De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Nationaal Actieplan Zonnestroom Workshop SunDay 2014 19 november 2014, Burger’s Zoo Arnhem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Nationaal Actieplan Zonnestroom Workshop SunDay 2014 19 november 2014, Burger’s Zoo Arnhem."— Transcript van de presentatie:

1 DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Nationaal Actieplan Zonnestroom Workshop SunDay 2014 19 november 2014, Burger’s Zoo Arnhem

2 DNV GL © 2014 Agenda 2  Introductie Nationaal Actieplan Zonnestroom – Workshop barrières en acties deel 1  PV Potentieelstudie (Bas Vet; DNV GL) – Workshop barrières en acties deel 2  PV in elektriciteitsnetwerk (Wil Kling; TU/e) – Workshop barrières en acties deel 3  Postcoderoos (Michel Arninkhof; Raedthuys)

3 DNV GL © 2014 Geschiedenis Nationaal Actieplan Zonnestroom 3 20102011 20122013 2014  KNCV ronde tafel: aanzet tot Nationaal Actieplan Zonnestroom  Oprichting Nationaal Actieplan Zonnestroom  Lancering 4 GWp doelstelling 2020  Eerste actie voltooid: PIR register geopend  Acties voltooid ten aanzien van kwaliteit van systeem en installateurs  Potentieelstudie en Portaal zonnestroom gerealiseerd

4 DNV GL © 2014 Het Nationaal Actieplan Zonnestroom is…  … een actieplan dat barrières voor grootschalige uitrol van zonnestroom adresseert.  … een marktinitiatief  … een breed gedragen plan: – Producenten – Leveranciers – Kennisinstellingen & adviseurs – Netwerkbeheerders & energieleveranciers – Banken & Verzekeraars – Belangenorganisaties  … doelstelling voor 4 GW p in 2020  … aandacht voor zonne-energie 4

5 DNV GL © 2014 Projectie 5

6 DNV GL © 2014 Projectie 6

7 DNV GL © 2014 Projectie SDE+ 2014 7

8 DNV GL © 2014 PV Potentieelstudie  Planbureau voor de Leefomgeving, DNV GL en RVO  Hoofdvraag: Wat is de totale potentiële capaciteit voor PV op de Nederlandse daken?  Deelvragen: – Wat is de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnetwerk? – Hoeveel energie kan met deze capaciteit opgewekt worden en hoe verhoudt zich dit tot totale energieproductie in Nederland? – Welke rol kunnen elektriciteitsopslag, elektrisch vervoer, warmtepompen en Demand Side Management spelen bij het inpassen van grote hoeveelheden zonne-energie?  Januari – Augustus 2014 8

9 DNV GL © 2014 Ter afsluiting  Op termijn wordt zonne-energie de goedkoopste vorm van energie  “Solar is going to overtake everything”  Neem onzekerheid uit de markt  Verwijder gezamenlijke barrières  Maar voor het zover is: “Armen uit de mouwen” Er is nog veel te doen. 9

10 DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER www.dnvgl.com Nationaal Actieplan Zonnestroom 10 Bas.Vet@dnvgl.com +31 (0)26 356 2836

11 DNV GL © 2014 ACTIES UIT HET NATIONAAL ACTIEPLAN ZONNESTROOM deel 1 11

12 DNV GL © 2014 Actie 4: Informatievoorziening Barrière:Voor consumenten is het onduidelijk hoe zij aan onafhankelijke en betrouwbare informatie komen Actie:Het oprichten van een Portaal Zonnestroom: opgericht in 2014 als onderdeel van website Milieu Centraal 12

13 DNV GL © 2014 Actie 5: Verzekering Barrière:Er is blijvende onbekendheid onder welke verzekering zonne-energiesystemen vallen in geval van schade aan het zonnestroomsysteem dan wel veroorzaakt door het zonnestroomsysteem Actie:Bij het Portaal Zonnestroom moet (meer) informatie beschikbaar komen over de aandachtspunten bij verzekeringen van zonne-energiesystemen voor particulieren, bedrijven en coöperaties zowel voor eigendom als lease. 13

14 DNV GL © 2014 Actie 6: Waarde bij verhuizing Barrière:Het is nu niet vastgelegd hoe de waarde van een bestaand zonne-energiesysteem bepaald kan worden, bijvoorbeeld of het systeem bij het roerend of onroerend goed hoort Actie:Bereik overeenstemming over de waardebepaling: uitgangspunt is het berekenen van (resterende) verdiencapaciteit. 14

