De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 1. Opdrachten Hoge Raad -Bindend advies HV CBS / SI -Niet-bindend advies rechter HV vóór 16 12 2005 -Bindend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 1. Opdrachten Hoge Raad -Bindend advies HV CBS / SI -Niet-bindend advies rechter HV vóór 16 12 2005 -Bindend."— Transcript van de presentatie:

1 De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

2 1. Opdrachten Hoge Raad -Bindend advies HV CBS / SI -Niet-bindend advies rechter HV vóór 16 12 2005 -Bindend advies ambtshalve uitvoering -Bindend advies ‘opeenvolgende’ HV -Bindend advies betekening vonnis / arrest -Beslissing ‘matiging’ dwangsommen -Beleidsadviezen ten behoeve VO -Bemiddeling

3 PV PARKET SEPOT CBS /SI CORR. RB. HR BURG. RB. Overzicht inleiden HV en (SV) SV HV (O)HV + P advies HV + P advies OHV HV = HERSTELVORDERING SV = STRAFVORDERING OHV = OPEENVOLGENDE HERSTELVORDERING HV = HERSTELVORDERING SV = STRAFVORDERING OHV = OPEENVOLGENDE HERSTELVORDERING

4 2. Cijfers 80 % positief in 2013

5 3. Advies over herstelvordering

6 Adviseren HV = versterken slaagkans voor rechter ! –Is dossier voldoende sterk om mee naar rechter te stappen ? –Ondersteunen van lokale besturen Hoe ? –Is HM wettig mogelijk ? (‘prioriteitenorde’, FAQ nr. 26 en ‘kennelijke’ schade FAQ nr. 30FAQ nr. 26FAQ nr. 30 –Drievoudige toets (ruimtelijke weerslag, gelijke behandeling, toets aan rechten van derden, FAQ's nr. 15-25FAQ's nr. 15-25 –Bijkomende stukken (art. 10, § 3 PR HRH) en eigen analyse HR

7 ‘Kennelijk’ ? ‘ voor de hand liggende’, ‘evidente’ schade: -is er een recente beoordeling door de vergunningverlenende overheid ? (FAQ nr. 20)FAQ nr. 20 -in strijd met voorwaarde vergunning ? (FAQ nr. 21)FAQ nr. 21 -in strijd met BPA, RUP, VK, stedenbouwkundige verordening (‘detailvoorschriften’ FAQ nr. 22 )FAQ nr. 22

8 4. Wat na…? De Hoge Raad wikt… de rechter beschikt

9 = ‘toegangsticket’ HV naar parket of zelf dagvaarden voor burgerlijke rechtbank parket dagvaardt vermoedelijke overtreders voor correctionele rechtbank parket seponeert  evt. zelf dagvaarden voor burgerlijke rechtbank  ‘opeenvolgende’ HV ( nieuw advies !) P advies bindt niet de rechter

10 advies HR is ‘voorlopig’  toestand op terrein ?  toestand in (onmiddellijke) omgeving ?  wettelijk kader (regularisatie mogelijk ?)  planologisch kader ?  vergunningen? weigeringen ? gemotiveerde nota bij HR voorafname voor argumenten voor de rechter  wie is verantwoordelijk ? wie evt. dagvaarden ?  is er wel een strafbare handeling ? Er is een positief advies

11 ‘wederrechtelijke toestand met voortschrijdend karakter’ (FAQ nr. 40)FAQ nr. 40  ruimtelijke beoordeling  geen juridisch begrip  nooit uitspraak over verjaring ‘eenheid van de herstelvordering’  indien mogelijk geen P/N advies  niet ‘saucissoneren’ herstelinitiatief CBS  zelfs voor “oude” overtredingen (nooit uitspraak over verjaring) Er is een positief advies

12

13 ‘herkansen’ kan meestal ! ‘verkeerde’ herstelmaatregel  past niet in prioriteitenorde  te ‘zwaar’  te ‘mild’ dossier kan beter samengesteld argumenten in GN (vb. tijdsverloop blijkt verder terug te gaan in de tijd) Er is een negatief advies

14 5. Stemadvies Mogelijkheid (niet verplicht) Surplus (zeker bij complexe dossiers of eerste ‘princiepsdossier’) Gemeentelijke ambtenaar, raadsman, medewerker intergemeentelijk samenwerkingsverband (mandaat CBS !); burgemeester / schepen (RO) Aanmeldformulier

15 6. Feed back heeft u feed back over vonnissen of arresten over herstelvorderingen ? info@hrh.vlaanderen.be wilt u feed back over een negatief advies ? wim.vanheel@rwo.vlaanderen.be andy.debacker@rwo.vlaanderen.be

16 www.hogeraadvoorhethandhavingsbeleid.be Veel gestelde vragen

17 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 1. Opdrachten Hoge Raad -Bindend advies HV CBS / SI -Niet-bindend advies rechter HV vóór 16 12 2005 -Bindend."

Verwante presentaties


Ads door Google