De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerstfeest 18 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerstfeest 18 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kerstfeest 18 december 2014

2 Zingen: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen,  jubelend van vreugde:  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  Komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden die Koning.  .

3 Komt allen tezamen,  komt verheugd van harte  Bethlehems stal in den geest bezocht  Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren  Komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden die Koning

4 De hemelse englen  riepen eens de herders  weg van de kudde naar 't schamel dak.  Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  Komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

5 Het licht van de Vader,  licht van den beginne,  zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  goddelijk kind, gewonden in de doeken!  Komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

6 O kind, ons geboren,  liggend in de kribbe,  neem onze liefd' in genade aan!  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  Komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden die Koning

7 Welkom Juf Karin Bakker

8 Ons projectlied Voorgelezen door juf Lona

9 Zingen :Stille Nacht, Heilige nacht
Stille nacht, heilige nacht!  Davids Zoon, lang verwacht,  Die miljoenen eens zaligen zal,  wordt geboren in Bethlehems stal,  Hij, der schepselen Heer,  Hij, der schepselen Heer.  . 

10 Hulploos Kind, heilig Kind,  Dat zo trouw zondaars mint,  ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  Leer me U danken daarvoor.  Leer me U danken daarvoor

11 Silent night, Holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant, tender and mild Sleep in heavenly peace, Sleep in heavenly peace. .

12 Silent night, Holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord at thy birth Jesus, Lord at thy birth

13 Tableau Vivant De aankondiging van Jezus

14 Zingen : Word je gezien. Word je gezien? Mag je er zijn?
Denk je misschien: Ik ben te klein?

15 Maria was een vrouw,een meisje nog,
gewone middelmaat in Nazaret. Geen wereldvrouw, geen ster, God zag haar toch en heeft haar op de wereldkaart gezet.

16 Word je gezien? Mag je er zijn? Denk je misschien: Ik ben te klein?

17 Maria werd gezien, ze werd beroemd, een stralende Madonna, heel speciaal. Maar wat als God haar naam níet had genoemd? Hoe was het dan gegaan in dit verhaal?

18 Word je gezien? Mag je er zijn? Denk je misschien: Ik ben te klein?

19 Tableau Vivant De reis

20 Zingen : Go tell it on the mountain
Go tell it on the mountain Over the hills and every where Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born The shepherds all were watching Over their sheep at night When a guiding star shone from heaven And they followed that holy light

21 Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born They found a lovely manger Where the humble Christ was born And God sent out salvation On that blessed Christmas

22 Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born He brought with Him forgiveness He live to show us the way He came to redeem all creation And to wash all our sins away Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born.

23 Tableau Vivant De herberg is vol.

24 Zingen: Als alle deuren open gaan
Doe de deur maar open. Geloof het of geloof het niet: Er ligt iets moois in het verschiet. Ik geef het nieuwe leven door. Al heb ik er geen woorden voor, toch is het waar.. Refrein: Als alle deuren opengaan, Hoeft niemand meer op straat te staan. Dan doen we alle kaarsen aan en vieren feest.

25 Doe de deur maar open. God zelf vertelde mij vandaag Dat ik een kindje in mij draag. Ik zing het uit: Mijn God is groot. Hij ziet de zorgen en de nood van iedereen. Refrein: Als alle deuren opengaan, Hoeft niemand meer op straat te staan. Dan doen we alle kaarsen aan en vieren feest.

26 Doe de deur maar open. Wij waren buiten, in het veld. Daar heeft een engel ons verteld Van de geboorte van een kind, Waarmee een nieuwe tijd begint Voor iedereen. Refrein: Als alle deuren opengaan, Hoeft niemand meer op straat te staan. Dan doen we alle kaarsen aan en vieren feest.

27 Doe de deur maar open. Het kind waarop de wereld wacht, laat van zich horen in de nacht. Het lacht je toe, het kijkt je aan, het geeft je kracht, het vuurt je aan. Het Licht van God Refrein: Als alle deuren opengaan, Hoeft niemand meer op straat te staan. Dan doen we alle kaarsen aan en vieren feest.

28 Tableau Vivant In de stal

29 Zingen:Eeuwenlang geleden
Eeuwenlang geleden in een donker dal, zochten herders naar een kindje in een arme stal. Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht, En er zongen engelenkoren door de nacht. Refrein: Ze zongen Gloria gloria voor het kindje klein en teer. Gloria gloria voor de allerhoogste Heer

30 Eeuwenlang geleden was ik er niet bij.
Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. Want datzelfde kindje uit die arme stal eren wij nu als de Koning van ’t heelal. Refrein: Wij zingen Gloria gloria voor het kindje klein en teer. Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.2x

31 Tableau Vivant Herders in het veld

32 Zingen: Kerstnacht Ze hadden slechts een sterrendak.
Ze sliepen in het veld. Dat móet wel als je herder bent. Dan ben je niet zo erg verwend Met warmte en gemak.

33 Ze kenden regen, kou en wind
die mannen in het veld. Maar ook de kou van “anders” zijn, van minachting, van spot en pijn. Geen mens die jou bemint.

34 Ze waren koud en ingedut.
Toen werd hun iets verteld: een stem sprak van een vredeskind. Ze voelden zich door God bemind met warmte die beschut.

35 Juf Anneke Afsluiting

36 Zingen: All night, all day
All night, all day Angels watchin' over me, my lord All night, all day Angels watchin' over me – Now I lay me down to sleep Angels watchin' over me, my lord Pray the Lord my soul to keep Angels watchin' over me –

37 Bless this precious earth we share Angels watchin' over me, my lord Land and water, plants and air Angels watchin' over me – Bless each home and family Angels watchin' over me, my lord Help us all sleep peacefully Angels watchin' over me -


Download ppt "Kerstfeest 18 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google