De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in verandering 1 Creëer een draagvlak Wil Michels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in verandering 1 Creëer een draagvlak Wil Michels."— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in verandering 1 Creëer een draagvlak Wil Michels

2 Deze workshop is niet voor mensen die: Alles in hokjes willen stoppen Het kind in zichzelf met het badwater wegspoelen Gelukkig worden door te willen zijn als ieder ander Een avonturenreis kopen bij een reisbureau Vinden dat vogels zich ook aan verkeersregels moeten houden Altijd een regenjas bij zich dragen voor het geval dat Weten dat er een verschil is tussen droom en daad Blijven wachten op hun kans Denken dat alles wat op het journaal komt waar is Elk jaar naar dezelfde camping gaan Al hun geld opzij zetten voor mogelijke tegenslagen in de toekomst Rennen om nergens te komen Continu plannen maken maar nooit in actie komen Menen dat je met je ogen dicht niets ziet Altijd antwoorden met ‘ja, maar…’ Bang zijn voor beren op de weg Proberen de werkelijkheid in procedures te vatten Problemen uit het verleden interessanter vinden dan kansen in de toekomst Het gemiddelde koesteren in plaats van het afwijkende Geloven dat dromen bedrog zijn Denken dat grenzen echt bestaan Het druk, druk, druk hebben met niets

3 MARKTLEIDER 170.000 boeken totaal 10.000 boeken per jaar 27 boeken per dag

4 NIEUW Eenmalig 19 euro Normaal 29,95 OP = OP

5

6 Programma Things can change Inzichten uit de psychologie Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

7 Things can Change

8 Fusies, nieuwe wetten, sterke concurrentie, milieu, politiek, hippere producten

9 De verandering is de enige constante

10 Extern verandert de omgeving Heb je intern geen antwoord dan ben je weg

11 Drie typen veranderingen:

12 Structuurverandering Cultuurverandering Strategieverandering

13 Programma Inzichten uit de psychologie Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

14 Brainport 1: Emotie komt voor de ratio

15 Brainport 2: We kijken naar wat anderen doen

16

17 Brainport 3: Belonen werkt Beter dan straffen

18

19 Adaptiecurve

20 Inzicht van Rogers Concentreer je op de early adapters.

21 Besteed niet te veel tijd aan de tegenstanders.

22 Programma Interne communicatie bij veranderingen Communicatiestrategie

23 Wat doen veranderingen met werknemers? Het overkomt ze Ze moeten wel meedoen Het komt er allemaal bij Het is niet altijd leuk (soms wel) Het roept veel vragen op

24 Dus… Medewerkers gaan zich een beeld vormen en proberen onzekerheid te reduceren Ze gaan hun eigen verhaal ‘rond maken’ Betekenisgeving

25 Medewerkers stellen 3 vragen Wat is er aan de hand ? Wat betekent het voor mij ? Wat moet ik nu gaan doen ?

26 Organisaties stellen 3 vragen Wat willen we bereiken ? Wanneer zijn we geslaagd ? Hoe krijgen we de medewerkers mee ?

27 Visie Proces Rol communicatie

28 Eric Reijnders Actie-visie: Als medewerkers weten waar de organisatie voor staat en daar trots op zijn, zullen ze zich meer met de organisatie identificeren. Gevolg: Medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd Dragen organisatie extern naar buiten uit. Organisatie als geheel staat centraal Ook reputatiebenadering genoemd Interactie-visie: Medewerkers nemen je pas serieus als je hen serieus neemt Contact maken: luisteren naar medewerkers, dialoog aangaan en relatie opbouwen De medewerkers staan centraal Ook relatiebenadering genoemd

29 Dus…. Reputatie- / actiegericht Communicatie als het zenden van boodschappen Directie is de zender Werkwijze: praten, doen, vertellen Kanalen: vooral parallel e communicatie Middelen: intranet, nieuwsbrieven, personeelsblad, brochures.

30 Dus…. Relatie- / interactiegericht Communicatie als voortdurende uitwisseling van boodschappen Directie, middenkader, en medewerkers zijn zenders Werkwijze:dialoog, helpen, laten zien, adviseren, samenwerken Kanalen: vooral via de lijn Middelen: werkoverleg, coaching, training, opleiding

31 Valkuilen interne communicatie Informeren onder de noemer van communiceren. Participeren met een marge van inspraak van 0%. We weten het nog niet, dus we zeggen nog niets. Stilte brengt het gerucht op gang. Te veel aandacht voor de vorm. Te ingewikkeld want te genuanceerd. Tenzij, mits, indien, … Het droppen vanuit de ‘boardroom

32 Visie Proces Rol communicatie

33 Het verander PROCES Een harde bovenstroom: stappenplan met resultaten bepalen, afronden, evalueren (maken). Een zachte onderstroom: betrokkenheid van medewerkers, veranderen gaat met emoties gepaard, draagvlak en acceptatie zijn cruciaal (leren)..

