De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decanendag Friesland 13-11-2014 Passend Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decanendag Friesland 13-11-2014 Passend Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Decanendag Friesland 13-11-2014
Passend Onderwijs

2 Decanendag Friesland 13-11-2014
Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Passend Onderwijs bij ROC Friese Poort Passend Onderwijs bij het Nordwin College Passend Onderwijs bij Friesland College Bespreking/ vragen Decanendag Friesland

3 Wat is passend onderwijs?
Intro vanaf 1 augustus 2014 passende onderwijsplek voor alle studenten juiste begeleiding voor alle studenten

4 Passend onderwijs: voor wie?
alle studenten clusters 3 (meervoudig lichamelijke handicap en langdurige ziekte) en 4 (ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychische problemen) krijgen geen ambulante begeleiding meer cluster 1 en 2 (visueel en auditief gehandicapten) houden ambulante voorzieningen

5 Passend onderwijs: zorgplicht
geen onderscheid tussen studenten mét en zonder handicap de school moet ervoor zorgen dat studenten, die extra begeleiding nodig hebben, een passende plek vinden in het onderwijs en deze begeleiding ook echt krijgen. onevenredige belasting voor de school

6 Passend onderwijs: communicatie
toelatingsbeleid begeleidingsaanbod addendum / bijlage

7 Passend Onderwijs bij ROC Friese Poort

8 Passend onderwijs bij het Nordwin college
Binnen het Nordwin college wordt er gestreefd naar ondersteuning op maat, waarbij de mogelijkheden van de individuele student het uitgangspunt vormen. De student heeft recht op ondersteuning die nodig is om zijn schoolloopbaan op een prettige, veilige en succesvolle wijze te doorlopen. Einddoel hierbij is altijd gediplomeerde toeleiding tot een passende vervolgopleiding of tot een arbeidsplek.

9 Passend onderwijs bij het Nordwin college
Intake Ondersteuningsprofiel Studiecoach Steunpunt studentenzorg S-team

10 Passend Onderwijs bij Friesland College
“Iedere student een weRkend perspectief”. “Zorgstructuur versus FC Support”; niet de handicap of beperking, maar de ondersteuningsvraag staat centraal. “Passend Onderwijs versus Passend Onderwijzen”

11 Passend Onderwijs bij Friesland College
Het FC zorgt voor kwalitatief goed onderwijs in een fysiek en sociaal veilige leeromgeving. Het gaat hierbij om zowle onderwijs als ondersteuning. Resultaatverantwoordelijke teams zijn verantwoordelijk voor primaire proces. (coaches, vakspecialisten, praktijkexperts) Intaketeam zorgt voor zorgvuldige intake en maakt passende ondersteuningsafspraken/ arrangementen: match gekozen opleiding met ondersteuningsvraag . Elke student heeft een contactpersoon studentenzorg Elk student heeft een saw’er

12 Passend Onderwijs bij Friesland College
Het Studenten Service Centrum levert op FC niveau aanvullende expertise; FC Support Korte en lange Time- out voorzieningen Loopbaanbegeleiding(Search en Switch) Individuele begeleiding Trajectbegeleiding naar andere opleiding/werk (arbeidsteam in de school/trajectbegeleiders/jobcoaches)

13 Passend Onderwijs bij Friesland College
Spreekuren van Denk Spreekuur Schuldhulpverlening Aanbod trainingen faalangst/assertiviteit ed Ondersteuning en doorverwijzing naar bv Kamers met Kansen FC Extra: aanbod Taal, Rekenen , SoVa , Studievaardigheden Ondersteuning Dyslexie, Dyscalculie ed Waar mogelijk doeltreffende aanpassingen op leer/werkplek: ondersteuningsplannen per opleiding of ‘school’. Etc etc

14 Bespreking/ vragen

15 Afronding Wat zou jij doen?
Anneke Oosterhuis Grytsje Lieuwes Peter van der Heijden


Download ppt "Decanendag Friesland 13-11-2014 Passend Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google