De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst SWV Slinge-Berkel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst SWV Slinge-Berkel"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst SWV Slinge-Berkel
Lichtenvoorde 4 september 2014

2 Nieuwe mensen - Roos Willemsen op Assink Lyceum
- Mirthe Jaspers Faijer op Staring College en AOC allebei 1 dag per week per school Rianne Roes: Schakelklassen en Ondersteuningsteam Armein Broer van Dijk: jeugdmaatschappelijk werk , ook Schakelklassen Kenniskring orthopedagogen SWV start najaar 2014

3 Terugdringen plaatsen VSO
Schooljaar 14-15: opnieuw stijging aanmeldingen Investeren aan de voorkant: sneller actie ondernemen om complexiteit te voorkomen Instroom VSO 2013: 44% uit VO, 12% uit PO, 30% uit SO SWV investeert ruim € in steunpunten op VO-scholen: bundelen van expertise VSO-VO, directe lijn steunpunt-intern zorgteam(met ortho en JMW) realiseren en opzetten interne rebound

4 Thuiszitters Verzuim: snelle actie. Bij verzuim > 4 weken: melden bij SWV, via Thuiszitters speerpunt bij Inspectie, scholen verantwoordelijk

5 Schakelklassen Aanmelden bij Toelaatbaarheidscommissie, via Mieke Eskes Volledig dossier en instemming ouders Teamleider centraal Leerling keert na vastgestelde periode terug op VO-school Rebound PRO/ZML via orthopedagogen

6 Aansluiting Jeugdzorg
Haaksbergen: PO/VO overleg met koppeling Ketenunit Zorg en Veiligheid Lochem: via ZAT naar CJG4kracht zonder indicatie Berkelland: voor mekaarsteams, in september houdt de gemeente een presentatie Oost Achterhoek: OT wordt structureel geborgd. Vanaf nu 1 dagdeel GGNet en 1 dag orthopedagoog per week in OT

7 Ontwikkelingsperspectieven
Wanneer het de basiszorg van de school overstijgt Format van het SWV is te downloaden via de website Vanaf 1 augustus of 1 januari moet regulier onderwijs alle OP melden bij DUO Bij aanvraag VSO is er voor een leerling altijd een OP opgesteld

8 LWOO en PRO Dit schooljaar verandert er nog niets
Vanaf gaat taak RVC naar SWV, bekostiging vanaf naar SWV In de loop van dit schooljaar wordt SWV daarvoor ingericht: commissie met bevoegde deskundigen

9 Website SWV Slinge Berkel
Operationeel, wordt verder gevuld:

10 Presentatie Pedagogische Hulpverlening Gelderland


Download ppt "Startbijeenkomst SWV Slinge-Berkel"

Verwante presentaties


Ads door Google