15 DNV GL © 2014 ACTIES UIT HET NATIONAAL ACTIEPLAN ZONNESTROOM deel 2 15

16 DNV GL © 2014 Actie 8: Aansluiting met netwerk Barrière:Het bijhouden van de totale capaciteit van zonnestroom in Nederland gebeurt onvolledig. Systeemeigenaren worden niet gemotiveerd om een zonnestroomsysteem aan te melden bij de netbeheerder. Actie:Stimuleer het aanmelden van een zonnestroomsysteem en blijf communiceren over het aanmelden van een zonnestroomsysteem. De uitrol van slimme meters draagt bij omdat ze de netbeheerder op een mogelijk zonnestroomsysteem kunnen attenderen. 16

17 DNV GL © 2014 Actie 9: Monitoring Barrière:Monitoring wordt een standaard onderdeel van de zonnestroominstallatie. Dit stelt beheerders in staat om mogelijke problemen sneller te achterhalen. Om gegevens en systemen te kunnen vergelijken qua opbrengst is nog een volgende stap nodig. Actie:Ontwikkel de logica waarmee systemen met elkaar kunnen worden vergeleken, waarbij de verschillen in situaties worden gerespecteerd. 17

18 DNV GL © 2014 Actie 10: Systeemkwaliteit Barrière:In Nederland bestaat geen verplichte afnametest op systeemkwaliteit. Systeem kwaliteit omvat het samengestelde geheel van kwaliteit van product, ontwerp, fabricage en installatie, zowel op de korte als lange termijn. Er is behoefte aan kwaliteitsborging voor hele systemen. Actie:Het is belangrijk om één aanpak voor systeemkwaliteit te introduceren voor Nederland. De bestaande onderdelen (checklists, prestatiekeur, garanties) moeten worden samengebracht. 18

19 DNV GL © 2014 ACTIES UIT HET NATIONAAL ACTIEPLAN ZONNESTROOM deel 3 19

20 DNV GL © 2014 Actie 11: Financieringsconstructies Barrière:Voor leningen voor zonne-energiesystemen is het borgen van geldstromen het grootste risico. Voor financieringsnemers zijn de voorwaarden niet altijd duidelijk. Actie:Banken maken de criteria voor het verstrekken van leningen inzichtelijk. De Nederlandsche Bank en de AFM geeft een positief investeringsadvies af over zonnestroom en leaseconstructies. Lange termijn zekerheden over financiële regelingen zijn noodzakelijk. 20

21 DNV GL © 2014 Actie 12/13: Verdienmodel VvE’s / Woningcorporaties Barrière:VvE’s ondervinden hinder van wet en regelgeving bij het ontwikkelen van de business case voor zonne-energie. Huurders vormen een grote groep potentiële consumenten. Wet en regelgeving bemoeilijkt woningbouwcorporaties om hun huurders op energiegebied te vertegenwoordigen. Actie:De administratieve en organisatorische drempels wegnemen om collectief opgewekte energie aan individuen toe te kennen. De overheid staat woningbouwcorporaties toe om de elektriciteitsvoorziening voor hun huurders te organiseren. Aedes zet zich in om zonnestroom op te nemen in de doelstellingen van verschillende bouw-convenanten. 21

22 DNV GL © 2014 Actie 14: grote PV-systemen Barrière:In het energieakkoord zijn wijzigingen van de EIA en SDE+ aangekondigd. Ook komt er een korting op de energiebelasting voor energie opgewekt in een postcoderoos. De uitwerking van deze afspraken op de business case voor projecten is niet duidelijk. Investeerders hebben meer duidelijkheid nodig om projecten te realiseren. Actie:Zoek aansluiting bij de partijen van het energieakkoord en stuur aan op het verduidelijken van deze case. 22

23 DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER www.dnvgl.com Nationaal Actieplan Zonnestroom 23 Bas.Vet@dnvgl.com +31 (0)26 356 2836


Download ppt "DNV GL © 2014 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL © 2014 Nationaal Actieplan Zonnestroom Workshop SunDay 2014 19 november 2014, Burger’s Zoo Arnhem."

Verwante presentaties


Ads door Google