De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderij Wiebren van Stralen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderij Wiebren van Stralen."— Transcript van de presentatie:

1 MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderij Wiebren van Stralen

2 Programma Ontwikkeling/groei Melkveehouderij De Melkveewet PAS Implementatie Kringloopwijzer

3 Mest & Mineralen

4 Melkveehouderij Melk quotum Melkvee Wet Fosfaat quotum? 3 fase in groei melkveehouderij Inzet LTO -> Geen dierrechten Verantwoorde groei oog voor mens / dier / milieu License to produce

5 Inzet LTO: geen dierrechten LTO/NZO: LTO: (verplichte) mestverwerking EZ: Mestwet (10% - 30% - 50%) LTO/NZO: jul 2013: Zuivelplan: mineralen efficiëntie LTO/NZO: dec 2013: Visie: verantwoorde ontwikkeling mvh EZ: dec 2013: brief Tweede Kamer: ruimte voor groei mvh EZ: nov 2014: politieke behandeling MelkveeWet Dierrechten Efficiënter produceren?

6 Sturing ontwikkeling Melkveehouderij Milieu component Mestproductie/plaatsing: fosfaat/stikstof Ammoniak Klimaat/CO2 Ruimtelijke element Weidegang Grondgebondenheid Inpassing landschap Dierrechten Efficiënter produceren?

7 Zuivelplan Fosfaatproductie is dé beperkte factor Grenzen aan groeimogelijkheden (tov 2011) + 10% melk door extra koeien (+ 6% koeien in 2014) + 10% melk door efficiëntie verbetering (+ 2 miljoen kg P ipv – 11 miljoen Kg P) Dierrechten Efficiënter produceren?

8 Zuivelplan: Fosfaat cijfers Jaar2002 EU 2011 basis 20122013201420152020 (10%) 2020 (20%) Productie mvh 85797681 80818491 Overschot mvh 891219 Verwerking mvh 15%30% Alle Sectoren 173 171163166 Plaatsing 130120110...…

9 MELKVEE Analyse ontwikkelingen; fosfaatefficiëntie 1990-2013 9

10 12 december 2013

11 Ontwikkeling Melkveehouderij (Dec 2013) Grenzen aan groei Grondgebonden karakter melkveehouderij behouden Behoud weidegang niveau 2012 Gezinsbedrijf als basis Duurzame ontwikkeling binnen randvoorwaarden Geen verdere ontwikkeling bedrijven die Grondloos Dichte stallen Grotere bedrijven: of weidegang of voldoende ruwvoer uit omgeving (<200 mk AMvB) Dierrechten Efficiënter produceren?

12 Melkveewet - proces 1 juli 2014 Wetsvoorstel Melkveewet Tweede Kamer 12 novemberBehandeling Tweede Kamer ? Aanpassingen? ? Nov/decBehandeling Eerste Kamer ?1 januari 2015Start wetgeving Dierrechten Efficiënter produceren?

13 Melkveewet voorstel EZ Naast voorstellen sector / keten zelf: Introductie Fosfaatreferentie 2013 # dieren 2013, met forfaitair excretie 2015 # grond 2013 in gebruik GDI, fosfaatnorm 2013 Vanaf 2015 overschrijding ref 2013 = 100% verwerken Dierrechten Efficiënter produceren?

14 Pijlers onder groei melkveehouderij Efficiency Grond Mestverwerking

15 Melkveewet veranderen? Dilemma: MelkveeWet geeft (te)veel ruimte? Reeds benoemde acties in Zuivelplan 2013 - Voerspoor - Alle bedrijven kringloopwijzer - Fosfaatheffing op overschot Evenwicht herstellen tussen de drie pijlers?  voorstel LTO, NZO, NMV & NAJK: max. fosfaatoverschot 100 kg /ha

16 Voorbeeld berekening 20132015 20132015 Melkkoeien130160130160 Grond (85/15)50 60 P-productie5200640052006400 P-plaatsing4500 5400 Ref. 2013700 00 Basis Mestverwerking 700 0 100% Mestverwerking 1200 1000

17 17 provincieOverschot < 0Overschot >0 Koeien erbij of Koeien weg? Groningen51 %49%-3,0 Friesland57%43%+2,5 Drenthe48%52%- 3,6 Overijssel30%70%-15,0 Flevoland12%88%-53,0 Gelderland37%63%-10,0 Utrecht45%55%- 3,8 Noord Holland57%43%+5,3 Zuid Holland56%44%+0,2 Zeeland28%72%-33,0 Noord Brabant12%88%-47,5 Limburg28%72%-33,0 Totaal40%60%-12,5 Bron: CBS

18 Programmatische Aanpak Stikstof generieke maatregelen 18

19 Praktijk: Kijken naar bedrijfskringloop Bij het bedrijf horende grond voor: -Gras –en voedergewassen -Eigen, pacht, huur/ruil -Weidegang -Huiskavel, beweidingssyst. -Plaatsing van de mest -Regionale afzet, verwerking

20 Er is nog veel te verbeteren

21 Bedrijfsspecifiek voordeel? NadeelVoordeel

22 Mineralen Kringloopwijzer

23 Bemesten op opbrengst i.r.t. excretie 1 gve = 8000 liter Concept 708090100110 302,3 = 184002,63,03,33,7 = 29600 3522,32,62,93,1 401,722,22,52,7 451,51,822,22,4 501,41,61,822,2 551,2 = 96001,41,61,82 = 16000

24 Emissie: bedrijfskringlopen

25 Omzetten in de nuttige meststof ammonium (via aanzuren) Verkleinen besmeurd oppervlak (roosters, sleuven, mestschuif) Verlagen temperatuur (koelen) Minder ventilatie Scheiden van mest (m.n. effect toediening, raffinage ) Emissiewaarde Actualiseren 2013 11?? Of 13!!

26 Welzijn vs. Milieu (duurzaam) kg NH3 per dierplaats per jaar RAV11 (9,5 beweiding) Mosquera e.a14,4-13,4* Stokman8,9-8,8* Mensonides7,8 V.d. Streek12,4-12,2* Zonderland12,1-12* vrijekeuze gem.10,3-10,2* Bijma10,5-11* Hettinga8,5-9* Miedema7-7,7* Uit metingen blijkt dat emissie is onderschat: -Groter leefoppervlak -Meer ventilatie

27 Welzijn vs. Milieu (duurzaam) Diercategorie Maximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, in kg NH 3 per dierplaats per jaar Aantal dieren als bedoeld in artikel 2, derde lid ABC hoofdcategorie rundvee melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 12,211,08,610 Aanscherping Besluit Huisvesting per 2015: Emissie / koe / jaar: Oud: 11 Nieuw: 13

28 Aanscherping emissiearme aanwending 2017: Bouwland: Eén werkgang onderwerken verplicht Grasland op klei en veen in de bodem Of op de bodem met slangenaanvoer, aangezuurd of waterspray of innovatie Reductie extra weideganguren verzilveren Metingen? Emissies? Onderzoek

29 Vooruitboeren

30 Dank voor jullie aandacht! Niets missen? @Wiebren


Download ppt "MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderij Wiebren van Stralen."

Verwante presentaties


Ads door Google