De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Jozefscollege Tielt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Jozefscollege Tielt"— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Jozefscollege Tielt

2

3 1848 Paters willen college verlaten: college belast teveel klooster en noviciaat Petitie door 63 burgers om college te behouden Stadsbestuur klopt aan bij bisschop Deken Darras zorgt voor akkoord: bisschoppelijk college, gepatroneerd door de stad Tielt Eerste principaal: Pierre Vanderougstraete

4 Bidprentje Vanderougstraete

5 Borstbeeld deken Darras

6 Vanderougstraete (1848-1851) Leerlingenaantal daalt tussen 1839-1860
Van Hullebusch, Verstraete en Laridon krikken niveau op + eerste Vlaamse stuiptrekkingen Société Littéraire: zelfwerkzaamheid, zelfvorming, discussie, taalvaardigheid !!! 1848: vraag stadsbestuur naar handels- en landbouwonderwijs

7 Lietaer (1851-1861) Financiële problemen: stad Tielt springt bij
- jaarlijkse subsidie van frank - onderhoud gebouwen - bisdom zorgt voor 4 priesters + 1 extra per 10 bijkomende leerlingen - college moet inspectie toelaten 1852 : stadssubsidie ontoereikend voor uitbouw internaat: deken Darras komt tussen 1861: Lietaer wordt directeur in het Instituut Heilige Familie

8 Aantal leerlingen

9 Camille Roelandts ( )

10 Camille Roelandts Verder zetten Sociéte Littéraire: unicum in West-Vlaanderen Bouw internaat leidt tot groei aantal leerlingen °Cours d’études professionneles Band met stad Tielt: Thieltschen Broederband, Sint-Vincentiusgenootschap, Goede Vrienden Werd later de ‘2de stichter van het college’ genoemd Opgevolgd door zijn broer Constant ( )

11 Leerlingen in Latijnse 1852-1880

12 Leerlingen in ‘école moyenne’

13 Vlaamse wind (1865-1879) Sfeer van ‘Strijdend en katholiek Vlaams’
Gedragen door ultramontaanse zouavenmystiek: ‘die geen katholiek is, en is geen blauwvoet’ Ook in Société Littéraire: Vlaams en ultramontaans 1875 : Groote Stooringe Roeselare: straalt uit naar College: doorbraak Blauwvoeterie Roelandtsen remmen af

14 Zouavenkorps

15 Bekende leerlingen 1872-1880 Reto 1872: Jozef Samyn
Reto 1875: Firmin Verhelst Reto 1877: Jan Craeynest Reto 1878: Alfons Depla, Ferdinand Vande Walle Reto 1879: Victor Roelens, Lodewijk Wostyn, Hendrik Persyn

16 Augustin Busschaert (1879-1886)

17 Theodule Busschaert (1886-92)

18 De Busschaerts Veel financiële zorgen + schooloorlog
Institut Saint-François wordt Sint-Michielsgesticht (Klein College) Opkrikken niveau school door Jules De Berdt en Juliaan Claerhout; inspectie: ‘le plus fort de tous les collèges épiscopaux’ Ontbinding leerlingenbeweging ‘ligue révolutionnaire’ > ‘Rampe van Watewy’

19 Leerlingen in Latijnse 1880-1892

20 Aloïs vande Vyvere (Reto 1888)

21 Jules De Berdt ( )

22 Hoogtepunt 1892: landbouwschool toegevoegd bij college
1896: college volledig diocesane instelling (jaarlijkse subsidie door stad blijft) 1898: oprichting Oudleerlingenbond Pedagogisch en didactisch trendsetter Stuurt wel René De Clercq van school + verzet tegen flamingantisme en daensisme : Cyriel Verschaeve, Robrecht De Smet en Prosper Moncarey: Vlaamse strijdbaarheid en eerste conflicten met bisschop Waffelaert

23 Cyriel Verschaeve en Reto 1908

24 Oscar Vanden Abeele (1908-1920)

25 Invloed Moncarey (1901-1912) Principaal is DF-voorzitter
Grote invloed Moncarey: Vlaams en sociaal 1911: Verschaeve vertrekt 1912: Moncarey wordt onderpastoor en econoom Vanden Bussche gaat weg Bekende leerlingen: Emiel Thiers (reto ’08), Joris Lannoo (reto ’09): leerlingen sterk beïnvloed door Verschaeve en Moncarey

