De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Lerarenopleiding Tilburg deeltijd lerarenopleiding wiskunde 2e graad introductie 27 augustus 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Lerarenopleiding Tilburg deeltijd lerarenopleiding wiskunde 2e graad introductie 27 augustus 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Lerarenopleiding Tilburg deeltijd lerarenopleiding wiskunde 2e graad introductie 27 augustus 2012

2 Presentatie staat op: tilburg.wiskunde.ws bij deeltijdopleiding

3 Studieleiders Eric Kruis kamer A114
opleidingscoördinator DT SLB lichting 2009 en ouder Bram van den Broek kamer A114 SLB lichting 2012 Tom Goris kamer A114 SLB lichting 2011 Annette Lievaart kamer A114 SLB lichting 2010

4 Vrijstellingenoverzicht
Voor elke student wordt een vrijstellingenoverzicht opgesteld waarin wordt vastgelegd voor welke vakken/onderdelen vrijstelling wordt verleend. Dit wordt gedaan aan de hand van een intakegesprek. Nog geen intakegesprek gehad? SNEL afspraak maken met Tom Goris of Eric Kruis, anders weet je niet zeker welke vakken je moet volgen. N.B. Tijdens de intakes was nog sprake van een studieovereenkomst waarin ook werd vastgelegd welke vakken wel gedaan moesten worden. Die overeenkomst wordt m.i.v. lichting 2012 vervangen door een vrijstellingenoverzicht.

5 Gewijzigde vakken Vanaf schooljaar worden een aantal vakken vervangen door nieuwe. Studenten die al enige tijd geleden hun intakegesprek gehad hebben, hebben nog de oude vakken in hun concept overeenkomst staan. In een mail van vorige week is een document verspreid waarin staat hoe om te gaan met het omzetten van oude naar nieuwe vakken. Dit document staat op de wiskundesite op de deeltijdpagina.

6 Organisatie 4 perioden van 10 weken 8 weken les, 2 weken tentamens
2 tentamenkansen per vak per jaar tentamenresultaten op internet (zie verder) LET OP: vakanties vallen niet altijd samen met vakanties in VO of BO. Er kunnen tentamens zijn in weken dat VO of BO vakantie heeft. Lessen/tentamens op maandagavond, dinsdagmiddag, dinsdagavond

7 Voortgangseisen Na 1 jaar: 25 studiepunten gehaald, waarvan minimaal 8 uit wiskundevakken/vakdidactiek en minimaal 8 uit Flankerend Onderwijs/stage. Vrijstellingen tellen mee. Na 2 jaar propedeuse behaald. Alle vakken/onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten

8 Kennisbasis Alle lerarenopleidingen in Nederland hebben samen de zgn. kennisbasis wiskunde vastgesteld: datgene dat elke leraar minstens aan vakkennis moet hebben. Daar zitten vakken bij die duidelijk afwijken van wat de meesten uit hun vooropleiding gewend zijn.

9 Brede bevoegheid = veel soorten vakken
Met een tweedegraads bevoegdheid kan op een breed scala aan scholen lesgegeven worden. Als lerarenopleiding hebben we uiteraard de taak om ervoor te zorgen dat studenten voor al deze vormen voorbereid worden. Ook moet je als docent wiskunde uiteraard weten wat de essentie van wiskunde is. Daarom zul je ook lessen krijgen waarvan je (als je al les geeft) niet direct de relevantie voor je eigen onderwijspraktijk ziet.

10 Beroepsstandaarden Er is een beroepsregister voor leraren in de maak. Wiskunde heeft de bijbehorende beroepsstandaarden al vastgelegd in het WiVa rapport. Deze standaarden zijn uitgangspunt bij onze opleiding en worden bij vakdidactiek uitgereikt.

11 Rooster Krijg je nu op papier, maar kijk elke week voor je komt op FLOT Portal (zie verderop) of er geen wijzigingen zijn. Sommige vakken vereisen verplichte aanwezigheid. Informatie bij betreffende docent of in modulewijzer. Er zijn 2 eerstejaars groepen waarin de “gele” vakken worden aangeboden en 2 tweedejaars groepen waarin de “paarse” vakken worden aangeboden. In 1e instantie zelf keuze maken.

12 Readers/boeken Readers periode 1 te koop in mediatheek (begane grond, gebouwdeel F, open tot 19.30) of te downloaden van vakgroepsite (zie verderop) en zelf te printen. Vanaf periode 2 downloaden en printen. Voor sommige vakken ook boeken kopen bij mediatheek en/of boekhandel.

13 Rekenmachine Aanbevolen: Texas Instruments TI 84 Plus, TI 84 Plus Silver edition. Ook TI 83 voldoet mocht je die nog hebben. Andere machines mogen ook, maar het onder de knie krijgen daarvan is je eigen verantwoordelijkheid.

14 Taaltoetsen Taalbeheersingstoets. Vrijstelling indien HBO of WO afgerond. Vrijstelling aanvragen via FLOT intranet (zie verderop). Spellingtoets. Niemand vrijstelling. Taaltoets hoort bij Propedeuse. Meer info op FLOT Portal.

15 Studiekosten Collegegeldregels ingewikkeld! Vuistregels (kun je geen rechten aan ontlenen!!) met tarieven 2012: Nog niet eerder HBO/WO afgerond of voor 1991 afgerond: €1625 HBO/WO afgerond NIET in onderwijs of zorg: €1625 HBO afgerond die bevoegdheid geeft of in zorg: eerste twee jaar €1625 daarna €4000 Voor eerste twee categorieën geldt ook de langstudeerdersregeling: na 5 jaar €3061 toeslag.

16 Studiekosten Mogelijk betaat recht op tegemoetkosten studiekosten bij DUO. Daar informeren (www.duo.nl) Als je 1 jaar in het onderwijs werkt kun je ook de zgn. lerarenbeurs aanvragen.

17 Stage Zie voor alle stage-info de FLOT Portal.
Zelf school zoeken + afspraken maken. Dan stage aanmelden bij stagebureau. Als je een baan hebt als docent wiskunde, kun je die in principe inzetten als stage. Ook gewoon aanmelden, komt ook gewoon begeleiding bij.

18 Informatiebronnen vakgroepsite: tilburg.wiskunde.ws
Veel info en E-modulen FLOT portal: portal.fontys.nl Instituutsbrede informatie zoals roosters, stage-info, Flankerend Onderwijs, informatie over taaltoetsen, link naar cijferregistratiesyseem etc. of Facebook:

19 Communicatie Communicatie van ons uit altijd via Fontys mailadres: en via website. Je kunt je Fontys mail automatisch laten doorsturen naar je privé mailadres. Handleiding zie Controleer je Fontys mail regelmatig. Zou zo maar kunnen dat er soms belangrijke informatie wordt g d….

20 Adminstratieve zaken Voor vragen over administratieve zaken (zoals je inschrijving) kun je terecht bij het bedrijfsbureau onderwijszaken: balie bij B108 of of Voor vragen over stage kun je terecht bij het stagebureau: balie bij B108 of of

21 Tot slot Onderschat de studiebelasting niet!!! Combinatie van opleiding met fulltime baan, gezin, hobbies is geen goed idee. Let op de planning van met name de “niet-tentamenonderdelen”. Opleiding duurt soms langer doordat studenten zaken voor zich uit schuiven of zich verkijken op de duur ervan.

22 Vragen ???

23 Succes!!!


Download ppt "Fontys Lerarenopleiding Tilburg deeltijd lerarenopleiding wiskunde 2e graad introductie 27 augustus 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google