De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Nieuwegein 8, 9, 15, 16 december 2014 www.poraad.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Nieuwegein 8, 9, 15, 16 december 2014 www.poraad.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Nieuwegein 8, 9, 15, 16 december 2014 www.poraad.nl

2 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen met deze cao

3 www.poraad.nl Het gaat om goed onderwijs Wat wil je bereiken met je school? Welke doelstellingen? Onderwijskundig bv nieuwe rekenmethode, hoogbegaafdheid, sport en beweging Afgeleide hr-doelstellingen Werkdruk, ziekteverzuim, mobiliteit Hoe kan deze cao ondersteunen bij het bereiken van deze doelstellingen?

4 www.poraad.nl Het gaat om goed onderwijs Wat wil je bereiken met je school? Welke doelstellingen? Neem in gedachten wat er binnen uw organisatie (bestuur of school) het allerbelangrijkste is om aan te werken.

5 www.poraad.nl Onderwerpen 40-urige werkweek Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Overig

6 www.poraad.nl 40-urige werkweek Ingangsdatum: uiterlijk 1 augustus 2015 Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 2A -> Arbeidsduur en formatiebeleid Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 8B -> Vakantie Artikelen 6.12 en 6.31 -> Doorbetaling tijdens vakantie en salaris bij kortdurende vervangingen

7 www.poraad.nl 40-urige werkweek De formele arbeidsduur per week is 40 uur (naar rato) Wat is het wel? -Afwijken is mogelijk in een rooster, indien dat vooraf is gepland en overlegd met de medewerker -Alles is naar rato, voor je deeltijders geldt hetzelfde als voor je voltijders -Flexibiliteit bij het inrichten van het weekrooster, niet elke dag hoeft even lang (8 uur) te zijn

8 www.poraad.nl 40-urige werkweek Wat is het niet? Elke keer dat er meer dan 40 uur in de week wordt gewerkt is er sprake van overwerk Je mag alleen afwijken voor je deeltijders, omdat zij dan niet boven de 40 uur per week uitkomen Elke dag is verplicht 8 uur Een werkdag en een lesdag is hetzelfde

9 www.poraad.nl Nieuw: minimale arbeidsduur Artikel 2A.3 lid 4 Per 1 augustus 2015 een minimale arbeidsduur van 8 uur per week voor nieuwe dienstverbanden Kan in overleg worden verspreid over meerdere dagen. Lukt dit niet? Basismodel: verspreiding over maximaal 2 dagen Overlegmodel: werkgever hakt de knoop door

10 www.poraad.nl Nieuw: minimale arbeidsduur Het is niet zo dat door de minimale arbeidsduur elke dag minimaal wtf 0,2 moet hebben. Voor incidentele vervangingen van één dag of minder geldt een minimale werktijdsfactor van 5 uur per week (0,125).

11 www.poraad.nl Overwerk Artikel 2A.4 en in de definitielijst: Incidenteel Door de werkgever opgedragen Bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week Compenseren tussen 2 schoolvakanties. Niet: Uurtje langer door = overwerk. Ouderavond = overwerk. Scholingsdag = overwerk.

12 www.poraad.nl Pauze Artikel 2A.7 lid 4 Bij elke dag langer dan 5,5 uur is er recht op een half uur pauze Tussen 10:00-14:00u In overleg met de PMR mag de pauze worden gesplitst in 2 keer een kwartier De pauze moet de dag onderbreken Pauze is niet: pleindienst of eten met de kinderen

13 www.poraad.nl Vakantieverlof Hoofdstuk 8B 428 uur inclusief feestdagen Verlof voor leraren loopt niet meer gelijk met het verlof voor leerlingen. Wat kun je doen met dagen dat de leraar er wel is en de leerlingen niet? Voorbeelden: teamscholing, individuele professionalisering, duurzame inzetbaarheid, beleidsdagen, administratiewerkzaamheden, handelingsplan, evaluaties van opbrengsten. Ook denkbaar: ziektevervanging

14 www.poraad.nl Vakantieverlof Rekenen van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij met instemming van de PGMR anders wordt bepaald. Verleend in de schoolvakantie. De omvang van een verlofdag wordt gebaseerd op het aantal ingeroosterde uren. Voorbeeld: 9,9,6,8,8 uur per dag. Dus: op Tweede Paasdag 9 uur verlof opnemen. Op Hemelvaartsdag 8 uur, de dag erna ook.

15 www.poraad.nl Vakantieverlof OOP zonder lesgebonden of behandeltaken Artikel 8B.3 Na overleg mag het OOP zonder lesgebonden of behandeltaken maximaal 4 uur per week verlof opnemen buiten de schoolvakanties. (Per saldo werkweek van 36 uur …) In plaats van artikel 8.5 lid 1 en 2.

