De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Simon Beausaert, UCL en UM Maike Gerken, UM Dominik Froehlich, UM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Simon Beausaert, UCL en UM Maike Gerken, UM Dominik Froehlich, UM"— Transcript van de presentatie:

1 Over de relatie tussen leeftijd, leren en inzetbaarheid van docenten in het hoger onderwijs
Simon Beausaert, UCL en UM Maike Gerken, UM Dominik Froehlich, UM Mien Segers, UM

2 Of u dit nu wil of niet… de wereld staat niet stil… En…hoe vergaat het u en uw school?

3 Uw ervaringen? Wat doet u vandaag anders dan vorige maand?
Gemiddeld per week, hoe vaak moet u een vraag, een opdracht, een probleem aanpakken waarbij u NIET op automatische piloot kan vliegen? Welke veranderingen, groot of klein, staan hoog op de agenda van uw organisatie?

4 Een dynamische omgeving vraagt om breed inzetbare docenten

5 Inzetbare docenten? Zijn in staat om permanent taken, rollen, functies adequaat op zich te nemen, in te vullen of te creëren door het optimaal gebruik van competenties (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006, p. 453).

6 Inzetbaarheid als multi-dimensioneel construct
(van der Heijden, Boon, van der Klink, Meijs, 2009, p. 20) Balans Beroepsgerelateerde expertise Flexibiliteit Anticipatie & optimalisatie Organisatiesensitiviteit

7 Hoe inzetbaarheid faciliteren en stimuleren?
Een toenemende dynamiek met steeds nieuwe uitdagingen … hoe zorg je als docent dat ‘je hier klaar voor bent’?

8 Traditionele antwoord: Trainingen
Volgens de American Society for Training & Development (ASTD), spendeerden U.S. organisaties in 2011 gemiddeld 3.2% van het salaris van een werknemer (=1.182 $ per werknemer) aan T&D (ASTD, 2013)’. ‘… the most prominent delivery method, with more than 60 percent of organizations and companies implementing it, continues to be (traditional) instructor-led classrooms, where participants are considered as “a container for a commodity called knowledge. (Rehm, 2013).

9 Een kritische blik op trainingsprogramma’s
(1) Transfer of training onderzoek is weinig hoopgevend: vaak nauwelijks tot geen effecten van traditionele training op dagelijks handelen in de werkpraktijk Kritische succesfactoren: werkplek, nl. mogelijkheden tot gebruik van nieuwe KSA’s en social support. (2) De ontwikkeling en het aanbieden van trainingsprogramma’s kunnen de snelheid van veranderingen niet volgen

10 Op zoek naar krachtige hefbomen van inzetbaarheid

11 Op zoek naar krachtige hefbomen van inzetbaarheid
Formele leeractiviteiten Inzetbaarheid Informele leeractiviteiten

12 Informele leeractiviteiten
Het updaten van KSA (= leren) als onderdeel van het dagelijks professioneel handelen; niet voorgestructureerd, geen docent, geen certificatie Het pro-actieve en sociale karakter van informeel leren, i.e. op actieve wijze op zoek gaan naar bronnen van leren en meer specifiek naar “relevant others” als bron voor de doorontwikkeling van KSA’s

13 Feedback zoeken, hulp zoeken, en informatie zoeken
Feedback zoeken betekent ‘…conscious devotion of effort toward determining the correctness and adequacy of behaviour for attaining valued end states’. (Ashford and Cummings ,1983) Hulp zoeken impliceert “the act of asking others for assistance, advice or support” (Hofmann, et al. 2009, p. 126) Informatie zoeken refereert naar het proactief zoeken van informatie

14 Onderzoek bij docenten Universiteit Maastricht

15 Onderzoeksmodel Formeel leren Inzetbaarheid Informeel leren
Beroeps. expertise Flexibiliteit Anticipatie en optimalisatie Informeel leren Feedback supervisor Feedback collega Informatie zoeken Hulp zoeken

16 Participanten 209 docenten: 123 vrouwen, 86 mannen 0 – 200 uren formele leeractiviteiten Werk ervaring 74 1-5 jaar 37 6-10 jaar 47 > 20 jaar

17 Meetinstrument: Vragenlijsten (alpha’s matig tot heel goed)
Achtergrondinformatie: geslacht, leeftijd, ervaring (in functie en organisatie), opleidingsniveau, part-/fulltime werk. Inzetbaarheid: 3 dimensies (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006) Formeel leren: gepresteerde uren in afgelopen jaar Informeel leren: Feedback zoeken van leidinggevende, feedback zoeken van collega’s, hulp zoeken, informatie uitwisseling (gebaseerd op Kyndt, Dochy, & Nijs, 2009; Karabenick, 2003)

18 Occupational Expertise Anticipation & Optimization
Predictors Dependents Occupational Expertise Anticipation & Optimization Personal flexibility Step 1 Gender 0.09 0.05 -0.01 Age 0.00 -0.16 -0.10 Diploma 0.12 0.15* Years in organization -0.07 -0.15 Years in current position Full time vs. part time -0.03 0.04 Work experience 0.41* 0.16 0.44** Step 2 Formal learning 0.13 0.08 Step 3 Informal learning Feedback s. supervisor -0.12 -0.02 Feedback s. colleague 0.24** 0.29** 0.23* Information seeking 0.27** Help seeking 0.07 0.19** Model summary Step 1∆R² 0.14 0.02 Step 2 ∆R² 0.03 Step 3 ∆R² 0.19 0.20 No interaction effect found! Standardized regression coefficients (Beta) are reported. *p < **p < 0.01; N = 209 teachers

19 Conclusies Rol van formeel leren beperkt. Vooral feedback seeking bij collega’s speelt een belangrijke rol (versus feedback seeking bij directeur/leidinggevende) als het aankomt op actieve en passieve flexibiliteit

20 Praktische implicaties
Organisatie van formele leeractiviteiten? Inzetten op ondersteunen informeel leren. Voldoende mogelijkheid tot uitwisselen kennis? Kenniskaart Duale coachingtrajecten

21 Schoolbeleid als hefboom voor inzetbaarheid: Hoe?
Bepaal het leerprofiel van jezelf of van je school en de implicaties voor inzetbaarheid

22 From learning 2 innovation www.fL2I.com
App From learning 2 innovation

23 Bedankt voor jullie interesse!
Contact: Bedankt voor jullie interesse!


Download ppt "Simon Beausaert, UCL en UM Maike Gerken, UM Dominik Froehlich, UM"

Verwante presentaties


Ads door Google