De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. OUDERAVOND T3 T3a: Marlina Premselaar T3b: Jaap Strating T3c: Natasja Kristel T3d: Maaike Roet T3e: Mirjam Kroon Conrector VMBO: Alinka Spijkers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. OUDERAVOND T3 T3a: Marlina Premselaar T3b: Jaap Strating T3c: Natasja Kristel T3d: Maaike Roet T3e: Mirjam Kroon Conrector VMBO: Alinka Spijkers."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 OUDERAVOND T3 T3a: Marlina Premselaar T3b: Jaap Strating T3c: Natasja Kristel T3d: Maaike Roet T3e: Mirjam Kroon Conrector VMBO: Alinka Spijkers Mentoren

3 OUDERAVOND T3 20.00 uur : Welkom 20.30 uur : Uitleg door de mentoren 21.15 uur : Einde bijeenkomst Programma

4 OUDERAVOND T3 SE (schoolexamen) begint al in T3. SE Maatschappijleer wordt afgesloten in T3. Het behaalde cijfer telt mee als examencijfer! Eindcijfer voor het examen = 1 x SE + 1 x CE : 2. In het PTA staan alle afspraken over SE en CE. SE en CE

5 OUDERAVOND T3 Eén 5, voor de overige vakken een 6 of hoger. Eén 4, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. Twee maal een 5, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. Eén 5 voor Nederlands of de rekentoets. Het andere cijfer moet ten minste een 6 zijn. Tenminste een 5.5 gemiddeld voor het CE. LO, CKV en sectorwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed. Exameneisen

6 OUDERAVOND T3 2013-2014: invoering rekentoets. De rekentoets telt vanaf 2015-2016 mee in de slaag- /zakregeling. Vanaf dat moment mogen de leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets. Waarbij het andere cijfer ten minste een zes moet zijn. In T3 (maart 2015) maken de leerlingen de rekentoets. In T4 hebben de leerlingen een herkansingsmogelijkheid. Taal is een onderdeel van het vak en examen Nederlands. Eindniveau VMBO = 2F. Rekenen en taal

7 OUDERAVOND T3 In de afsluitende toetsweek in T2 hebben de leerlingen de Cito- 2 toets gemaakt. Uitslagen zijn geanalyseerd en op basis daarvan bieden we nu ondersteuning voor rekenen binnen de flexlessen in T3. Ouders ontvangen binnenkort de uitslag van de Cito-2 toets. Leerlingen die op niveau zitten krijgen een onderhoudsprogramma. Rekenen en taal

8 OUDERAVOND T3 Flexlessen zijn hele lesuren. We werken in 6 blokken van 6 – 8 weken. Per blok volgt de leerlingen een vak. Rekenles of steunles voor een vak. Indeling op basis van resultaten Cito-toets en (rapport-)cijfers. Indeling in overleg met de mentor. In T3 één flexles per week tijdens eerste half jaar. Twee flexlessen per week tijdens het tweede half jaar. Flexlessen in het VMBO

9 OUDERAVOND T3 6 groepen rekenen (max. 20 lln. per groep) Nederlands Scheikunde/Natuurkunde Tweede half jaar naast rekenen: Duits, Frans, Engels, economie, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, Taal, wiskunde. Flexlessen in het VMBO

10 OUDERAVOND T3 Klankbordgroep 10 november 2014 van 19.30 – 21.00 uur. Doel en werkwijze.

11 OUDERAVOND T2 Overgangsnormen. Keuzebegeleiding  2 e ouderavond op maandag 19 januari 2015. Verzuim en verzuimprotocol. Informatie kunt u nalezen via de site. Tot slot

12 Ouderavond T3 / 2014-2015

13 Mentoren T3 T3a Marlina Premselaar (m.premselaar@rsg-enkhuizen.nl)m.premselaar@rsg-enkhuizen.nl T3b Jaap Strating (j.strating@rsg-enkhuizen.nl)j.strating@rsg-enkhuizen.nl T3c Natasja Kristel (n.kristel@rsg-enkhuizen.nl)n.kristel@rsg-enkhuizen.nl T3d Maaike Roet (m.roet@rsg-enkhuizen.nl)m.roet@rsg-enkhuizen.nl T3e Mirjam Kroon (m.kroon@rsg-enkhuizen.nl )m.kroon@rsg-enkhuizen.nl

14

15 * SEN-docent: Maaike Roet

16

17 Fictiedossier T3/T4 1 ) Leesautobiografie 2) Leesverslag en verplichte verwerkingsopdracht bij het voorgelezen boek `Terug naar de kust` 3) Filmverslag en recensie bij de film `Terug naar de kust` 4) Leesverslag en verwerkingsopdracht bij he boek van de boekbespreking 5) Fotopresentatie (12-15 foto`s). Hierbij een leesverslag en een verwerkingsopdracht waarin je de foto`s verwerkt en uitleg geeft.

18 Nog meer belangrijke zaken: -Multicultureel project -Loopbaan oriëntatie -Taaldorp -Arbeidsoriëntatie -CKV-1 ; Kunstdossier

19

20

21

22

23

24

25


Download ppt "WELKOM. OUDERAVOND T3 T3a: Marlina Premselaar T3b: Jaap Strating T3c: Natasja Kristel T3d: Maaike Roet T3e: Mirjam Kroon Conrector VMBO: Alinka Spijkers."

Verwante presentaties


Ads door Google