De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven Inspectiecampagne SLIC Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven Inspectiecampagne SLIC Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk."— Transcript van de presentatie:

1 Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven Inspectiecampagne SLIC Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk

2 2 Campagne Chemische Agentia Context: –Europese SLIC campagne –SLIC = Senior Labour Inspectors Committee –Keuze tussen 4 sectoren: Bewerking en vervaardiging van meubelen Bakkerijen Industriële reiniging Carrosseriewerkzaamheden  België

3 3 Campagne Chemische Agentia Doelstelling: –Verbetering arbeidsomstandigheden –Betere harmonisering in naleving Europese regelgeving –Vermindering van aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen

4 4 Campagne Chemische Agentia Informatiecampagne –200 nederlandstalige en 200 franstalige brochures –Brieven aan Febelcar, Externe Diensten –Persberichten en artikels –Beswic website –Overlegvergaderingen met Febelcar –Voorstelling campagne aan sociale partners

5 5 Campagne Chemische Agentia Inspectiecampagne –Nadruk op KMO’s < 50 werknemers –Minimum 15 bezoeken per regionale directie of minimum 120 voor België –Duur campagne: 15 september – 15 november 2010 –Keuze bedrijven: zie inspecteurs

6 6 Campagne Chemische Agentia Vorming –Opleiding door SLIC te Luxemburg aan nationale coördinatoren: 28 april 2010 –Opleiding aan deelnemende inspecteurs: 2 september 2010 –46 inspecteurs hebben opleiding gevolgd

7 7 Risico’s Gevaarlijke stofRisico Verf gebaseerd op isocyanatenAstma, eczeem Vulmiddelen (2 componenten) en stof Eczeem, irritatie aan de luchtwegen uitlaatgassenIrritatie van ogen en ademhaling, longkanker? lasrookAstma, longaandoeningen Gebruikte motoroliënEczeem, huidkanker Solventen, lijmenEczeem, ademhalingsproblemen brandstoffenEczeem

8 8 Verfspuiten: isocyanaten Bestanddeel van verharder  2-componentenverf Toepassing: –grondlaag –toplaag Gezondheidsrisico’s: ernstige astma en eczeem Bijna reukloos Sensibiliserende stof  grenswaarde relatief

9 9 Verfspuiten: isocyanaten Evolutie samenstelling –Vroeger: monomeren  grenswaarde –Tegenwoordig: prepolymeren  nog geen grenswaarde Indien toegevoegd aan watergedragen basisverf: isocyanaten reageren weg Indien toegevoegd aan verf op basis van solvent: geen reactie  risico! Laklaag is steeds op basis van solvent!

10 10 Checklijst: te controleren punten Gebruikte producten –Etikettering –MSDS fiches of VIB’s –Risico-evaluatie –Opslag ontvlambare producten Verfspuiten: –Afzonderlijk lokaal –Afzuiging + efficiëntie afzuiging –Ademhalingstoestel of masker (juiste type, strikt persoonlijk, onderhoud, opslag, instructienota,…); –Beschermkledij

11 11 Checklijst: te controleren punten Uitlaatgassen en lasrook –Afzuiging Schuren –Stofmasker Huidcontact met gebruikte oliën, solventen, brandstoffen en lijmen –Gebruik van handschoenen

12 12 Checklijst: te controleren punten Gezondheidstoezicht –Naamlijst met risicoposten ter inzage –Toepassing van biologische monitoring (benzeen en homologen) Andere (zie keuze inspecteur) –Explosieveiligheid, EVD en zonering –Brandveiligheid –Keuringen –…

13 13 Verfspuiten: spuitcabine

14 14 Verfspuiten: spuitcabine

15 15 Verfspuiten: systeem onderhoud afzuiging 1. Aanwijzingen van fabrikant wanneer filters vervangen moeten worden, bijvoorbeeld: na x aantal spuituren, na x aantal weken,… 2. Drukmetingen 3. Snelheidsmetingen

16 16 Verfspuiten: waarom bijkomende ademhalingsbescherming?

