De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

transities in de ggz toegespitst op jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "transities in de ggz toegespitst op jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 transities in de ggz toegespitst op jeugd
Presentatie van GGZ Nederland bij PinkRoccade Healthcare 20 november 2014

2 Verwachtingen Steeds meer duidelijkheid over wat nog niet landelijk is geregeld en ook niet landelijk zal worden geregeld En over wat wel geregeld is of lijkt is veel discussie Ik neem u mee………..

3 Goed nieuws Zorgaanbieders in de GGZ 18- gaan de komende 3 jaar uit van de bestaande praktijk van bGGZ en gGGZ

4 Bestaande praktijk Zelfde regelgeving voor de bGGZ
Zelfde bronregistratie gGGZ Valideren en afleiden conform regels NZa/DBC onderhoud Declareren conform de GZ321 (en AW319) Jaarverantwoording conform JMV-jeugd

5 Minder goed nieuws Aanpassingen aan de jeugdwet;
Aanpassingen tgv van contracten met de gemeenten; Over standaardisatie wordt wel gesproken; Landelijk duwen wordt gedaan-landelijk afdwingen niet mogelijk.

6 Aanpassingen, een greep
Aanpassing DBC-productstructuur voor jeugd Aanpassing declaratiestandaarden Aanvullende eisen t.a.v. jaarverantwoording Beschikking ipv verwijzing Zorgtoewijzing / start zorg: conform de EI-AWBZ (bekend bij geïntegreerde ggz-instellingen) zodat gemeente ook op de hoogte is als huisarts e.a. direct verwijzen (info via ggz-connect) Aanleveren van beleidsinformatie Jeugd aan CBS (aparte gegevensstroom naast DBC-aanlevering) )

7 Wat komt er op u af? Eenmalige kwesties door wetswijziging en overgangssituaties Structurele situatie onder de jeugdwet

8 altijd alles aantoonbaar/ traceerbaar Bronregistratie
Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt en stem informatiehuishouding af op de strengste eisen Voor de verantwoording naar uw patiënten, voor de facturen, voor uw jaarrekening, voor de betrouwbaarheid van uw bedrijfsvoering etc.

9 kwesties door de wetswijziging
eenmalige kwesties door de wetswijziging

10 Eenmalig Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
ICT leverancier verzoeken een script voor de lopende 18- trajecten te maken conform NZa regelgeving zie NZa, NR-543, pag 10, punt 8.9

11 Eenmalig Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
ICT leverancier verzoeken een script* voor de lopende 18- trajecten te maken conform NZa regelgeving (factsheet jeugd +dbc ggz release RG14c) * Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit kan alleen geautomatiseerd.

12 Eenmalig Continuïteit van behandeling
Zorgplicht ligt bij de financier Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor leveren van continuïteit Hetzij via een contract / hetzij via indienen declaratie als er geen contract is afgesloten Met bevoorschotting per maand…..is onderdeel van uw contract; er wordt verkend of er een maandelijks declaratiebericht kan worden gegenereerd (info volgt na verkenning).

13 Eenmalig Openen op Andere (bovenliggende) wet = nieuwe financiering, dus: bGGZ conform contractafspraken die u maakt voor jeugd starten en de doorlopende 18- behandeltrajecten op openen als nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële DBC.

14 Eenmalig Project initiële vulling
Is eenmalige gegevensoverdracht Mogelijk door ministeriële regeling. Zorgaanbieders moeten gegevens leveren aan de gemeenten. Start zsm. Zie:

15 Eenmalig Initiële vulling (2)
Aan te leveren gegevens: BSN Postcode Zorgaanbieder Categorie jeugdzorg: amb / residentieel Geleverde zorg: Zvw, AWBZ, incl. ZZP-indicatie, (jeugdzorgplus) Vervoer Startdatum zorg Verwachte einddatum (als bekend) Ook van wachtenden!

16 Tot zover de eenmalige overgangszaken
Nog niet alles is afgerond Daar hebben we het nu mee te doen

17 Structurele situatie

18 Structureel Toegang Kind 18- behandeling bGGZ / gGGZ instroom loopt via verschillende kanalen, maar beschikking gemeente altijd nodig. Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in bekostigingsregels door VNG)

19 Structureel Beschikking
Wat is een ‘beschikking’ https://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdhulp/beschikking-of-verwijzing Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in bekostigingsregels door VNG)

20 Structureel Afspraken over Basis GGZ
Onder ZVW > zvw eisen uit NZa regelgeving en contractafspraken; Onder jeugdwet: contractafspraken en toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten, wijzigen en declaratie van de bGGZ

21 Structureel Afspraken gGGZ
Onder jeugdwet: contractafspraken en toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten, wijzigen en declaratie van de behandeling; GGZ Nederland kiest voor de DBC GGZ systematiek en daarom is productstructuur voor jeugd aangepast Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11) ‘Indikken’ registratie van activiteiten & verrichtingen systeemcontacten (geen subjes meer in ondersteunend begeleidingscontact) Nieuw in A&V lijst: extern overleg met school. Zorgcoördinatie en consultatie (als overig product) zijn nieuw (OVP)

