De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen

2 Programma  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Oriëntatie op vervolgopleiding  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar: d.engelhart@dunamare.nl l.noordzij@dunamare.nl

4 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

5 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen (CE & CSPE)  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

6 De examenvakken beroepsgerichte deel (ov telt dubbel B/K) NederlandsEngelswiskunde nask I nask II (alleen voor GL) rekenen  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)

7 School Examen  Schoolexamen is al direct in klas 3 gestart  Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes  Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer  Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden  b/k 4 herkansingen AVO en BG  GL 3 herkansingen en BG

8 Centraal Examen (CSPE) CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2015 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

9 Centraal Examen (CE) Start na de praktijkexamens Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

10 Wanneer ben je geslaagd?

11 Schoolexamen  Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)  Kunstvakken voldoende  L.O. voldoende  Beroepgerichte stage moet voldoende zijn afgerond  Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond

12 Rekenvoorbeeld VakSchoolexamenCentraal examen Gemiddeld Nederlands645 Engels676,5 Wiskunde6,56,26,4 naskI78,17,6 BG6,566,3 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV

13 Exameneisen  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.  Maximaal 2 onvoldoende punten, maar dan moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het Afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel! (geldt niet voor de GL)  Leerling heeft mogelijkheid tot herkansing

14 Oriëntatie op vervolgopleiding DECAAN: LEENDERT NOORDZIJ

15 Mogelijkheden na het 4e leerjaar:………? Kopklas op het TCV, Profielverbetering van basis- naar kaderniveau. M.B.O.-opleiding op een R.O.C. Bedrijfsopleiding op M.B.O.-niveau

16 M.B.O. 16 jaar en ouder 2 leerwegen: BOL of BBL 4 niveaus: 1 t/m 4 4 sectoren Leerplicht: startkwalificatie niveau 2

17 ROC’S / M.B.O.-opleidingen Nova College – Beverwijk, Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp Horizon College - Alkmaar e.o. Regio College - Zaandam e.o. R.O.C. Amsterdam R.O.C. Leiden

18 BOL / BBL- traject BOL - Beroeps Opleidende Leerweg 5 dagen naar school + b.p.v. (stage) BBL - Beroeps Begeleidende Leerweg Contract: werkgever –leerling –roc Leren in de praktijk 4 dagen werken, 1 dag roc Register erkende leerbedrijven

19 M.B.O.-niveaus Niveau 1: Entree opleidingen, assistenten niveau Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, diploma vmbo- basis Niveau 3: vakfunctionaris Niveau 4: specialisten opleiding (BBL) Niveau 4: middenkader-opleiding ( MTS, MEAO) diploma vmbo-GL/Kader

20 Eisen vervolgopleiding Juiste vooropleiding Cijferlijst / portfolio (vaak enige bewijs) Op tijd aanmelden (vóór 1 april) Aanmelden d.m.v. inschrijfformulier, digitaal Intake-gesprek (sollicitatie), na April zwaarder Toelatingstest (bijv. reken- /taaltest vaardigheidstest en/of psychologisch)

21 Vragen tijdens intake Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in? Wat zijn je zwakke punten, waar ben je niet goed in? Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld? Wat trekt je aan in het beroep waarvoor je opgeleid wilt worden? Wat vind jij belangrijk aan je werk later? ( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status)

22 Bereid je voor op het gesprek Laat niet alleen de intaker vragen stellen. Stel vragen waaruit je interesse /enthousiasme blijkt. Dit geeft een positieve indruk. Zie ook bijv. www.novacollege.nl/intake

23 Populaire opleidingen Zorg dat je er snel bij bent! Bijv. Sport en Bewegen, Media College, Marechaussee en ICT zijn snel volgeboekt! Zwaardere toelatingsprocedures i.v.m. groot studentenaanbod. (motivatie student) Gok niet op één …..

24 11 November Opleidingenmarkt Decanenkring IJmond e.o. Bewustwordingsproces Voorlichtingslocatie: TCV/Vellesan. Voorlichtingsrondes / Marktkramen Verslaggeving inleveren bij mentor Ouders van harte welkom, liefst één/ll. i.v.m. beperkte capaciteit lokalen.

25 Opendagen boekje Bezoek open dagen Ga mee met uw kind Ouder stelt vaak andere vragen Betrokkenheid / klankbord

26 Oriëntatiedagen Nova College NOVEMBER EN FEBRUARI

27 Solliciteren Hoe presenteer ik mijzelf (taal, jij/u); Houding (onderuit, petje, kleding etc.); Interesse tonen tijdens gesprek; Initiatief komt van beide kanten; Kunnen motiveren waarom je dit zo graag wilt.

28 Enkele tips Van stage naar vaste baan DUO (voorheen IB-Groep). Beroepskeuze/geschiktheidstest www.opleidingenberoep.nl www.kansopwerk.nl www.beroepeninbeeld.nl www.techniekinbeeld.nl

29 Leerplicht Iedere leerling heeft zich op 1 april voor één of meerdere M.B.O.-opleidingen ingeschreven. Leerplicht en kwalificatieplicht wordt gecontroleerd. Rond april ontvangt u een brief van de leerplichtambtenaar.

30 Investeer in je toekomst ! VEEL SUCCES!

31 Klas 4 Bouw basis/kaderDhr van Lieshout Klas 4 Elektro basis/kaderDhr. Zonneveld Klas 4 Installatie basis/kaderDhr. Schous Klas 4 Metaal basis/kaderDhr. Noordzij Klas 4 Voertuigen basisDhr. Van Engelen Klas 4 Voertuigen kaderDhr. Van Vliet Klas 4 Technische mavo (GL)Dhr. Blasweiler KopklasDhr. Van Vliet Klassenmentoren


Download ppt "Welkom Informatie avond Technisch College Velsen. 4 e klassen."

Verwante presentaties


Ads door Google