?
Wat kan je familie / netwerk doen? Welke algemene voorziening is inzetbaar Moet er individueel aanbod gedaan worden.

15 WMO en Diaconaat Wat merken we er van? Minder snel hulp beschikbaar
Meer beroep op familie / mantelzorg of netwerk (waaronder kerk) Meer vraag naar vrijwillige hulp aan de naaste (dit ligt dicht bij christen-zijn)

16 WMO en Diaconaat Wat kunnen diakenen doen?
Kerkelijk overleg Diac. Platform Overleg met overheid / adviesraad – via DPE Bewust worden van ontwikkeling (schakel kennis uit gemeente in!) Toerusten gemeenteleden

17 WMO en Diaconaat Wat kunnen gemeenteleden doen?
Kleine diensten aan de naaste Concreet Woord en Daad dichtbij verbinden Als groep/kring dienstbaar zijn – samen/klus Vanuit de eigen kerk – open staan voor….

18 WMO en Diaconaat Wat kunnen gemeenteleden doen?
Jongeren – jeugd-diaconale acties Steun-stimuleer dit werk als gemeente / diaconie Christenen – hoe kan ik ‘meer’/ anders dienstbaar voor de ander zijn. Als persoon / in de straat / groep….

19 WMO en Diaconaat Samenwerken! Tussen kerken Stichting Present
Inloophuis Voedselbank Praktische Hulpdienst Mantelzorg ondersteuning

20 WMO en Diaconaat Barmhartigheid is een beweging Een beweging van:
zien – bewogen worden – in beweging komen. Een drieslag die telkens weer gebeurt. De eerste stap is de ander echt zien In zijn kleinheid en naaktheid EN in zijn menselijke waardigheid en uniek-zijn

21 WMO en Diaconaat De tweede stap
je door de ander laten raken. De ander doet je wet. Je laat hem of haar bij je binnen. De derde stap is in beweging komen. Oversteken naar de ander, je tot naaste maken

22 WMO en Diaconaat

23 WMO en Diaconaat

24 WMO en Diaconaat Diaconaat = meer dan geven! Barmhartigheid
Gerechtigheid Wederkerigheid


Download ppt "WMO en DIACONAAT regionale avonden 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google