De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatneutrale organisatie 2020

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatneutrale organisatie 2020"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatneutrale organisatie 2020
Gemeente (x)

2 Inhoud Klimaatproblematiek Waarom gemeentelijke aanpak?
Inhoud en doel klimaatdoelstelling Broeikasgasinventaris: uitstoot en opname gemeente in kaart Aanpak in onze gemeente Klimaatproblematiek weglaten. Enkel gebruiken indien diensten niet overtuigd zijn van klimaat- en energieprobleem.

3 Is er een probleem? Het probleem van de eeuw!
Veroorzaakt uitstoot broeikasgassen: Vb. CO2, methaan en lachgas Meer neerslag Stijgende temperaturen Droogte Overstromingen Hittegolven Waterschaarste Problemen met: Gezondheid, Productiviteit, Infrastructuur, Landbouw, Energieopwekking, Toerisme Alles wat we doen: energieverbruik Transport Voeding Aankopen Het probleem van de eeuw! Bij gemiddelde opwarming van 4°C baten adaptatiemaatregelen niet meer. Begin bij deze slide met de oranje bol. Het verhaal: Alles wat we doen (energieverbruik, transport, voeding, aankopen, …; ja echt alles) veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. Ook in het verleden was dit zo, alleen is het nu duidelijk dat het evenwicht zoek is. Het aandeel van de mens in de uitstoot van CO2, methaan en lachgas is in de vorige en huidige eeuw explosief gestegen met als gevolg dat op aarde er gemiddeld meer neerslag valt, er gemiddeld stijgende temperaturen zijn en ook meer droogte. Dit leidt tot overstromingen, hittegolven en waterschaarste met grote gevolgen voor de gezondheid, de productiviteit, infrastructuur, landbouw, energieopwekking en toerisme. Zo zorgen overstromingen voor beschadigingen of verwoestingen van woningen, bedrijven en infrastructuur. Zijn hittegolven een gevaar voor de gezondheid, verminderen ze de productiviteit en beperken ze de functionaliteit van de infrastructuur. Door watergebrek zal competitie ontstaan voor water tussen heel veel verschillende sectoren zoals landbouw, energieopwekking en toerisme. Conclusie: dit heeft dus een impact op alles wat we doen, en zo is de cirkel van het probleem van de eeuw rond.

4 Is er een energieprobleem?
Afhankelijkheid van energievoorziening van niet altijd even stabiele landen Rusland Midden-Oosten Eindigheid van fossiele bronnen Veiligheid/gezondheid Betaalbaarheid Impact op economie Impact op kansengroepen Impact ecologie/klimaat Bij punt: ons klimaatbeleid begint bij onszelf: -we beginnen bij onszelf om een stevige basis te creëren voor een beleid op lange termijn. -beleid op lange termijn heeft economische voordelen en creëert jobs dit is in juli 2012 bewezen in diverse Europese studies -In deze studies is o.a. aangetoond dat elke euro geïnvesteerd vanuit de overheid 1,4 euro waard is.

5 Waarom gemeentelijke aanpak?
Klimaatverandering beperken tot leefbaar niveau KAN! Voorwaarde: Maatregelen in alle sectoren Maatregelen op alle beleidsniveaus Ons klimaatbeleid begint bij onszelf Lange termijn Al vanaf start economische voordelen Concensus: 17à19 jobs gecreëerd bij elk miljoen euro besteed aan energie efficiëntie (bij financiering door de overheid zal het cijfer meer evolueren richting 90 jobs/miljoen euro geïnvesteerd) (Bron: International Energy Agency: Spreading the net, The miltiple benefits of energy efficiency improvements) Kosten: investeringen voor een hoog-energie-efficiënte gebouw ligt slechts 1,5% hoger dan in een gebouw zonder hoge energie-efficiëntie (studie op 170 US gebouwen, bron UNEP towards a green economy). Bij punt: ons klimaatbeleid begint bij onszelf: -we beginnen bij onszelf om een stevige basis te creëren voor een beleid op lange termijn. -beleid op lange termijn heeft economische voordelen en creëert jobs dit is in juli 2012 bewezen in diverse Europese studies -De kost voor het plaatsen van of renoveren tot hoog-energie-efficiënte gebouwen ligt niet veel hoger als een totale kost benadering gebeurt. Daarenboven heeft elke euro geïnvesteerd in energie-efficiëntie vanuit de overheid impact op de werkgelegenheid in verschillende sectoren.

