De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Bakel 1300 jaar Dorpen in verandering

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Dorpen in verandering OVER VERANDERENDE BINDING EN IDENTITEIT Verstedelijking: bestaat het dorp nog? Veranderingen in binding Veranderingen in identiteit VAN AUTONOOM DORP NAAR WOONDORP Van autonoom dorp naar woondorp Beelden van het autonome dorp en het woondorp WELKE TOEKOMST VOOR HET DORP EN WAT IS ER NODIG? Een dorp met toekomst: Leefbaarheid Sociale Vitaliteit Rechtvaardigheid Vijf voorwaarden: Woonkwaliteit Ontmoetingsplaatsen Sociaal kapitaal Solidariteit en duurzaamheid Actieve oriëntatie op veranderende identiteit

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Noord-Brabant: veel dorpen bij de stad Dorpen in verandering 870.000 dorpsbewoners (waarvan 440.000 in kleine dorpen) (van de 2,47 miljoen Brabanders) 870.000 dorpsbewoners (waarvan 440.000 in kleine dorpen) (van de 2,47 miljoen Brabanders) Bron: De Dorpenmonitor, SCP

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Platteland – Het ene dorp is het andere niet Dorpen in verandering Bakel: klein dorp bij de stad Bron: De Dorpenmonitor, SCP

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Binding en Identiteit Wonen Werken Gebruik voorzieningen Sociale contacten Cultuur (Identiteit) Zeggenschap (politiek) Verplaatsingen: Leefpaden Dagpaden Dorpen in verandering Binding:Identiteit: “Groepen waartoe we onszelf rekenen” De traditionele Brabantse identiteit: Familie - Kerk - Dorp Regionale en provinciale identiteit (het culturele volgt het politiek / bestuurlijke) Veranderen van de identiteit van het dorp De Nederlandse supporterskaart

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Lokale binding door wonen en werken Dorpen in verandering Vrouwen: verhuisden uit Gennep Vrouwen hadden geen betaald werk Mannen: meesten bleven in geboorteplaats wonen en werkten altijd in de eigen woonplaats Gennep De boerderij

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Het veranderende wonen en werken Dorpen in verandering Hogere opleidingsniveaus Zowel mannen als vrouwen hebben betaald werk Woonplaats is zelden werkplaats Nieuw: Werkplaats ( ≠ Woonplaats) Tweede woonplaats Meerdere werkplaatsen Werkplaatsen in Europa LondonHamburg Cyprus Haarlem

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verplaatsingsstromen in Noord-Brabant Provinciegrenzen zijn belangrijke barrières Langzame maar duidelijke veranderingen: belangrijke verschillen tussen de generaties (< 40 jaar <) Jonge generatie oriënteert zich in economische en verzorgingsrelaties steeds meer op (echt) grote steden op afstand (binnen en buiten provincie) Oudere generatie oriënteert zich meer op naburige gemeenten en nabije stad (streekniveau) Dorpen in verandering Bron: Atelier Tordoir, 2014

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verplaatsingsstromen Gemert-Bakel Dorpen in verandering Vanuit Gemert-BakelNaar Gemert-Bakel Bron: Atelier Tordoir, 2014 Verplaatsingen van / naar WERK Grens met Limburg blijft belangrijk Meer groei van uitgaande verplaatsingen dan inkomende verplaatsingen Groeiende betekenis Eindhoven en Helmond als werkgelegenheidscentra Toenemende verweving van ruime woon-werkrelaties in de streek

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verplaatsingsstromen Gemert-Bakel Dorpen in verandering Vanuit Gemert-BakelNaar Gemert-Bakel Bron: Atelier Tordoir, 2014 Verplaatsingen WINKELEN / BOODSCHAPPEN DOEN Grens met Limburg blijft belangrijk Meer groei van uitgaande verplaatsingen dan inkomende verplaatsingen Groeiende betekenis van Uden en Veghel als bestemming Toenemende verweving van wijdere relaties in de streek

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De veranderende relatie bewoner - omgeving Economische binding (werk) Functionele binding (voorzieningen) Sociale binding (familie en vrienden) Culturele binding (identiteit) Politieke binding (zeggenschap) Dorpen in verandering Binding:Schaalveranderingen: Schaalvergroting – Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen – Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit – Lokale winst in dorpen (recreatie, zorg) Schaalverkleining – Toenemend belang van woning(en) en recreatie (en zorg en welzijn) – Van Dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn of ‘dorpstrots’

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Nisse, van verlies naar verandering Dorpen in verandering

14 Autonoom dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader Veranderende dorpsidentiteit Dorpen in verandering

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp Dorpen in verandering Weinig realistisch en somber Verlies van voorzieningen: door ontwikkelingen in voorzieningenstructuur en consumentengedrag Bevolkingsdaling: gevolg van dalende woningbezetting Groeiend aantal bewoners beschouwen aanwezige voorzieningen als minder belangrijk

16 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het woondorp Dorpen in verandering 16 Realistischer en meer perspectief Ontwikkeling van het aantal inwoners is onbelangrijk Sociale infrastructuur is hier het resultaat van een positief ervaren leefbaarheid, niet de voorwaarde Woonkwaliteit is een belangrijke basis, ook voor lokaal bewustzijn

17 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid – Sociale vitaliteit - Rechtvaardigheid Leefbaarheid: “waar bewoners naar tevredenheid leven en waar terugkerende problemen, zorgen en ergernissen beperkt zijn” De omgeving wordt als ‘passend’ ervaren Dorpen worden positief gewaardeerd Dorpen in verandering Sociale vitaliteit: “de bijdragen van bewoners aan hun omgeving … waar waardevolle zaken tot stand komen dankzij vrijwillig handelen van bewoners” Wat zijn de achtergronden van de lokale inzet van dorpsbewoners Vrees voor toenemende ongelijkheid Rechtvaardigheid: Veranderingen kennen winnaars en verliezers Rechtvaardigheid is vaak niet gebaat met gelijkmatige verdeling van middelen Kwetsbare groepen: –Vervoersarmen –Verborgen armoede –Arbeidsmigranten –Toekomstige generaties

18 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Wat is nodig voor het dorp van de toekomst? 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Solidariteit en Duurzaamheid 5.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Dorpen in verandering

19 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Bakel 1300 jaar Dorpen in verandering

20 Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Frans Thissen U kunt de volledige tekst en deze presentatie downloaden vanaf: www.thissen.net/rural/Noord-Brabant/ Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM


Download ppt "Dorpen in verandering over veranderende binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT."

Verwante presentaties


Ads door Google