De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intermediairsbijeenkomst Participatiewet en WWB-maatregelen November 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intermediairsbijeenkomst Participatiewet en WWB-maatregelen November 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Intermediairsbijeenkomst Participatiewet en WWB-maatregelen November 2014

2 Participatiewet: wat verandert er? –De kern –Nieuwe doelgroep –Dienstverlening –Financiën

3 Kern van de Participatiewet (1)  Eén regeling vervangt: –Bijstand (WWB) –Sociale werkvoorziening (Wsw) –Deel Wajong (volledig duurzaam arbeidsongeschikt, nieuwe instroom naar gemeente vanaf 01-01-2015, zittend bestand blijft UWV, wel herbeoordeeld) 3

4 Kern van de Participatiewet (2)  Compensatie voor beperkte loonwaarde  Voorziening beschut werk  Wsw bouwt af  Studieregeling voor studerende jongeren met beperking 4

5 Kern van de Participatiewet (3)  Loonwaardesubsidie als nieuw instrument  Voor Amsterdam niet nieuw: pilot LKS naar loonwaarde  Regionale werkbedrijven in 35 arbeidsmarktregio’s, schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met arbeidsbeperking  Tot 2026 125.000 ‘garantiebanen’, prioriteit voor Wajongers en wachtlijst SW, daarna WWB-ers  Regio Groot-Amsterdam: ca. 1750 garantiebanen in de komende 2 jaar (werkgevers: 1400, gemeenten: 350) 5

6 Nieuwe Doelgroep Nieuwe doelgroep Amsterdam (per jaar) Instroom Wajong Amsterdam 2012700Bron: Atlas SV 2009-2012 Verwachte instroom bij UWV in 2015 (volledig en duurzaam AO) 200Aanname UWV (25-30%) Te verwachten doelgroep P-wet 2015500 Waarvan geen uitkering100Aanname SZW

7 Dienstverlening voor de nieuwe doelgroep  Achtergrond -Aantallen zijn ongeveer duidelijk, maar landelijke informatie over kenmerken nieuwe doelgroep lastig te vertalen naar lokale niveau -Ervaringen UWV niet een op een te vertalen, gemeenten hebben straks niet dezelfde instrumenten als UWV nu -Aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar  Vereist een leerperiode

8 Financiele gevolgen voor re-integratie (WWB) 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000 42500 45000 200920102011201220132014201520162017 Re-integratie potentieel (aantal personen WWB) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Budget (in miljoenen euros) Aantal personen (jaargemiddelden)Re-integratiebudget Financiën: meer met minder 8

9 Maatregelen WWB  Lappendeken van ongelijksoortige elementen  Strenger en strikter  Minder Beleidsvrijheid gemeente  Invoeringsdatum 1 januari 2015

10 Kostendelersnorm  Aantallen volwassenen in huishouden bepalend voor uitkering  Uitzonderingen: studenten, commerciële verhuur  AOW-ers tellen mee bij bepaling aantal kostendelers; AOW wordt niet gekort  Overgangstermijn voor zittend bestand tot 1 juli 2015  Herbeoordeling van ruim 8000 klanten

11 Alleenstaande ouders  Alleenstaande oudernorm vervalt  Compensatie via fiscus  Ruim 8000 alleenstaande ouders in WWB  Overgangsregeling voor groep ‘tussen wal en schip’ in de maak  Verrekening schulden belastingdienst?

12 Verplichtingen en maatregelen  Nieuwe uniforme verplichtingen  1 maand, 2 maanden, 3 maanden 100%  Uitsmeren sanctie  Inkeerregeling

13 Tegenprestatie  Verplichte tegenprestatie voor alle WWB-ers  Verordeningsplicht gemeente  In Amsterdam: tegenprestatie op basis van vrijwilligheid  5 november 2014: besluit gemeenteraad (college B&W al akkoord)

14 Armoede  Van categoraal naar individueel  Van aannemelijke naar aantoonbare kosten  Afschaffing Plusvoorziening, Langdurigheidstoeslag en Atcg  Daarvoor in de plaats: Gratis aanvullende zorgverzekering en maatwerkvoorziening WMO  Armoedegrens van 110% naar 120%

15 Impact voor de klant  Verlaging uitkering voor grote groepen  Strenger regime  Het wordt ingewikkelder

16 Hoe informeren wij de klanten? Zo persoonlijk mogelijk waar dat kan:  Door de klantmanagers  Brieven op huisadres  Groepsbijeenkomsten alleenstaande ouders  Participatiemarkt Meervaart  Werkwoord (blad bij uitkeringsspecificatie)  Onze website amsterdam.nl/participatiewet  MUG Magazine (gratis blad voor minima)  Amsterdam krant (huis aan huis in Amsterdam)  AT5 filmpjes per onderwerp vanaf half november  Vernieuwde folders (in uitvoering)

17 Vragen vandaag? Tijdens ronde tafel sessies

18 Iets vragen of delen na de bijeenkomst?  Kijk op de website: www.amsterdam.nl/participatiewet  Stuur ons een mail: participatiewet@dwi.amsterdam.nl


Download ppt "Intermediairsbijeenkomst Participatiewet en WWB-maatregelen November 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google