6 Doelstelling is “Klimaatneutrale organisatie 2020”
Alle gemeentelijke diensten beperken de broeikasgasuitstoot waarop ze impact hebben met hun eigen werking. Zo werken we samen aan een Klimaatneutrale Organisatie tegen 2020 en vormt de gemeente een voorbeeld voor haar inwoners, zodat deze zelf actie ondernemen. Campagne van de provincie Antwerpen 44 deelnemende gemeenten 65 van de 70 Antwerpse gemeenten hebben een klimaatdoelstelling hier komt de voettekst

7 Doel Uitstoot CO2, N2O en CH4 naar NUL
Max. reductie uitstoot! Inzetten op hernieuwbare energie Bronnen zuinig en efficiënt gebruiken Compensatie rest vanaf 2020! Voorbereiding EU Richtlijnen en Belgische wetgeving Middelen effectief en efficiënt inzetten Gemeente vermindert eigen uitstoot (uitvoering ook na 2020) Gemeente zet inwoners aan tot actie

8 Broeikasgasinventaris: Uitstoot en opname
Verbranding brandstoffen (uitstoot) Stookinstallatie Dienstverplaatsingen Machines en toestellen Elektriciteit (uitstoot) Landbouw (uitstoot) Dieren Mest Biomassa (uitstoot) - Opname door biomassa - Productie hernieuwbare energie

9 Resultaten Netto uitstoot: 7410 ton CO2-eq -915 ton lager 2008
Groene stroom 2009! Voeg eigen grafieken en gegevens in!!!!

10 Aandeel per categorie

11 Uitstoot dienstverplaatsingen

12 Entiteiten: PH, Plantijn, PIVA, PRZ, PVM, PTSM, PISG
PTSMT PVM

13 Stookinstallaties 50% uitstoot door: Provinciehuis PIVA Plantijn
Vormingscentrum Malle Zilvermeer PT scholen Mechelen PI Sint-Godelieve

14 Elektriciteit Voornamelijk: Provinciehuis Plantijn Zilvermeer PIVA
De Warande

15 Dienstverplaatsingen
50%: Provinciehuis, PITO, Plantijn, PIH, Zilvermeer, Vesta Vliegtuigreizen: Plantijn

16 Vermeden uitstoot Hernieuwbare energie: 2,94 ton
Fietsen en stappen: 171 ton Woon-werk (CO2-equivalenten)

17 Financieel Berekening met gemiddelde prijzen.
Energieverbruik kost jaarlijks: 4,5 miljoen euro! Dienstverplaatsingen (enkel brandstof) kosten jaarlijks: euro

18

19

20 Afbakening interessante maatregelen
Donkeroranje: 50% Lichtoranje: 80% Toetsen aan situatie ter plaatse + Koppelen met onderzoeken DIN/planning DIN (werkgroep klimaatplan)

21 Aanpak campagne Inventarisatie : Samenwerking in gemeente voor
2 jaarlijks in kaart brengen van uitstoot –opname van broeikasgassen voor eigen diensten Gebouwenverwarming, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer, elektriciteitsverbruik, openbare verlichting Afbakenen efficiënte reductiemaatregelen, De voortgang uitvoering klimaatplan opvolgen en Zicht op compensatie in 2020 Samenwerking in gemeente voor Analyse : Wat en waar is de grootste uitstoot? Maatregelen: Aanpak gebouwen, zonnepanelen, elektrische wagens, dienstfietsen,…. Compensatie vanaf 2020 hier komt de voettekst

22 Iedereen samen! Doelstelling ambitieus Samenwerking is sleutel
Nu acties in beweging zetten Uitvoering ook na 2020! Opstap naar ruimere doelstellingen Samenwerking is sleutel Samen met jullie gaan we dit beleid vorm geven. We zijn heel blij dat jullie open staan voor deze samenwerking. hier komt de voettekst

23 Hoe is jouw dienst betrokken partij?
[Opsomming diensten]+[link klimaatbeleid] Aanvullingen? Belangrijk om hier ook de knelpunten te bespreken. Is er weerstand bij de diensten? Waar zit deze weerstand? Is het de moeite om hier verder over te vergaderen? Je kunt pas voluit voor deze campagne gaan als alle diensten overtuigd zijn. hier komt de voettekst

24 Aanpak campagne Xxx: goedkeuring deelname campagne op gemeenteraad Xxx: goedkeuring deelname campagne op college Xxx: opmaak broeikasgasinventaris gemeente Xxx: aanpak participatief proces op college Xxx: samenstellen werkgroep intern klimaatbeleid Xxx: opstart werkgroep Xxx: afbakenen mogelijke acties (bestaande + nieuwe per dienst) Xxx: analyse timing en financiële impact acties Xxx: goedkeuring acties op college Xxx: opvolging uitvoering campagne door werkgroep Vul dit vrij in zoals het zal lopen in jouw gemeente. Laat eerst dit plan van aanpak door het college goedkeuren. hier komt de voettekst

25 Alvast bedankt voor de samenwerking!

26 Bedankt Dienst Duurzaam Milieu- en natuurbeleid Departement Leefmilieu
PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T ,


Download ppt "Klimaatneutrale organisatie 2020"

Verwante presentaties


Ads door Google