De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Populatiebekostiging vanuit economIsch perspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Populatiebekostiging vanuit economIsch perspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Populatiebekostiging vanuit economIsch perspectief
constructieve opmerkingen vanaf de zijlijn

2 Rond 2003: gevolgen boter-bij-de-vis beleid worden duidelijk
Financiële prikkels doen ertoe, ook in de zorg

3 Populatiebekostiging Pijnloze beheersing van de zorguitgaven
Pijnlijk* Verhogen van eigen risico Pakketingrepen in de curatieve zorg Strenge(re) toelating tot het pakket Niet pijnlijk* Terugdringen van praktijkvariatie Disease management / secundaire preventie Substitutie naar de 1e lijn Generieke substitutie Populatiebekostiging stimuleert deze acties * Pijnlijk/niet pijnlijk voor de patiënt

4 Populatiebekostiging vooralsnog alleen in de cure Hoge zorguitgaven vooral probleem van de care

5 Wat is populatiebekostiging?

6 Wat is populatiebekostiging?
Onvertaalbaar ≈ Managed care ≈ Shared savings of capitation = integrale populatiebekostiging “Door de bekostiging van de zorg vanuit de Zvw, AWBZ, Wmo en Wpg regionaal te bundelen en de hoogte ervan te baseren op regionale populatiekenmerken over (on)gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik, kunnen financiële obstakels en daarmee negatieve prikkels voor kostenbesparingen geslecht worden.” Dirk Ruwaard, De weg van nazorg naar voorzorg: buiten de gebaande paden, 2012, p. 30

7 Populatiebekostiging: voorbeelden
Partieel: 1e of 2e lijn Integraal 1e/2e lijn 100% abonnementstarief huisartsen Aanneemsommen ziekenhuizen VS: Kaiser Permanente: loondienst; substitutie via care pathways VS: Managed care, Accountable Care Organisaties Duitsland: Gesundes Kinzigtal NL: Regionale initiatieven (shared savings) Eindhoven Maastricht Alkmaar Arnhem

8 Vragen rond populatiebekostiging Wordcloud NZa research paper

9 3 Stellingen

10 Stelling 1: we weten nog niet wat werkt

11 We weten nog niet wat werkt Shared savings?
Benchmark: geraamde uitgavengroei Feitelijke uitgavengroei Startjaar Zorguitgaven Shared savings

12 We weten nog niet wat werkt 1e en 2e lijn:
‘vecht’ model Alleen 1e lijn deelt mee in shared savings Eindhoven samenwerkingsmodel 1e én 2e lijn delen mee in shared savings Maastricht, Alkmaar

13 We weten nog niet wat werkt 1/3 shared savings voor aanbieders genoeg?
VS: Zorgaanbieders ontvangen 60% van de besparingen. Volgens sommigen is dit nog te laag!

14 We weten nog niet wat werkt Shared savings of capitation?
→ Downside risk → Upside risk 1 Volledige capitation ● shared savings Gedeeltelijke capitation DOT-bekostiging, ● huisartsen “Pioneer Accountable Care Organizations are eligible to receive bonuses or incur penalties if their payments are below or above, respectively, an established benchmark based on their spending histories.” Austin B. Frakt and Rick Mayes, “Beyond Capitation: How New Payment Experiments Seek To Find The ‘Sweet Spot’ In Amount Of Risk Providers And Payers Bear”, Health Affairs 31, NO. 9 (2012): 1951–1958

15 We weten nog niet wat werkt Dus goed meten en evalueren

16 Stelling 2: Populatiebekostiging leidt niet direct tot lagere premies

17 Populatiebekostiging leidt niet direct tot lagere premies
De spending benchmark

18 Populatiebekostiging leidt niet direct tot lagere premies

19 Populatiebekostiging leidt niet direct tot lagere premies
Zie ervaringen met aanneemsommen ziekenhuizen Benchmark 2,5% bleek achteraf te ruim… Zorgverzekeraars hebben spijt… CZ lachende derde… Les: geduld ‘Afromen’ doelmatigheidswinst door verzekeraar pas na een paar jaar

20 Stelling 3: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

21 Vertrouwen gaat te paard Ondermijnen financiële prikkels het vertrouwen in de arts?
“The very word, "profit," is a signal that denies the trust relation.” (Arrow 1963) 2013 1972

22 Vertrouwen gaat te paard Lessen van managed care
Seattle Post, Aug. 7, 1998

23 Vertrouwen gaat te paard Lessen van managed care
* ACO = accountable care organization Verschillen tussen Managed care en ACOs Managed care ACO Zorgverzekeraar beperkt behandelopties arts Ja (utilization review, pre-authorization) Nee ‘Vrije’ keuze arts Nee (’closed network’) Ja Financiële prikkels voor kwaliteit Niet standaard One sided / two sided risk Alleen two-sided Initieel one-sided, later two-sided

24 Vertrouwen gaat te paard Lessen van managed care
Medicare Physician Group Demonstration (PGP) Looptijd 5+2 jaar ( , later verlengd tot 2012) Aantal organisaties van aanbieders 10 organisaties, in totaal 5000 artsen Type organisaties Allemaal ‘multispecialist groups’, meestal 1e en 2e lijn Controlegroep Andere aanbieders in de regio Aantal deelnemende verzekerden Soort prikkel Shared saving; maximaal 80% van de besparingen; pas uitgekeerd bij besparingen > 2% van de benchmark, en deels (50%) voorwaardelijk op het halen van kwaliteitsdoelen (vooral procesindicatoren) Normbedragen Op basis van vergelijking controlegroep, risk-adjusted

25 Vertrouwen gaat te paard Maak shared savings afhankelijk van kwaliteit
“[..] contracted providers are paid standard Medicare rates and receive bonus payments if quality targets are met and if total spending for patients affiliated with the accountable care organization falls below a certain benchmark. Qualification for and levels of bonuses depend on performance relative to thirty-three quality measures pertaining to patient experience and safety; preventive health services; and at-risk populations, including those with diabetes, hypertension, ischemic vascular disease, heart failure, and coronary artery disease.”* Dus: géén shared savings als kwaliteitstarget niet wordt gehaald * Austin B. Frakt and Rick Mayes, “Beyond Capitation: How New Payment Experiments Seek To Find The ‘Sweet Spot’ In Amount Of Risk Providers And Payers Bear”, Health Affairs 31, NO. 9 (2012): 1951–1958

26 Populatiebekostiging vanuit economIsch perspectief
constructieve opmerkingen vanaf de zijlijn


Download ppt "Populatiebekostiging vanuit economIsch perspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google