17 17 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten Tijdens verfspuiten ontstaan nevels en dampen –Nevels = fijne vloeibare druppels (= deeltjes) –Dampen = gassen  combinatie van bescherming tegen DEELTJES EN DAMPEN

18 18 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten A. Bescherming tegen dampen B. Bescherming tegen deeltjes  P1, P2 of P3 (resp. 5, 10, 50 X BGW)

19 19 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten Halfgelaatsmasker herbruikbaar Volgelaatsmasker herbruikbaar Halfgelaatsmasker Wegwerp

20 20 Ademhalingsbescherming bij verfspuiten In geval er verven met isocyanaten gebuikt worden: Systeem van externe luchttoevoer gebruiken

21 21 Handschoenen voor de manipulatie van solventen, gebruikte oliën,… Bestand tegen chemicaliën CE xxxx markering (bv. CE 0493) moet voldoen aan EN 374 (cat. III handschoenen) Mogen niet gescheurd of gecontamineerd zijn aan de binnenkant

22 22 Keuze PBM’s Zie MSDS fiche of VIB Advies arbeidsgeneesheer bij aankoop Risicoanalyse!

23 23 Meer informatie Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be www.werk.belgie.be Website van het Kenniscentrum Welzijn op het Werk: www.beswic.be/nl/campaigns/chemicalcampaign www.beswic.be/nl/campaigns/chemicalcampaign Website van het SLIC (met o.a. brochures, posters, folders, risicobeoordelingstechnieken): www.chemicalscampaign.eu www.chemicalscampaign.eu

24 24 Resultaten campagne Aantal gecontroleerde bedrijven

25 25 Resultaten campagne Activiteit gecontroleerde bedrijven: –84% van de gecontroleerde bedrijven ‘onderhoud en reparatie van voertuigen’ (NACE code 4520)  typische carrosseriebedrijven –16% van de gecontroleerde bedrijven o.a.: ‘handel in auto’s en lichte bestelwagens’ (NACE code 4511) ‘goederenvervoer over zee en kustwateren’ (NACE code 5020)

26 26 Resultaten campagne Aantal inspectieproducten: –schriftelijke waarschuwingsbrief: 156 bedrijven –mondelinge opmerkingen: 29 bedrijven –corrigerend advies: 14 bedrijven –Bij 16 bedrijven werd geen actie ondernomen. –Er werden geen pro-justitia’s gemaakt of stopzettingen gedaan.

27 27 Resultaten campagne: % niet conform

28 28 Resultaten campagne: % niet conform

29 29 Resultaten campagne: % niet conform

30 30 Resultaten campagne: % niet conform

31 31 Resultaten campagne: % niet conform

32 32 Resultaten campagne: % niet conform

33 33 Resultaten campagne

34 34 Besluiten campagne Grootte bedrijf : Geen significant verschil tussen groep 10 en <50 WN Wel verschil bij groep > 50 WN (betere resultaten), maar van deze groep slechts 8 bedrijven bezocht

35 35 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen instructienota met bepalingen betreffende gebruik, werking, nazicht, onderhoud, opslag en vervaldatum voor ademhalingsbescherming Geen geschreven document van de risico- evaluatie voor blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia Advies arbeidsgeneesheer wordt niet gevraagd voor aankoop ademhalingsbescherming

36 36 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen actuele lijst van gevaarlijke stoffen Gebruik verkeerd type ademhalingsbescherming bij verfspuiten (isocyanaten) Gebrek aan afzuiging voor rookgassen VIB’s niet beschikbaar voor werknemers Ademhalingsbescherming wordt niet opgeborgen op propere plaats  contaminatie

37 37 Besluiten campagne Grootste knelpunten van groot (87% niet conform) naar klein (20% niet conform) Geen systeem om ademhalingsbescherming te onderhouden of vervangen Geen geschikte handschoenen bij het manipuleren van gebruikte oliën, solventen, brandstof en lijmen Naamlijsten gezondheidstoezicht niet ter inzage Beschermkledij tijdens verfspuiten niet voldoende

38 38 Besluiten campagne Andere vaststellingen Zoneringsplannen en explosieveiligheidsdocument ontbreken vaak Controle afzuiging verfspuitcabine: vaak visuele controle  weinig betrouwbare methode In 12 bedrijven van de 197 werden ooit metingen uitgevoerd (= slechts 6 %)

39 39 Besluiten campagne Andere vaststellingen Biologische monitoring ‘benzeen en homologen’: vaak slechts jaarlijks uitgevoerd i.p.v. 6- maandelijks document anonieme groepsresultaten wordt vaak enkel bezorgd door externe dienst op vraag van werkgever

40 40 Initiatieven die voortvloeien uit campagne Beroepsfederatie Febelcar –Risico-evaluatie –Explosieveiligheidsdocument Aanpassing criteria Eurogarant label Infosessies Opleiding

41 41


Download ppt "Campagne ‘Chemische Agentia’ in carrosseriebedrijven Inspectiecampagne SLIC Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google