22 Structureel Declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met declaratiestandaarden op: DBC’s: JW321, JW322 AWBZ-jeugd: JW303 en JW304 Zie ook: voor andere berichten (zorgtoewijzing, melding aanvang zorg). N.B. Veel nog in de maak en facultatief in gebruik i.o.m. gemeenten

23 Structureel Woonplaatsbeginsel
Binnen jeugd ggz zal meestal gelden: woonplaats gezagdrager = feitelijke woonplaats jeugdige Echter: kind kan vrijwillig uithuisgeplaatst zijn. Dan is (tijdelijke) feitelijke woonplaats niet gelijk aan woonplaats gezagsdrager. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij de juiste gemeente declareren

24 Structureel Woonplaatsbeginsel (2)
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke gemeente wijzigen: Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan op de hoogte gebracht en wanneer/hoe snel? DBC wordt dan gesloten en heropend als vervolg DBC met zorgtype 216 = voortgezette behandeling (nieuwe debiteur / andere gemeente)

25 Structureel Woonplaatsbeginsel (3)
- Controle van het gezag en de woonplaats: Via initiële vulling (postcode patient) komt verantwoordelijke gemeente ‘naar boven’. Alleen gemeenten hebben inzage in gezagsregister en Basis Registratie Personen (v/h GBA) Gezagsregister vraagt om interpretatie

26 Structureel Jongere wordt 18 jaar (1)
Andere (bovenliggende) wet = nieuwe financiering bGGZ conform contractafspraken jeugd afsluiten op dag voor 18e jaar en conform contractafspraken zorgverzekeraar starten Idem voor de doorlopende 18+ behandeltrajecten in de gGGZ. Openen als nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële DBC. Recent is er een informatiekaart verschenen op:

27 Structureel Jongere wordt 18 jaar (2)
Als jongere 18 jaar wordt gaat hij vanuit jeugdwet eerst 3 jaar in de Zvw en dan pas naar de Wlz. Zie hiervoor ook de onderste van de veelgestelde vragen:

28 Structureel Jeugdstrafrecht
Behandeling met dbc -zorgtype ‘jeugdstrafrecht’ valt onder de gemeente, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Jeugdigen met een OTS vallen onder de gemeente tot 18 jaar. Jeugdigen met een ‘PIJ’ maatregel vallen voor de inkoop onder V&J (klinisch)

29 Structureel Beleidsinformatie Jeugd
Nieuwe gegevensstroom 2x per jaar te leveren aan CBS Zie het informatieprotocol Zie: (zoek: informatieprotocol)

30 nog lopende issues (1) Jaardocument Jeugd 2015
Punt van aandacht: kunnen geïntegreerde instellingen afzonderlijk info verschaffen over jeugd?

31 nog lopende issues (2) ……… ROM
Aanlevering aan DIS van bGGZ en gGGZ: gesprekken lopen nog Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J) Minderjarige asielzoekers: blijven in 2015 voor ggz-zorg (inkoop en declaratie) via RZA regeling ………

32 Resumé voor veldpartijen
Vraag erkenning AGB declaratiecode voor jeugd aan bij Vektis (zie: je contract met gemeenten); Start daarna zsm met de initiële vulling Aanpassen en implementatie van berichten, declaratiestandaarden jeugd Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren beleidsinformatie aan CBS Testen van berichtenverkeer via Vecozo en GGK

33 Op de hoogte blijven? www.ggz-connect.nl www.voordejeugd.nl
Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:

34 Contactpersonen voor deze onderwerpen:
Marloes van Es: ; ; Anne Wil Roza: ; ;

35 Vragen /opmerkingen sinds 10/9/2014 van GGZN leden en waar mogelijk antwoorden in rood
Rom: - Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert het wel te doen. Instelling MOET willen rommen - Rom-score december geeft straks een vertekend beeld - Conversie nodig en afspraken met SBG - aandacht voor overgang naar 18+ Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd) Hoe overgangsrecht jeugdige in buitenland woont? Dit overgangsrecht geldt gedurende een jaar, daarna geldt het woonplaatsbeginsel en vervalt het recht op deze zorg voor jeugdigen over de grens. Deze bepaling wordt nog in een wetsartikel vastgelegd. Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling Overdracht zorg van 18- naar 18+: lopen gesprekken over met NZa en ZN en GGZN - niet opnieuw door systeem - afspraken met verzekeraars - N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!

36 Vragen /opmerkingen op 10/9/2014 van GGZN leden en waar mogelijk antwoorden in rood (2)
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: AWBZ-jeugd: hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als overheveling naar Zvw woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?


Download ppt "transities in de ggz toegespitst op jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google