De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 ”Samenwerken, voorbereid op de toekomst”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 ”Samenwerken, voorbereid op de toekomst”"— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 ”Samenwerken, voorbereid op de toekomst” Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen

2 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Even voorstellen Niels Olthof Functie: consulent VKK-FDG Gelderland, Achtergrond: Ruimtelijke Ordening & Planologie Stef Veldkamp Functie: voorzitter dorpsraad Gaanderen Achtergrond: Manager financial planning en marketeer bij de Rabobank; nu gepensioneerd. Vanaf 2007 betrokken bij de Dorpsraad Gaanderen en sinds 2013 voorzitter. Lid van de WMO/Sociale Raad Gemeente Doetinchem

3 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Over de VKK-FDG: -Vanaf 2015 één organisatie -Overkoepelend orgaan dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen Gelderland -Ondersteuning leden, belangenbehartiger provincie, samenwerken aan leefbaarheid -Dorpsplanmethode 60 x uitgevoerd

4 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Programma Theorie: samenwerken aan een Dorpsplan –Wat is leefbaarheid? –Uitgangspunten dorpsplan –Argumenten –Methode (projectstappen op een rij) –Effecten Praktijk: Gaanderen -Het dorpsplan -De uitvoeringsagenda -Effecten THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

5 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Wat is leefbaarheid? De aantrekkelijkheid om te wonen en werken op een plek met aandacht voor sociaal-culturele, sociaal economische, ruimtelijke en politiek bestuurlijke onderwerpen. THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

6 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Uitgangspunten dorpsplan als bewoners samen met jeugd werken aan de leefbaarheid van je dorp voor komende jaar, plan geeft ontwikkelingsrichting aan, plan is van het dorp, bottum-up: iedereen praat mee -> spelers in veld inwoners bepalen prioriteit, werkgroep bepaalt tempo, procesbegeleiding door vrijwilligers VKK. THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

7 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Argumenten Argumenten voor een dorpsplan: Breed gedragen plan beheert door dorp, Open communicatie <> social media, Inspelen op ontwikkelingen, Boodschap naar gemeente, Aansluiten wensen, creativiteit en kennis bewoners, Bewustwording: bewoners activeren voorbijdrage dorp. THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

8 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Methode (projectstappen op een rij) 0. Opstarten: overleg met gemeente, VKK, draagvlak in het dorp, werkgroep vormen 1.Opstarten dorpswerkgroep en communicatiewerkgroep (DWG/CWG) 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst met hele dorp 4.Uitwerking speerpuntennota 5.Klankbordbijeenkomst en feedback 6.Schrijven definitieve plan 7.Presentatie van het dorpsplan 8.Uitvoering THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

9 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG DWG Gemixte groep: man-vrouw jong-oud kern-buitengebied autochtoon-import enz. Feestelijke start en persbericht THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

10 1.Opstarten DWG en CWG CWG Startfase Vaststellen CWG en taakverdeling Kick-off CWG: de communicatiematrix Website, Facebook, Twitter, Instagram?, Flickr? Offline-online strategie Voor processtappen 2 t/m 8 THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan

11 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw – Parels en puinhopen – Met leefbaarheids- bril naar het dorp kijken – Thema’s bepalen – Foto’s maken THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

12 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst – Iedereen heeft inspraak – Brainstorm a.d.h.v. thema’s – Positieve insteek: noem oplossingen – Inventarisatie van alle wensen en ideeën (dromen) – Alles is welkom, niets is gek (creatief) – Elk idee wordt meegenomen THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

13 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst 4.Uitwerking, Nieuwsbrief / speerpuntennota – Input startbijeenkomst ordenen, verwerken – Huidige situatie beschrijven, wensen, knelpunten, doelen en actiepunten formuleren – Onderzoek naar beleving en beleid – Concept dorpsplan maken THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

14 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst 4.Uitwerking Nieuwsbrief / speerpuntennota 5.Klankbordbijeenkomst en feedback (ook buurdorpen) – Experts uitnodigen om concept mee te bespreken, draagvlak te krijgen en advies in te winnen: Ambtenaren gemeente (RO, Verkeer, Beheer, etc) Maatschappelijke organisaties (welzijn, zorg, onderwijs, kerk etc.) Bedrijven (TenneT, Horeca, projectontwikkelaar) Belangenorganisaties en verenigingen (LTO, Historische kring, natuurbeheerder, ouderenplatform etc.) THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

15 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst 4.Uitwerking Nieuwsbrief / speerpuntennota 5.Klankbordbijeenkomst en feedback 6.Schrijven definitieve plan – Input van experts en feedback uit dorp verwerken Actiepunten aanvullen Doelen bijstellen Suggesties voor uitvoeringspartners Prioriteiten aangeven THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

16 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 1.Opstarten DWG en CWG 2.Dorpsschouw, thema’s bepalen 3.Startbijeenkomst 4.Uitwerking Nieuwsbrief / speerpuntennota 5.Klankbordbijeenkomst en feedback 6.Schrijven definitieve plan 7.Presentatie van het dorpsplan – Feestelijke bijeenkomst voor inwoners – Wethouder, burgemeester, dorpsbelangenorganisatie – Start uitvoering: leden voor uitwerkgroepen zoeken THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

17 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan 8.Uitvoering Dorpsbelangenorganisatie coördineert uitvoering Uitwerkgroepen pakken onderwerpen op Gemeente maakt uitvoeringsprogramma THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

18 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Efecten Effecten van een dorpsplan: Quick-wins Lange termijn plannen Betrokkenheid inwoners Betrokkenheid gemeente en andere organisaties THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

19 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Dorpsplan Gaanderen Gemeente Doetinchem 5600 inwoners Dorpsraad Gaanderen Gestart november 2009 Opgeleverd februari 2011 Vastgesteld door de Raad September 2014: presentatie van (bijna) gerealiseerde projecten. Start Gaanderen blijft aan zet. THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

20 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Uitvoeringsagenda THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

21 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Uitvoeringsagenda THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

22 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Uitvoeringsagenda THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

23 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Effecten van het dorpsplan Quick-wins: – Klompenpad – Akkermansbeek – Bos Ter Gun – Renovatie Industrieterrein Lange termijn plan: – Verkeersplan, herinrichting Hoofdstraat/kruising Rijksweg – Nieuwbouw scholen – Voorzieningen Betrokkenheid inwoners: – Uitwerkgroepen – Actiegroepen Betrokkenheid gemeente/organisaties: – Uitwerkgroepen – Uitvoerder THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

24 Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan Effecten van Social media Website, facebookpagina, twitter Belangrijk voor communicatie met ieder een eigen doel en doelgroep Ieder middel optimaal inzetten; onderdeel van een geheel Het geheel is groter dan de som der delen THEORIE: Leefbaarheid – Uitgangspunten – Argumenten – Methode – Effecten PRAKTIJK : Gaanderen - Uitvoeringsagenda - Effecten

25 Discussie Werksessie samenwerken aan een Dorpsplan

26 Raadhuisplein GN ZEVENAAR Peter van Heek Josien Durieux Niels Olthof


Download ppt "Werksessie Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 ”Samenwerken, voorbereid op de toekomst”"

Verwante presentaties


Ads door Google