De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Kom proeven!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Kom proeven!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Kom proeven!

2 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

3 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

4 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

5 Ps. 150: 2 Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; Looft Hem, met de harp en luit; Looft Hem, met de trom en fluit; Looft Hem, op uw blijde snaren; Laat zich 't orgel overal Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des HEEREN glorie, paren.

6 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

7 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

8 Lied 14: 1, 4 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

9 Lied 14: 1, 4 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

10 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

11 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

12 Blessed be Your name (Gezegend is Uw naam) Gezegend is Uw naam In het land van de overvloed Waar Uw rivieren van welvaart stromen Gezegend is Uw naam Wanneer ik me in de woestijn bevind Als ik door de wildernis loop Gezegend is Uw naam Elke zegen die U geeft Laat mij U lofprijzen

13 Blessed be Your name (Gezegend is Uw naam) Als de duisternis me insluit, mijn Heer Zal ik nog steeds zeggen Gezegend is de naam van de Heer Gezegend is Uw naam Gezegend is de naam van de Heer Gezegend is Uw glorierijke naam Gezegend is Uw naam Als de zon mij toelacht Wanneer alles “is zoals het moet zijn”

14 Blessed be Your name (Gezegend is Uw naam) Gezegend is Uw naam Op mijn pad geschonden door verlies Ook al volgt er een pijnlijk offer Gezegend is Uw naam U geeft en neemt weg Maar in mijn hart kies ik er voor om te zeggen Gezegend is Uw naam, Uw glorierijke naam.

15 Toegewijd aan U Als ik luister naar Uw stem Heer, als ik zelf geen antwoord vind, leg ik alles voor Uw troon, Heer, ben ik weer gewoon Uw kind. Hier ben ik Heer, hier ben ik Heer voor U.

16 Toegewijd aan U Toegewijd aan U Heer, spreek, Uw dienstknecht hoort. Wij richten ons op U, Heer, vertrouwen op Uw woord. Toegewijd aan U Heer, omdat U nooit laat gaan, Mogen wij U hier aanbidden, verheerlijken Uw naam.

17 Toegewijd aan U Ook al dwaal ik af van U Heer, lijk ik ver bij U vandaan, door Uw trouw verdwaal ik nooit, Heer. hoef ik nooit alleen te gaan. Hier ben ik Heer, hier ben ik Heer voor U.

18 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

19 1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Johannes 2: 1-10

20 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Johannes 2: 1-10

21 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

22 Ps. 36: 2 NB Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast, uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug'len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

23 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

24 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Johannes 2: 1-10 >>> Ps. 34: 4, 9 NB Kom proeven!

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

37 Ps. 34: 4, 9 NB Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des Heren goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

38 Ps. 34: 4, 9 NB De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

39 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

40 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Voedselbank Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

41 VOEDSELBANK ‘DE BEVELANDEN’ www.voedselbankdebevelanden.nl

42 De voedselbank is voor iedereen die (tijdelijk) onder de armoedegrens leeft. Iemand kan doorverwezen worden naar de voedselbank door een maatschappelijk werker, Kerk, Leger des Heils of een andere hulpverlener.

43 De eerste Nederlandse Voedselbank bestaat sinds 2002 sinds 2006 is Voedselbank ‘De Bevelanden’ actief Voedselbank ‘De Bevelanden’ geeft wekelijks 150 tot 200 pakketten uit

44 Een pakket bevat brood, beleg, pasta, en conserven. Indien beschikbaar worden goederen als wasmiddel, tandpasta en shampoo toegevoegd.

45 Doelen voedselbank Tegengaan van verspilling van levensmiddelen Tegengaan van armoede 100% gerund door vrijwilligers Er worden geen levensmiddelen ingekocht of verkocht, tenzij ze gesponsord worden

46 Vrijwilliger worden of doneren? neem contact op met vb-debevelanden@zeelandnet.nl of geef een donatie op: NL 48RABO 0101312296 of geef nu tijdens de collecte

47 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

48 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

49 I will rise (Ik zal opstaan) Er is een vrede die ik heb leren kennen Hoewel mijn hart en vlees kunnen mislukken Er is een anker voor mijn ziel Ik kan zeggen 'het is goed'. Jezus heeft overwonnen En het graf is overweldigd De overwinning is gewonnen Hij is opgestaan uit de dood.

50 I will rise (Ik zal opstaan) En ik zal stijgen wanneer Hij mijn naam noemt Geen verdriet meer, geen pijn meer Ik zal opstaan op arendsvleugelen Voor mijn God val ik op mijn knieën En stijgen Ik zal opstaan

51 Unto the King (Voor de Koning) Voor de Koning, eeuwig, onsterfelijk, onzichtbaar, de enige wijze God Is de eer en de glorie, voor altijd en eeuwig Is de eer en de glorie, voor altijd Eer en glorie, sterkte en macht Is voor Jezus, de Koning (2x).

52 Unto the King (Voor de Koning) Is alle eer, voor altijd en eeuwig Is alle glorie, voor altijd en eeuwig, Alle aanbidding, voor altijd en eeuwig En alle lofprijzingen, voor altijd Voor altijd en eeuwig, laat de lofprijzing doorgaan (4x) Eer en glorie en sterkte en macht Is voor Jezus, onze Koning (2x)

53 Unto the King (Voor de Koning) Is alle eer, voor altijd en eeuwig Is alle glorie, voor altijd en eeuwig, Alle aanbidding, voor altijd en eeuwig En alle lofprijzingen, voor altijd, voor altijd.

54 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

55 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

56 Lied 157: 2, 5 Gij zijt mijn parel en mijn kroon, o Zoon van God, Maria 's zoon, een hooggeboren Koning. O lelie die mijn hart bekoort, uw zoete evangeliewoord, is louter melk en honing. Gij zijt altijd hosianna, hemels manna, dat wij eten, nooit meer kan ik U vergeten.

57 Lied 157: 2, 5 Voor Gij de wereld hebt gemaakt, heeft mij uw liefde aangeraakt, mijn sterke held, mijn Vader. Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, ik treed Hem zingend nader. Hij de mijne, die het leven mij zal geven hoog daarboven, eeuwig zal mijn hart Hem loven.

58 Liturgie zondag 12 oktober Mededelingen Ps. 150: 2 Stil gebed Votum en groet Lied 14: 1, 4 Gebed Koor zingt : Blessed be Your Name Toegewijd Schriftlezing: Johannes 2: 1-10 Ps. 36: 2 NB Verkondiging Ps. 34: 4, 9 NB Collecte Dankgebed Koor zingt: I will rise Unto the King Geloofsbelijdenis Lied 157: 2, 5 Zegen

59 In de hal is er gelegenheid om na te praten onder het genot van gebak en een drankje.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Kom proeven!"

Verwante presentaties


Ads door Google