16 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid en professionalisering in de 40-urige werkweek Professionalisering is 2 uur per werkweek. (Dus ca 80 uur per jaar.) Duurzame inzetbaarheid is 40 uur per jaar. Inzet mag geclusterd, bijvoorbeeld per week, of tussen 2 vakanties, of hele week, in overleg.

17 www.poraad.nl Basismodel en overlegmodel Bestuur met PGMR Per school PMR en meerderheid personeel Verschillen: Max 930 vs opslagfactor Gebruik beschikbaarheidsschema Inzet bijzonder budget duurzame inzetbaarheid oudere werknemer op verlof: herkenbaar in dagdelen en verhouding les/niet-les

18 www.poraad.nl Basis- en overlegmodel 40-urige werkweek 40 uur per week werken (1659 uur per jaar) 428 uur verlof Dienstverband minimaal 8 uur bij nieuwe benoemingen, 5 uur indien het gaat om incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter Pauze tussen 10:00-14:00u Overwerk compenseren tussen schoolvakanties 2 uur per week professionalisering, naast opgedragen scholing Duurzame inzetbaarheid Taakbeleid & werkreglement met PGMR BasismodelOverlegmodel -Overstap naar overlegmodel met instemming van PGMR -Invoeringsplan overlegmodel met daarin: -Welke taken vallen onder opslagfactor -Beleid voor bepalen individuele opslagfactor -Instemming met plan PMR + meerderheid personeel Overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR Individuele gesprekken voor de zomervakantie In overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt a.d.h.v. tabel in de caoIn overleg de te werken dagen bepalen Maximale lessentaak 930 (afwijken alleen met instemming werknemer)Individuele opslagfactor 35-45 %. Bijzonder budget voor oudere werknemers en BAPO-overgangsrecht in de vorm van verlof, worden ingezet op herkenbare wijze in dagdelen en via urenverdeling lessen/overige taken Inzet van de uren in overleg vaststellen

19 www.poraad.nl Artikel 6.12 Artikel 6.12 is aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris. Dit artikel vervalt bij inwerkingtreding van de 40- urige werkweek, want er is sprake van opbouw van verlof. Gevolg: iedereen krijgt betaald waarvoor hij werkt en iedereen krijgt evenveel verlof. Bij een benoeming in een periode die relatief veel of weinig schoolvakanties kent, komt het ‘niet goed uit’

20 www.poraad.nl Artikel 6.31 Artikel 6.31 is salaris bij kortdurende vervanging Dit artikel vervalt bij inwerkingtreding van de 40- urige werkweek, want er is sprake van een aanstelling in uren per week. Wel rekening houden met voor en nawerk (overlegmodel) of max 930 (basismodel), professionalisering en duurzame inzetbaarheid Gevolg: geen gekunstelde werktijdfactoren meer. Iedereen krijgt betaald wat hij werkt. Goed nadenken over hoeveel uur je iemand nodig hebt.

21 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Hoofdstuk 8A Nieuwe regeling Overgangsrecht

22 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Nieuwe regeling Overleg en verantwoording (art. 8A.3) Basisbudget 40 uur (art. 8A.4) Peerreview, Studieverlof, Coaching, Oriëntatie op mobiliteit, Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden Spaarmogelijkheid met een plan in overleg (8A.5) Bijzonder budget voor starters 40 uur (werkdruk) (art. 8a.6)

23 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Nieuwe regeling Bijzonder budget voor oudere werknemers (130 uur vanaf 57 jaar) (art. 8A.7) Naast basisdoelen ook voor verlof (eigen bijdrage) Als alle 130 uur gebruikt voor verlof dan ook 40 uur voor verlof Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel, in overleg Ziekte Wijzigen per schooljaar Spaarmogelijkheid (art. 8A.8) Start op 1 e van de maand volgend op verjaardag

24 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling: Iedereen die gebruikmaakt van BAPO-verlof op 30 september 2014 (art. 8A.9 lid 1) Werknemer kan ervan afzien per 1 oktober 2014 Werknemer kan gebruik verlof vermeerderen tot max overgangsrecht per 1 januari 2015 Daarna verminderen en vermeerderen per schooljaar (toets verdringing)

25 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling 52-55 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub a en toelichting): 130 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage) 40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage) Inzetbaar op verlof Als minder dan 170 gebruikt dan vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%) Niet herrekenen, start 1 januari 2015 Totdat hij 57 is

26 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling 52-55 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub a en toelichting): 130 uur EB 50% 76,5 uur EB 50% 40 uur EB 0% 170 uur 100 uur 23,5 uur EB 0%

27 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling 56 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub b en toelichting): 170 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage) 130 uur voor oudere werknemers, alvast (eigen bijdrage) 40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage) Inzetbaar op verlof Als minder dan 340 uur dan keuze tussen gebruik overgangsrecht en nieuwe regeling Voor de uren nieuwe regeling: vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%) Niet herrekenen, start 1 januari 2015 Totdat hij 57 is, dan overgangsrecht cf sub c

