De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in verandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in verandering"— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in verandering
Creëer een draagvlak Wil Michels

2 Deze workshop is niet voor mensen die:
Alles in hokjes willen stoppen Het kind in zichzelf met het badwater wegspoelen Gelukkig worden door te willen zijn als ieder ander Een avonturenreis kopen bij een reisbureau Vinden dat vogels zich ook aan verkeersregels moeten houden Altijd een regenjas bij zich dragen voor het geval dat Weten dat er een verschil is tussen droom en daad Blijven wachten op hun kans Denken dat alles wat op het journaal komt waar is Elk jaar naar dezelfde camping gaan Al hun geld opzij zetten voor mogelijke tegenslagen in de toekomst Rennen om nergens te komen Continu plannen maken maar nooit in actie komen Menen dat je met je ogen dicht niets ziet Altijd antwoorden met ‘ja, maar…’ Bang zijn voor beren op de weg Proberen de werkelijkheid in procedures te vatten Problemen uit het verleden interessanter vinden dan kansen in de toekomst Het gemiddelde koesteren in plaats van het afwijkende Geloven dat dromen bedrog zijn Denken dat grenzen echt bestaan Het druk, druk, druk hebben met niets

3 MARKTLEIDER 170.000 boeken totaal 10.000 boeken per jaar 27
boeken per dag

4 NIEUW Eenmalig 19 euro Normaal 29,95 OP = OP

5

6 Programma Things can change Inzichten uit de psychologie
Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

7 Things can Change

8 Fusies, nieuwe wetten, sterke concurrentie, milieu, politiek, hippere producten

9 De verandering is de enige constante

10 Extern verandert de omgeving Heb je intern geen antwoord dan ben je weg

11 Drie typen veranderingen:

12 Structuurverandering
Cultuurverandering Strategieverandering

13 Programma Inzichten uit de psychologie
Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

14 Brainport 1: Emotie komt voor de ratio

15 Brainport 2: We kijken naar wat anderen doen

16

17 Brainport 3: Belonen werkt Beter dan straffen

18

19 Adaptiecurve

20 Concentreer je op de early adapters.
Inzicht van Rogers Concentreer je op de early adapters.

21 Besteed niet te veel tijd aan de tegenstanders.

22 Programma Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

23 Wat doen veranderingen met werknemers?
• Het overkomt ze • Ze moeten wel meedoen • Het komt er allemaal bij • Het is niet altijd leuk (soms wel) • Het roept veel vragen op

24 Dus… Medewerkers gaan zich een beeld vormen
en proberen onzekerheid te reduceren Ze gaan hun eigen verhaal ‘rond maken’ Betekenisgeving

25 Medewerkers stellen 3 vragen
Wat is er aan de hand ? Wat betekent het voor mij? Wat moet ik nu gaan doen?

26 Organisaties stellen 3 vragen
Wat willen we bereiken? Wanneer zijn we geslaagd? Hoe krijgen we de medewerkers mee?

27 •Visie •Proces •Rol communicatie

28 Interactie-visie: Actie-visie: Eric Reijnders
•Als medewerkers weten waar de organisatie voor staat en daar trots op zijn, zullen ze zich meer met de organisatie identificeren. Gevolg: •Medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd •Dragen organisatie extern naar buiten uit. •Organisatie als geheel staat centraal •Ook reputatiebenadering genoemd Interactie-visie: •Medewerkers nemen je pas serieus als je hen serieus neemt •Contact maken: luisteren naar medewerkers, dialoog aangaan en relatie opbouwen •De medewerkers staan centraal •Ook relatiebenadering genoemd

29 Dus…. Reputatie- / actiegericht
•Communicatie als het zenden van boodschappen •Directie is de zender •Werkwijze: praten, doen, vertellen •Kanalen: vooral parallel e communicatie •Middelen: intranet, nieuwsbrieven, personeelsblad, brochures.

30 Dus…. Relatie- / interactiegericht
•Communicatie als voortdurende uitwisseling van boodschappen •Directie, middenkader, en medewerkers zijn zenders •Werkwijze: dialoog, helpen, laten zien, adviseren, samenwerken •Kanalen: vooral via de lijn •Middelen: werkoverleg, coaching, training, opleiding

31 Valkuilen interne communicatie
• Informeren onder de noemer van communiceren. • Participeren met een marge van inspraak van 0%. • We weten het nog niet, dus we zeggen nog niets. Stilte brengt het gerucht op gang. • Te veel aandacht voor de vorm. • Te ingewikkeld want te genuanceerd. Tenzij, mits, indien, … • Het droppen vanuit de ‘boardroom

32 •Visie •Proces •Rol communicatie

33 Het verander PROCES •Een harde bovenstroom: stappenplan met resultaten bepalen, afronden, evalueren (maken). •Een zachte onderstroom: betrokkenheid van medewerkers, veranderen gaat met emoties gepaard, draagvlak en acceptatie zijn cruciaal (leren). .

