De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)"— Transcript van de presentatie:

1 BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

2 Doelgroep: flexwerkers -Werknemers met een fictief dienstverband (uitzendkrachten, stagiaires, provisiemedewerkers, etc) die ziek worden. -Werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan. -Medewerkers die zich binnen 4 weken na einde dienstverband ziek melden (nawerking). 2

3 BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Aanleiding: Instroom flexkrachten in WGA is hoger dan van medewerkers met vast dienstverband. De 18% flexkrachten zorgen voor 55% van de WGA instroom. Vanaf 2014 naast de al bestaande WGA vast gedifferentieerde premies voor WGA flex en Ziektewet. Ziektewet: Geldt voor werknemers vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst. WGA flex geldt voor werknemers vanaf 1-1-2010 ziek uit dienst. Ziektewetrisico kan privaat verzekerd worden, WGA flex voorlopig niet. 3

4 BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Voor berekening hoogte premie voor ZW, WGA vast en WGA flex vanaf 2014 drie klassen: < 10* werknemers:sectorale premie 10-100 werknemers:sectorale plus gedifferentieerde premie > 100 werknemers:individuele gedifferentieerde premie Vanaf 2016 samenvoegen WGA vast en WGA flex premie, die privaat verzekerd kan worden. Aanpassing ziektewet per 1-1-2013: na 52 weken geen beoordeling op basis van “zijn” arbeid, maar op basis van algemeen geaccepteerde arbeid. * Uitgaande van premieplichtig loon voor 2012 van € 30.700,- Grens kleine werkgevers dus € 307.000,- 4

5 Gedifferentieerde premie (publiek) 202013:Basispremie4,65% Klein bedrijfmin. 0,47% max. 1,56% Groot bedrijfmin. 0,13% max. 2,08% 2014: Basispremie5,45% (voorlopig) Klein en middelgroot bedrijf: sectorafhankelijk Groot bedrijfmin. 0,23 max. 3,88%* * Voor uitzendbureau maximaal ruim 11% 5

6 Premies voor 2014 http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_mijn_eigen_risico_dragen/premiewijzer_Gedifferentieerde_premie_Whk.aspx 6

7 Interventies BeZaVa; Casemanagement: -Monitoren deelpopulatie tijdelijke contractanten -Aandacht geven, ingrijpen, helderheid verschaffen -Indien mogelijk perspectief bieden 7

8 Interventies BeZaVa; Ziekenbezoek: -Direct -Inschatting situatie -Advies vervolg 8

9 Interventies BeZaVa; Bedrijfsarts: -Vaststellen ziekte, bepalen vervolg -Bepalen belastbaarheid 9

10 Interventies BeZaVa; Arbeidsdeskundig consult: -Bepalen resterende mogelijkheden functies/ werkzaamheden - Intern extern 10

11 Interventies BeZaVa; Jobhunting: -Nieuwe baan -Stages en detacheringen -Inregelen (arbeidstherapeutisch) herstel extern -Maximaliseren eigen re-integratie inspanningen (ex) werknemer 11

12 Interventies BeZaVa; Preventie: -Aanname procedure aanvullen met diagnostiek -Bepalen match van werk tov psychische, lichamelijke en persoonskenmerken 12

13 Contact Henk van den Heuvel, operatie en kwaliteit GSM 06- 20 40 05 14 henkvandenheuvel@oxhill7.nl Milo van Osch, commercieel, financieel, algemene zaken GSM 06- 21 58 03 26 milovanosch@oxhill7.nl Robert Langehenkel, commercieel/diensten ontwikkeling/ klanttevredenheid GSM 06- 30 12 38 97 robertlangehenkel@oxhill7.nl Algemeen: 073-594 4004 info@oxhill7.nlinfo@oxhill7.nl Website: www.oxhill7.nlwww.oxhill7.nl 13


Download ppt "BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)"

Verwante presentaties


Ads door Google