De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven
Inspectiecampagne SLIC Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk

2 Campagne Chemische Agentia
Context: Europese SLIC campagne SLIC = Senior Labour Inspectors Committee Keuze tussen 4 sectoren: Bewerking en vervaardiging van meubelen Bakkerijen Industriële reiniging Carrosseriewerkzaamheden  België

3 Campagne Chemische Agentia
Doelstelling: Verbetering arbeidsomstandigheden Betere harmonisering in naleving Europese regelgeving Vermindering van aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen

4 Campagne Chemische Agentia
Informatiecampagne 200 nederlandstalige en 200 franstalige brochures Brieven aan Febelcar, Externe Diensten Persberichten en artikels Beswic website Overlegvergaderingen met Febelcar Voorstelling campagne aan sociale partners

5 Campagne Chemische Agentia
Inspectiecampagne Nadruk op KMO’s < 50 werknemers Minimum 15 bezoeken per regionale directie of minimum 120 voor België Duur campagne: 15 september – 15 november 2010 Keuze bedrijven: zie inspecteurs

6 Campagne Chemische Agentia
Vorming Opleiding door SLIC te Luxemburg aan nationale coördinatoren: 28 april 2010 Opleiding aan deelnemende inspecteurs: september 2010 46 inspecteurs hebben opleiding gevolgd

7 Risico’s Gevaarlijke stof Risico Verf gebaseerd op isocyanaten
Astma, eczeem Vulmiddelen (2 componenten) en stof Eczeem, irritatie aan de luchtwegen uitlaatgassen Irritatie van ogen en ademhaling, longkanker? lasrook Astma, longaandoeningen Gebruikte motoroliën Eczeem, huidkanker Solventen, lijmen Eczeem, ademhalingsproblemen brandstoffen Eczeem

8 Verfspuiten: isocyanaten
Bestanddeel van verharder 2-componentenverf Toepassing: grondlaag toplaag Gezondheidsrisico’s: ernstige astma en eczeem Bijna reukloos Sensibiliserende stof  grenswaarde relatief

9 Verfspuiten: isocyanaten
Evolutie samenstelling Vroeger: monomeren  grenswaarde Tegenwoordig: prepolymeren  nog geen grenswaarde Indien toegevoegd aan watergedragen basisverf: isocyanaten reageren weg Indien toegevoegd aan verf op basis van solvent: geen reactie  risico! Laklaag is steeds op basis van solvent!

10 Checklijst: te controleren punten
Gebruikte producten Etikettering MSDS fiches of VIB’s Risico-evaluatie Opslag ontvlambare producten Verfspuiten: Afzonderlijk lokaal Afzuiging + efficiëntie afzuiging Ademhalingstoestel of masker (juiste type, strikt persoonlijk, onderhoud, opslag, instructienota,…); Beschermkledij Snel doorgaan

11 Checklijst: te controleren punten
Uitlaatgassen en lasrook Afzuiging Schuren Stofmasker Huidcontact met gebruikte oliën, solventen, brandstoffen en lijmen Gebruik van handschoenen

12 Checklijst: te controleren punten
Gezondheidstoezicht Naamlijst met risicoposten ter inzage Toepassing van biologische monitoring (benzeen en homologen) Andere (zie keuze inspecteur) Explosieveiligheid, EVD en zonering Brandveiligheid Keuringen Uitleg bij checklijst campagne: Voorblad: alle gegevens van het bedrijf zelf + aantal producten invullen (bijvoorbeeld: 1x stopzetting 107 en 1 x schriftelijke waarschuwing 105) Tweede tabblad: eigenlijke checklijst

13 Verfspuiten: spuitcabine
Efficiënt mits goed onderhoud Filters dienen regelmatig vervangen te worden. 3 soorten filters: voorfilters: houden vuiligheid (zoals bladeren bvb.) uit de buitenlucht tegen Plafondfilters: houden stof tegen zodat deze niet in de verf kan plakken Paintstop en eventueel solventfilters: zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet allemaal vrij in de buitenlucht kunnen terechtkomen Indien de filters niet regelmatig vervangen worden kan de cabine in overdruk komen te staan!!!!

14 Verfspuiten: spuitcabine
Binnenkant spuitcabine

15 Verfspuiten: systeem onderhoud afzuiging
1. Aanwijzingen van fabrikant wanneer filters vervangen moeten worden, bijvoorbeeld: na x aantal spuituren, na x aantal weken,… 2. Drukmetingen 3. Snelheidsmetingen Drukmetingen: soms moeilijk om dit te koppelen aan luchtsnelheid (bij welke onderdruk is de luchtsnelheid nog voldoende hoog?) Snelheidsmetingen: tussen 0,3 m/s en 0,5 m/s minimum

16 Verfspuiten: waarom bijkomende ademhalingsbescherming?

17 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten
Tijdens verfspuiten ontstaan nevels en dampen Nevels = fijne vloeibare druppels (= deeltjes) Dampen = gassen combinatie van bescherming tegen DEELTJES EN DAMPEN

