De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Dienst 17:00voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken.

4 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

6 Gezang 175C

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

8 LvdK 444: 1 - 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

9 LvdK 444: 1 - 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

10 LvdK 444: 1 - 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

14 Psalm 33: 2, 3 2 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid.

15 Psalm 33: 2, 3 3 God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer. Hij heeft de watervloed gebonden, legt die in voorraadkamers neer. Wie op aarde leven moeten voor Hem beven. Hij spreekt, zie, het staat. Hij gebiedt en 't is er. Niets is er gewisser dan des HEREN raad.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

17 Johannes 4: 50 WAAR ZIEN WE GOD IN DIT ALLES? op pad met alleen een belofte ondertussen toch een wonder!

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

19 Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven, In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet! Opwekking 747

20 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. Opwekking 747

21 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal! Opwekking 747

22 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet! Opwekking 747

23 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. Opwekking 747

24 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal! Opwekking 747

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

28 Psalm 121: 1 - 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

29 Psalm 121: 1 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

30 Psalm 121: 1 - 4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

31 Psalm 121: 1 - 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen

33 Gezang 182C

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: de Hoop LvdK444: Johannes4:45- 53 Psalm33:2, 3 Johannes4:50 Opwekking747: Psalm121: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google