34 De harde kant •Heldere probleemanalyse, doelen, resultaten
•Fasering en stappenplan •Tijdsbepaling en tijdslijn •Kwaliteitseisen •Budget

35 De menskant •Betekenisgeving is belangrijk
•Interne communicatie is een gezamenlijk proces van betekenisgeving •Storytelling kan als instrument worden ingezet

36 Uw uitdaging Juist de menskant, de grillige, onvoorspelbare kant te leren begeleiden

37 Aandachtspunten voor interne communicatie
•Creëren van communicatiemomenten. • Oog voor formele én informele communicatie . •Erkenning dat verhalen over de verandering gevormd worden op de wandelgangen via informele communicatie. •Verandercommunicatie is informeren (bijpraten) én communiceren (dóórpraten). •Bij ‘doorpraten’ vervullen directe leidinggevenden van medewerkers een sleutelrol.

38 Wilt u betrokken medewerkers
betrek ze dan.

39 Programma Inzichten uit de psychologie
Interne communicatie bij veranderingen Communicatie)strategie

40 Strategie ontstaat uit het verlangen naar iets nieuws
en ook vaak uit frustratie over het bestaande

41 Andere focus op strategie
Jaren ’80 FOCUS OP EXTERNE ANALYSE Porter, SWOT, DESTEP Jaren ’90 FOCUS OP INTERNE ANALYSE Kernwaarden, kerncompetenties Jaren nu FOCUS OP DE RELATIE Interactie, conversatie, transactie

42 Strategie was… Strategie is… Plannen Ontdekken Voor het management
Gericht op inhoud Ervaring als bron Ingekaderd Communicatieplan Ontdekken Voor de organisatie Gericht op interactie Verbeelding als bron Open Communicatie aanpak

43 Een succesvolle strategie is geen toeval.
Wel het resultaat van een aantal juiste keuzes.

44 Communicatiestrategie
volgt de organisatie- en marketingstrategie ORGANISATIE VRAAG MARKETING VRAAG COMMUNICATIEVRAAG

45 Strategie Is GEEN wetenschap
Is GEEN stappenplan Is NIET evidence based Want de context is sterk bepalend. Het is altijd anders.

46 Analyse Strategie Concept Executie Evaluatie Plaats van strategie

47 Analyse Onderzoek legt de basis voor strategie. Maar strategie volgt niet direct uit onderzoek.

48 Analyse moet niet enkel leiden tot conclusies maar tot inzichten
Analyse moet niet enkel leiden tot conclusies maar tot inzichten. Inzichten zijn de basis voor strategie.

49 De 12 communicatiestrategieën
01 POSITIONERINGSSTRATEGIE Je moet kiezen om gekozen te worden 02 INTERNAL BRANDING STRATEGIE De kracht van een merk komt vanbinnenuit 03 REPUTATIESTRATEGIE Reputaties zijn gebaseerd op relaties 04 FAMILIESTRATEGIE Van losse eilanden één geheel maken

50 06 AMBASSADEURSTRATEGIE
05 FANSTRATEGIE Fans maken een merk. (bijna gratis) 06 AMBASSADEURSTRATEGIE Benut je superpromoters 07 BRANDACTIVATIESTRATEGIE Publiciteit moet je niet kopen maar verdienen 08 WORD OF MOUTH STRATEGIE Laat je verhaal door anderen vertellen

51 09 PARTICIPATIESTRATEGIE
Wil je betrokken mensen, betrek ze dan 10 ISSUEMANAGEMENTSTRATEGIE Alert, adequaat reageren op actuele zaken 11 PUBLIC AFFAIRS STRATEGIE Weten hoe je het spel speelt 12 VERANDERSTRATEGIE Mensen willen wel veranderen, niet veranderd worden

52 Creëer een gevoel van urgentie
Bepaal de richtlijnen voor de communicatie Bepaal de doelgroepen Implementeer de communicatie Veranker de verandering

53 Stap 1 Creëer een gevoel van urgentie
Waarom Wat is de huidige situatie en waarom moet die veranderen? Waarheen Wat is de gewenste situatie en wat levert dat op? Hoe Wat moeten we doen om daar te komen?

54 Stap 2 Bepaal de doelgroepen
Wie zijn de enthousiaste en betrokken veranderaars Bij wie zijn welke weerstanden te verwachten. ( weerstand is niet altijd slecht)

55 Probleem Kan niet Weet niet Wil niet Deugt niet Gebrek Competenties Strategie Commitment Belang Oplossing Trainen en coachen Perspectief bieden Participatie Betekenis geven

56 Stap 3 Bepaal de richtlijnen voor de communicatie
Blijf de boodschap herhalen en ga redundantie niet uit de weg. Gebruik verschillende online en offline media en stem ze op elkaar af. Face-to-face communicatie is essentieel om mensen te overtuigen. Opinieleiders zijn bepalend voor het veranderen van een houding. Directe leidinggevende zijn de meest effectieve bron van informatie voor medewerkers.

57 Stap 4 Implementeer de communicatie
Adviseur Het communicatieproces ondersteunen Facilitator Bijeenkomsten organiseren en overlegsessie plannen en creatieve werkvormen bedenken Coach Managers communicatiever maken, spiegelen, vragen stellen Producent Middelen maken

58 Stap 5 Veranker de communicatie
“Culture eats Strategy for breakfast” – Peter Drucker

59


Download ppt "Samen sterk in verandering"

Verwante presentaties


Ads door Google