De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INDUSTRIEEL SMALSPOOR MUSEUM IN ERICA. Even voorstellen …………….. Hein Ruijgers, Emmer – Compascuum Toen: 1991-2011 Ruijgers Advies -Plattelandsontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INDUSTRIEEL SMALSPOOR MUSEUM IN ERICA. Even voorstellen …………….. Hein Ruijgers, Emmer – Compascuum Toen: 1991-2011 Ruijgers Advies -Plattelandsontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 INDUSTRIEEL SMALSPOOR MUSEUM IN ERICA

2 Even voorstellen …………….. Hein Ruijgers, Emmer – Compascuum Toen: 1991-2011 Ruijgers Advies -Plattelandsontwikkeling -Projecten ter versterking ondernemerschap op het platteland, m.n. Oost Drenthe en Oost Groningen -16 Leader projecten ontwikkeld en uitgevoerd Nu: vrijwilliger/bestuurder Smalspoormuseum

3 Begin situatie 2011 -Noodzaak voor nieuwe locomotievenloods -Geen zicht op financiering -Verplichting tot nieuw spoortracé met financiële bijdrage van Griendtsveen -Gemeente wekt de indruk dat de kwaliteit van het museum naar een hoger plan zou moeten -Op de spaarrekening: ongeveer € 35.000,--

4 Kwaliteit op het Spoor Eerste contacten met provincie: januari 2011 Provincie: alleen een locomotievenloods én gemeente moet belang onderschrijven Gemeente: kwaliteitsverbetering vinden wij het meest belangrijk en wij gaan niet meebetalen aan alleen een loodsje Onze keuze: breed ‘kwaliteits’project Project goedgekeurd: 7 december 2011

5 Projectinhoud Nieuwe locomotievenloods Nieuwe rijtuigenloods Training vrijwilligers Nieuw spoortracé Vernieuwing bestaande tracé Verbetering informatie voor bezoekers Projectcoördinatie

6

7 Kosten en financiering Totaal projectkosten € 408.600,-- Financiering: Smalspoormuseum uren 17% Smalspoormuseum fin.bijdrage 9% Totaal eigen bijdrage26% Bedrijfsleven 16% Leader subsidie Europa 47% Subsidie gemeente Emmen 11%

8 Waar moet project aan voldoen ? Past het in de regeling en het programma ? “Past wel, geen prioriteit” * Tip: weet hoe de besluitvorming werkt * Tip: gemeente als bondgenoot Europa: niet meer dan 50% Gemeente moet het belang onderschrijven …. …… in geld (?) * Tip: Reken je hierin niet rijk !

9 Wat je zelf moet doen/hebben ? Uithoudingsvermogen ! Denk niet dat je uniek bent en dat gemeente en gemeenschap niet zonder je kunnen Goed projectplan, aansluitend bij gemeente prioriteiten: bijv. kwaliteitsverbetering. Goede projectadministratie Eigen vermogen: zelf kunnen investeren Geld: zelf alles vooruitbetalen !!!

10 Bouw rijtuigenloods

11 Projectplan Bepaal wat je wilt, waarom en hoe * Tip: maak je project breed: geen schuurtje * Tip: neem energiebesparing en/of energie opwekking op * Tip: denk na wat er nog meer bij kan: neem mee wat toch al nodig was en maak er een geheel van Je moet er enkele jaren op terug kunnen vallen en ook anderen er aan kunnen houden

12 Projectbegroting Werk met spreadsheets Van gedetailleerd naar globaal Subsidie aanvraag en -beschikking is globaal: dat biedt mogelijkheden tot goede invulling van het project Eigen financiering: vrijwilligersuren Laat je er niet van weerhouden !!! Zorg dat je ze goed bijhoudt

13 Liquiditeit tussentijds Zelf voorfinancieren tot € 22.000 + BTW + de weken voordat je het geld hebt Na 4 tot 6 weken krijg je het percentage subsidie (bijv. 60%) Het verschil blijft voor jouw organisatie …….. en ondertussen betaal je weer facturen voor de volgende € 22.000 + BTW

14 Gezamenlijk belang: publiek en privaat De gemeenschap vindt jouw project belangrijk. Daarom krijg je subsidie DLG voert de regeling uit, namens die gemeenschap Dus: gezamenlijk belang dat het project wordt gerealiseerd. Zo blijkt het niet te werken.

15 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO v/h DLG Gericht op uitvoering van regels Er wordt vaak gedreigd met sancties Toegezegde beslissingstermijnen worden vaak niet gehaald Fouten leiden direct tot kortingen en als je er niet mee eens bent, rest je beroepsprocedures

16 DLG/RVO Blijf met ze in gesprek Vraag om uitleg/toelichting Ken je beroepsmogelijkheden Zorg dat je eigen zaakjes op orde zijn ! Iedereen maakt fouten, maar DLG/RvO heeft sanctiemogelijkheden. Jij niet. Jij zit met de gevolgen

17 Liquiditeit op het eind Laatste 20% subsidie zelf voorfinancieren ! Subsidiabele kosten € 400.000 Laatste 20% = de laatste € 80.000 aan kosten De subsidie hierop (€ 48.000) komt pas na definitieve vaststelling > pakweg: halfjaar na einddatum project Ongeveer één jaar lang zelf voorfinancieren. De overheid creëert dit probleem, maar lost het - nog steeds - niet op

18 Je eigen zaakjes op orde Projectadministratie afzonderlijk van de boekhouding bijhouden Uren-administratie goed vastleggen Tijdig voortgangsrapportages maken Systematisch met formulieren omgaan Digitaal alles bij elkaar houden Zorg voor voldoende liquiditeit !!!

19 Wat hebben we dan …….. Informatiepanelen bij museale objecten Meer vrijwilligers met een hijscertificaat Meer BHV-ers en medewerkers met Sociale Hygiëne en meer gecertificeerde verkeersregelaars Meer achtergrondkennis bij de rondleiders, door info bijeenkomsten met externe deskundigen

20 En wat hebben we dan nog meer ……..


Download ppt "INDUSTRIEEL SMALSPOOR MUSEUM IN ERICA. Even voorstellen …………….. Hein Ruijgers, Emmer – Compascuum Toen: 1991-2011 Ruijgers Advies -Plattelandsontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google