26 Wereldoorlog I : delen van college gebruikt door Duitse leger: slaapzaal, studiezaal, klaslokalen: internen bij Paters of Tieltse gezinnen Leerlingen betrokken bij ronddragen brieven soldaten November 1917: ‘vollständige Räumung des Gymnasiums’ > naar Patersklooster; les volgen in Tieltse gezinnen April 1916: Vlaamse vergadering met collegeleerlingen; Moncarey houdt hen weg van activisme Einde oorlog: Joris Lannoo, Max D’Hondt, Honoré David scoren bij leerlingen

27 : Vlaams en sociaal Oud-leerlingen college op de Vlaamse barricaden: Lannoo, Thiers, Wostyn, Maeyens D’Hondt: heropstarten Swighenden Eede van Watewy Collegeleerlingen in harnas tegen meisjes Instituut Heilige Familie: flamingantische stukken over de muur + ‘In Vlaanderen Vlaams’ op muur Hevig verzet tegen ‘Brusselsche’ boy-scouts: te Belgicistisch <>zouavenkorps = Vlaams en katholiek

28 Georges Colle ( ) (1) Dec naar College gestuurd, wellicht om flamingantisme er te beteugelen Prijsuitreiking 1921: kakafonie > 20 leerlingen krijgen consileum abeundi; 20 leerlingen gaan uit solidariteit weg (‘Vlaamse sovjets’); helft lerarenkorps wordt weggezuiverd; brieven naar Lannoo: ‘Nieuwe blauwvoeterie’

29 Nieuwe blauwvoeterie

30 Max D’Hondt en Georges Colle

31 Georges Colle (2) 1928: KSA probeert vaste voet te krijgen op het college; Dubois ontgoocheld Colle ook tegen KSA (Romebedevaart ’31) Doorbraak KSA in schooljaar : succes van uniform, orde, strijdend karakter ‘Numquam duo, semper tres’ en ‘et mon père aussi’ Idolen: Verschaeve en Mussolini 1934: Colle wordt hofaalmoezenier

32 Aantal leerlingen

33 Dagindeling 6 uur: opstaan en opschik 6.30-7 uur: studie
7-8 uur: mis en ontbijt uur: studie uur: les uur: middagmaal (met strikt reftersysteem) uur: recreatie : studie 14-16 uur: les 16-17 uur: eten en recreatie uur: studie 19.15 uur: avondgebed 19.30 uur: avondeten uur: avondrecreatie 20.30 of 21 uur: bedtijd Op zondag waren ook de externen de hele dag op school

34 Odile Verbeke (1394-1945) Vanaf 1930 in college
Bouwer: gebouwen aangepast en bijgebouwd; verbinding klein en groot college, slaapzaal; scheiding internen-externen Doorbraak KSA-Jong Volkse Front (weer ‘Watewy’ gebruikt); enige sympathie Dinaso Gouwdagen KSA en JVF in college

35

36 Voorgevel college 1935

37

38 Wereldoorlog II Voor oorlog: uitgesproken sympathie voor Verschaeve ‘geniaalsten denker der beide Nederlanden’ en voor Mussolini: ‘één der grootste politici’; nadrukkelijk ‘Rome of Moscou’-verhandelingen; weinig sympathie voor Hitler; toch ook negatieve klanken over Joden (‘die geldaristrocraten’) Duitse Feldgendarmerie-Kommandantur en later Werbestelle in het College KSA: actief op Ronceval 1941: Verbeke even in gevangenis na rel met 2 Pittemse VNV-jongens 1943: DeVlag-leuzen tegen KSA-jongens Niet KSA’ers actief in VNV, Verdinaso, Rex

39

40 Gebouwencomplex na WO II

41 Lerarenkorps

42 Retorica 1951

43 Principaal Jozef Verstraete (1955-1962)

44 Retorica

45 Watewy in aanbouw

46 De leraarsploeg van 1967

47 Merkwaardige figuren

48 Leraars

49 Pro Musica 1986

50 Sint-Jozefscollege: kritisch-creatief en trendsetter
19de eeuw: Vlaamse en katholieke strijdbaarheid: Vlaams=katholiek Interbellum: als laatste bastion ingenomen door KSA WO II en jaren ’40-’50: KSA-gewicht Jaren ’60: verspreiding rode ideeëngoed en nieuwe didactiek Jaren ’70: groene beweging Jaren ’60 en ’70: muzikale creativiteit Pro Musica Jaren ’90: internationalisering van het onderwijs


Download ppt "Sint-Jozefscollege Tielt"

Verwante presentaties


Ads door Google