De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 10/01/2015 Klimaatneutrale organisatie 2020 Gemeente (x)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 10/01/2015 Klimaatneutrale organisatie 2020 Gemeente (x)"— Transcript van de presentatie:

1 1 - 10/01/2015 Klimaatneutrale organisatie 2020 Gemeente (x)

2 2 - 10/01/2015 - Klimaatproblematiek - Waarom gemeentelijke aanpak? - Inhoud en doel klimaatdoelstelling - Broeikasgasinventaris: uitstoot en opname gemeente in kaart - Aanpak in onze gemeente Inhoud

3 3 - 10/01/2015 Is er een probleem? Veroorzaakt uitstoot broeikasgassen: Vb. CO2, methaan en lachgas Op aarde Meer neerslag Stijgende temperaturen Droogte Leidt tot Overstromingen Hittegolven Waterschaarste Gevolgen Problemen met: Gezondheid, Productiviteit, Infrastructuur, Landbouw, Energieopwekking, Toerisme Impa ct op Alles wat we doen: energieverbruik Transport Voeding Aankopen … Evenwic ht zoek Het probleem van de eeuw! Bij gemiddelde opwarming van 4°C baten adaptatiemaatregelen niet meer.

4 4 - 10/01/2015 - Afhankelijkheid van energievoorziening van niet altijd even stabiele landen - Rusland - Midden-Oosten - Eindigheid van fossiele bronnen - Veiligheid/gezondheid - Betaalbaarheid - Impact op economie - Impact op kansengroepen - Impact ecologie/klimaat Is er een energieprobleem?

5 5 - 10/01/2015 - Klimaatverandering beperken tot leefbaar niveau KAN! - Voorwaarde: - Maatregelen in alle sectoren - Maatregelen op alle beleidsniveaus - Ons klimaatbeleid begint bij onszelf - Lange termijn - Al vanaf start economische voordelen -Concensus: 17à19 jobs gecreëerd bij elk miljoen euro besteed aan energie efficiëntie (bij financiering door de overheid zal het cijfer meer evolueren richting 90 jobs/miljoen euro geïnvesteerd) -(Bron: International Energy Agency: Spreading the net, The miltiple benefits of energy efficiency improvements) - Kosten: investeringen voor een hoog-energie-efficiënte gebouw ligt slechts 1,5% hoger dan in een gebouw zonder hoge energie-efficiëntie (studie op 170 US gebouwen, bron UNEP towards a green economy ). Waarom gemeentelijke aanpak?

6 6 - 10/01/2015 Doelstelling is “Klimaatneutrale organisatie 2020” Alle gemeentelijke diensten beperken de broeikasgasuitstoot waarop ze impact hebben met hun eigen werking. Zo werken we samen aan een Klimaatneutrale Organisatie tegen 2020 en vormt de gemeente een voorbeeld voor haar inwoners, zodat deze zelf actie ondernemen. - Campagne van de provincie Antwerpen - 44 deelnemende gemeenten - 65 van de 70 Antwerpse gemeenten hebben een klimaatdoelstelling

7 7 - 10/01/2015 - Uitstoot CO 2, N 2 O en CH 4 naar NUL - Max. reductie uitstoot! - Inzetten op hernieuwbare energie - Bronnen zuinig en efficiënt gebruiken - Compensatie rest vanaf 2020! - Voorbereiding EU Richtlijnen en Belgische wetgeving - Middelen effectief en efficiënt inzetten - Gemeente vermindert eigen uitstoot (uitvoering ook na 2020) - Gemeente zet inwoners aan tot actie Doel

8 8 - 10/01/2015 Broeikasgasinventaris: Uitstoot en opname Verbranding brandstoffen (uitstoot) Stookinstallatie Dienstverplaatsingen Machines en toestellen Elektriciteit (uitstoot) Landbouw (uitstoot) Dieren Mest Biomassa (uitstoot) - Opname door biomassa - Productie hernieuwbare energie