28 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling 56 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub b en toelichting): 130 uur EB 50% 40 uur EB 0% 340 uur200 uur 170 uur EB 50% 130 uur EB 50% 40 uur EB 0% 30 uur EB 50% 23 uur EB 50% 7 uur EB 0% 170 uur EB 50% 200 uur

29 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling vanaf 57 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub c en toelichting): 170 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage) 130 uur voor oudere werknemers (eigen bijdrage) 40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage) Inzetbaar op verlof Als minder dan 340 uur dan keuze tussen gebruik overgangsrecht en nieuwe regeling Voor de uren nieuwe regeling: vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%) Niet herrekenen, start 1 januari 2015 Tot AOW-leeftijd

30 www.poraad.nl Duurzame inzetbaarheid Overgangsregeling vanaf 57 jaar op 30/9/2014 (art. 8A.9 lid 1 sub c en toelichting): 130 uur EB 50% 40 uur EB 0% 340 uur200 uur 170 uur EB 50% 130 uur EB 50% 40 uur EB 0% 30 uur EB 50% 23 uur EB 50% 7 uur EB 0% 170 uur EB 50% 200 uur

31 www.poraad.nl Professionalisering Hoofdstuk 3 & 4: ontslaggronden zijn toegevoegd Artikelen 3.7 lid 8 en 4.7 sub m Hoofdstuk 5: Functie en functiewaardering 5.1 lid 3: leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden voor 1 juli 2015 beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2015 van kracht. Hoofdstuk 6: Salaris Adviesaanvraag over salarisconsequenties Hoofdstuk 9: Professionalisering

32 www.poraad.nl Hoofdstuk 9 Onderscheid: -Professionele ontwikkeling -Individuele professionele ontwikkeling -Opgedragen scholing -Teamscholing -Introductie en begeleiding startende leraar -Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid -Professionalisering directielid en Schoolleidersregister PO 10% deskundigheidsbevordering vervalt.

33 www.poraad.nl Budget Artikel 9.7: individuele professionele ontwikkeling De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van EUR 500,- per FTE (dus niet per individu) beschikbaar. Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen. Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding. Bij onderuitputting plan van aanpak voor de besteding (dit hoeft geen scholing te zijn).

34 www.poraad.nl Professionalisering Individuele professionalisering 2 uur per werkweek (naast de lessentaak) Eigen keuze van werknemer, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus

35 www.poraad.nl Verantwoording achteraf Wat heb je gedaan en wanneer? Hoe heeft dat bijgedragen aan je professionele ontwikkeling? Welke relatie heeft dit met de bekwaamheidseisen? Wat denk je volgend jaar te gaan doen en waarom? Welke faciliteiten heb je daarbij nodig?

36 www.poraad.nl Opgedragen scholing De werkgever kan verplichte opdragen scholing aan de werknemer. Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing. De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de werknemer. Dit valt niet binnen de eigen individuele scholing, tenzij de werknemer daarmee instemt.

37 www.poraad.nl Startende leraar Geen aanpassingen ten opzichte het verhaal dat eerder is verteld: -40 uur extra duurzame inzetbaarheid -Coaching en begeleiding door niet-schoolleider -Objectief les-observatie-instrument -Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal

38 www.poraad.nl Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid Geen veranderingen ten opzichte van het eerdere verhaal. De invulling van de termen basisbekwaam en vakbekwaam is nog in de maak.

39 www.poraad.nl Professionalisering directielid Artikel 9.11 (i.p.v. 9.6a) De EUR 2000,- per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing. Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget.

40 www.poraad.nl Iedere school heeft een schoolleider Artikel 9.3 lid 3 Die school (brin-nummer) heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en die beschikt over de bevoegdheden die daarbij horen. Dit is ook de leidinggevende die namens de werkgever de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert. Niet: elke school heeft een eigen schoolleider. Niet: elke schoolleider werkt op maximaal 1 school.

41 www.poraad.nl Schoolleidersregister PO Artikel 9.12 (i.p.v. artikel 9.6b) Nieuw: De verplichting aan de schoolleider om zich in te schrijven. De verplichting aan de werkgever om de jaarlijkse bijdrage te vergoeden. Opname van de herregistratie-eisen. Opname van de datum 1 januari 2018. Opname van de ontslaggronden voor registratie en herregistratie.

42 www.poraad.nl Overige afspraken GOVAK en arbeidsmarktmiddelen Herontwerp cao Werkgroep sociale zekerheid

43 www.poraad.nl


Download ppt "Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Nieuwegein 8, 9, 15, 16 december 2014 www.poraad.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google