18 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten
A. Bescherming tegen dampen De werkelijke beschermingsfactor is in realiteit veel lager (door lekken), bvb. iemand met een baard Voor de klasse van de filter zou je eigenlijk een idee moeten hebben van de aanwezige concentraties om te zien of de klasse voldoende groot is. B. Bescherming tegen deeltjes  P1, P2 of P3 (resp. 5, 10, 50 X BGW)

19 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten
Deze types van filters moeten vervangen worden indien men het solvent erdoor proeft of ruikt Indien deze maskers niet correct opgezet worden en bij grote lekkages is dit eigenlijk niet zo efficiënt Halfgelaatsmasker Wegwerp Halfgelaatsmasker herbruikbaar Volgelaatsmasker herbruikbaar

20 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten
In geval er verven met isocyanaten gebuikt worden: Systeem van externe luchttoevoer gebruiken Maar opgepast: de verfspuiters mogen hun masker niet afzetten om het werk van dichterbij te kunnen bekijken (zie clearance time) Waarom mag men in dit geval geen masker met filter gebruiken? Wel, dit is omdat isocyanaten geurloos zijn; bij verzadiging van de filter zal men dit dus niet gewaarworden waardoor men grote hoeveelheden kan inademen en het risico op astma bijgevolg groot is.

21 Handschoenen voor de manipulatie van solventen, gebruikte oliën,…
Bestand tegen chemicaliën CE xxxx markering (bv. CE 0493) moet voldoen aan EN 374 (cat. III handschoenen) Mogen niet gescheurd of gecontamineerd zijn aan de binnenkant

22 Keuze PBM’s Zie MSDS fiche of VIB Advies arbeidsgeneesheer bij aankoop
Risicoanalyse!

23 Meer informatie Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Website van het Kenniscentrum Welzijn op het Werk: Website van het SLIC (met o.a. brochures, posters, folders, risicobeoordelingstechnieken):

24 Resultaten campagne Aantal gecontroleerde bedrijven

25 Resultaten campagne Activiteit gecontroleerde bedrijven:
84% van de gecontroleerde bedrijven ‘onderhoud en reparatie van voertuigen’ (NACE code 4520)  typische carrosseriebedrijven 16% van de gecontroleerde bedrijven o.a.: ‘handel in auto’s en lichte bestelwagens’ (NACE code 4511) ‘goederenvervoer over zee en kustwateren’ (NACE code 5020)

26 Resultaten campagne Aantal inspectieproducten:
schriftelijke waarschuwingsbrief: 156 bedrijven mondelinge opmerkingen: 29 bedrijven corrigerend advies: 14 bedrijven Bij 16 bedrijven werd geen actie ondernomen. Er werden geen pro-justitia’s gemaakt of stopzettingen gedaan.

27 Resultaten campagne: % niet conform

28 Resultaten campagne: % niet conform

29 Resultaten campagne: % niet conform

30 Resultaten campagne: % niet conform

31 Resultaten campagne: % niet conform

32 Resultaten campagne: % niet conform

33 Resultaten campagne

34 Besluiten campagne Grootte bedrijf:
Geen significant verschil tussen groep <10 WN en groep >10 en <50 WN Wel verschil bij groep > 50 WN (betere resultaten), maar van deze groep slechts 8 bedrijven bezocht

35 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen instructienota met bepalingen betreffende gebruik, werking, nazicht, onderhoud, opslag en vervaldatum voor ademhalingsbescherming Geen geschreven document van de risico-evaluatie voor blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia Advies arbeidsgeneesheer wordt niet gevraagd voor aankoop ademhalingsbescherming

36 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen actuele lijst van gevaarlijke stoffen Gebruik verkeerd type ademhalingsbescherming bij verfspuiten (isocyanaten) Gebrek aan afzuiging voor rookgassen VIB’s niet beschikbaar voor werknemers Ademhalingsbescherming wordt niet opgeborgen op propere plaats  contaminatie

37 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen systeem om ademhalingsbescherming te onderhouden of vervangen Geen geschikte handschoenen bij het manipuleren van gebruikte oliën, solventen, brandstof en lijmen Naamlijsten gezondheidstoezicht niet ter inzage Beschermkledij tijdens verfspuiten niet voldoende

38 Besluiten campagne Andere vaststellingen
Zoneringsplannen en explosieveiligheidsdocument ontbreken vaak Controle afzuiging verfspuitcabine: vaak visuele controle  weinig betrouwbare methode In 12 bedrijven van de 197 werden ooit metingen uitgevoerd (= slechts 6 %)

39 Besluiten campagne Andere vaststellingen
Biologische monitoring ‘benzeen en homologen’: vaak slechts jaarlijks uitgevoerd i.p.v. 6-maandelijks document anonieme groepsresultaten wordt vaak enkel bezorgd door externe dienst op vraag van werkgever

40 Initiatieven die voortvloeien uit campagne
Beroepsfederatie Febelcar Risico-evaluatie Explosieveiligheidsdocument Aanpassing criteria Eurogarant label Infosessies Opleiding

41


Download ppt "Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google