9 9 - 10/01/2015  Netto uitstoot: 7410 ton CO2- eq  -915 ton lager 2008  -3410 ton lager 2006  Groene stroom 2009! Resultaten

10 10 - 10/01/2015 Aandeel per categorie

11 11 - 10/01/2015 Uitstoot dienstverplaatsingen

12 12 - 10/01/2015 Entiteiten: PH, Plantijn, PIVA, PRZ, PVM, PTSM, PISG PH Plantijn PIVA PTSMT PVM PRZ PISG

13 13 - 10/01/2015 Stookinstallaties  50% uitstoot door:  Provinciehuis  PIVA  Plantijn  Vormingscentrum Malle  Zilvermeer  PT scholen Mechelen  PI Sint-Godelieve

14 14 - 10/01/2015 Elektriciteit  Voornamelijk:  Provinciehuis  Plantijn  Zilvermeer  PIVA  De Warande

15 15 - 10/01/2015 Dienstverplaatsingen  50%: Provinciehuis, PITO, Plantijn, PIH, Zilvermeer, Vesta  Vliegtuigreizen: Plantijn

16 16 - 10/01/2015 Vermeden uitstoot  Hernieuwbare energie: 2,94 ton  Fietsen en stappen: 171 ton  Woon-werk  (CO 2 -equivalenten)

17 17 - 10/01/2015 Financieel Berekening met gemiddelde prijzen. Energieverbruik kost jaarlijks: 4,5 miljoen euro! Dienstverplaatsingen (enkel brandstof) kosten jaarlijks: 300.000 euro

18 18 - 10/01/2015

19 19 - 10/01/2015

20 20 - 10/01/2015 20  Afbakening interessante maatregelen  Donkeroranje: 50%  Lichtoranje: 80%  Toetsen aan situatie ter plaatse  +  Koppelen met onderzoeken DIN/planning DIN (werkgroep klimaatplan)

21 21 - 10/01/2015 - Inventarisatie : - 2 jaarlijks in kaart brengen van uitstoot –opname van broeikasgassen voor eigen diensten - Gebouwenverwarming, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer, elektriciteitsverbruik, openbare verlichting Afbakenen efficiënte reductiemaatregelen, De voortgang uitvoering klimaatplan opvolgen en Zicht op compensatie in 2020 - Samenwerking in gemeente voor - Analyse : Wat en waar is de grootste uitstoot? - Maatregelen: Aanpak gebouwen, zonnepanelen, elektrische wagens, dienstfietsen,…. - Compensatie vanaf 2020 Aanpak campagne

22 22 - 10/01/2015 - Doelstelling ambitieus - Nu acties in beweging zetten - Uitvoering ook na 2020! - Opstap naar ruimere doelstellingen - Samenwerking is sleutel Iedereen samen!

23 23 - 10/01/2015 - [Opsomming diensten]+[link klimaatbeleid] - Aanvullingen? Hoe is jouw dienst betrokken partij?

24 24 - 10/01/2015 Xxx: goedkeuring deelname campagne op gemeenteraad Xxx: goedkeuring deelname campagne op college Xxx: opmaak broeikasgasinventaris gemeente Xxx: aanpak participatief proces op college Xxx: samenstellen werkgroep intern klimaatbeleid Xxx: opstart werkgroep Xxx: afbakenen mogelijke acties (bestaande + nieuwe per dienst) Xxx: analyse timing en financiële impact acties Xxx: goedkeuring acties op college Xxx: opvolging uitvoering campagne door werkgroep Aanpak campagne

25 25 - 10/01/2015 Alvast bedankt voor de samenwerking!

26 Bedankt DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID Departement Leefmilieu PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T 03 240 66 83, www.provincieantwerpen.be


Download ppt "1 - 10/01/2015 Klimaatneutrale organisatie 2020 Gemeente (x)"

Verwante presentaties


Ads door Google