34 De harde kant Heldere probleemanalyse, doelen, resultaten Fasering en stappenplan Tijdsbepaling en tijdslijn Kwaliteitseisen Budget

35 De menskant Betekenisgeving is belangrijk Interne communicatie is een gezamenlijk proces van betekenisgeving Storytelling kan als instrument worden ingezet

36 Uw uitdaging Juist de menskant, de grillige, onvoorspelbare kant te leren begeleiden

37 Aandachtspunten voor interne communicatie Creëren van communicatiemomenten. Oog voor formele én informele communicatie. Erkenning dat verhalen over de verandering gevormd worden op de wandelgangen via informele communicatie. Verandercommunicatie is informeren (bijpraten) én communiceren (dóórpraten). Bij ‘doorpraten’ vervullen directe leidinggevenden van medewerkers een sleutelrol.

38 Wilt u betrokken medewerkers betrek ze dan.

39 Programma Inzichten uit de psychologie Interne communicatie bij veranderingen Communicatie)strategie

40 STRATEGIE ONTSTAAT UIT HET verlangen NAAR IETS NIEUWS EN OOK VAAK UIT frustratie OVER HET BESTAANDE

41 ANDERE FOCUS OP STRATEGIE Jaren ’80 FOCUS OP EXTERNE ANALYSE Porter, SWOT, DESTEP Jaren 2000 - nu FOCUS OP DE RELATIE Interactie, conversatie, transactie Jaren ’90 FOCUS OP INTERNE ANALYSE Kernwaarden, kerncompetenties

42 Strategie was… Strategie is… Plannen Voor het management Gericht op inhoud Ervaring als bron Ingekaderd Communicatieplan Ontdekken Voor de organisatie Gericht op interactie Verbeelding als bron Open Communicatie aanpak

43 Een succesvolle strategie is geen toeval. Wel het resultaat van een aantal juiste keuzes.

44 Communicatiestrategie volgt de organisatie- en marketingstrategie ORGANISATIE VRAAG MARKETING VRAAG COMMUNICATIE VRAAG

45 Strategie Want de context is sterk bepalend. Het is altijd anders. Is GEEN wetenschap Is GEEN stappenplan Is NIET evidence based

46 Plaats van strategie Analyse Strategie Concept Executie Evaluatie

47 Analyse Onderzoek legt de basis voor strategie. Maar strategie volgt niet direct uit onderzoek.

48 Analyse moet niet enkel leiden tot conclusies maar tot inzichten. Inzichten zijn de basis voor strategie.

49 De 12 communicatiestrategieën 01 POSITIONERINGSSTRATEGIE Je moet kiezen om gekozen te worden 02INTERNAL BRANDING STRATEGIE De kracht van een merk komt vanbinnenuit 03REPUTATIESTRATEGIE Reputaties zijn gebaseerd op relaties 04FAMILIESTRATEGIE Van losse eilanden één geheel maken

50 05FANSTRATEGIE Fans maken een merk. (bijna gratis) 06AMBASSADEURSTRATEGIE Benut je superpromoters 07BRANDACTIVATIESTRATEGIE Publiciteit moet je niet kopen maar verdienen 08WORD OF MOUTH STRATEGIE Laat je verhaal door anderen vertellen

51 09PARTICIPATIESTRATEGIE Wil je betrokken mensen, betrek ze dan 10ISSUEMANAGEMENTSTRATEGIE Alert, adequaat reageren op actuele zaken 11PUBLIC AFFAIRS STRATEGIE Weten hoe je het spel speelt 12VERANDERSTRATEGIE Mensen willen wel veranderen, niet veranderd worden

52 Creëer een gevoel van urgentie Bepaal de doelgroepen Bepaal de richtlijnen voor de communicatie Implementeer de communicatie Veranker de verandering

53 Stap 1 Creëer een gevoel van urgentie Waarom Wat is de huidige situatie en waarom moet die veranderen? Waarheen Wat is de gewenste situatie en wat levert dat op? Hoe Wat moeten we doen om daar te komen?

54 Stap 2 Bepaal de doelgroepen Wie zijn de enthousiaste en betrokken veranderaars Bij wie zijn welke weerstanden te verwachten. ( weerstand is niet altijd slecht)

55 ProbleemKan nietWeet nietWil nietDeugt niet Gebrek CompetentiesStrategieCommitmentBelang Oplossing Trainen en coachen Perspectief bieden ParticipatieBetekenis geven

56 1.Blijf de boodschap herhalen en ga redundantie niet uit de weg. 2.Gebruik verschillende online en offline media en stem ze op elkaar af. 3.Face-to-face communicatie is essentieel om mensen te overtuigen. 4.Opinieleiders zijn bepalend voor het veranderen van een houding. 5.Directe leidinggevende zijn de meest effectieve bron van informatie voor medewerkers. Stap 3 Bepaal de richtlijnen voor de communicatie

57 Stap 4 Implementeer de communicatie Adviseur Het communicatieproces ondersteunen Facilitator Bijeenkomsten organiseren en overlegsessie plannen en creatieve werkvormen bedenken Coach Managers communicatiever maken, spiegelen, vragen stellen Producent Middelen maken

58 Stap 5 Veranker de communicatie “Culture eats Strategy for breakfast” – Peter Drucker

59


Download ppt "Samen sterk in verandering 1 Creëer een draagvlak Wil Michels."

Verwante presentaties


Ads door Google