De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting ICT-kring Delft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting ICT-kring Delft"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting ICT-kring Delft
Presentatie 1 december Sociëteit “Het Meisjeshuis” Subsidie- en Financieringsregelingen voor ICT ondernemingen Erik Vriend (ondernemer, bestuurslid IKD) Martin Mul (Subsidie-adviseur Hezelburcht) In de afgelopen weken hebben we vanuit het bestuur van de ICT-Kring Delft veel deelnemers gebeld om hun mening te peilen: wat voor onderwerpen spreken je aan als thema voor de maandelijkse bijeenkomst in het Meisjeshuis? Een flink aantal deelnemers gaf aan dat ze graag wat meer zouden willen horen over een actueel thema en/of iets dat te maken heeft met ondernemerschap. Vandaar dit thema. 1

2 Onderscheid tussen subsidies en financiering:
Financiering: Meestal een lening die moet worden terugbetaald. Soms: deelname in het aandelenkapitaal van een bedrijf of een combinatie van een (achtergestelde) lening en aandelen. Subsidie: Een verstekt bedrag (al dan niet in mindering op een betaling die verricht moet worden) voor een activiteit die gestimuleerd moet worden.

3 Financiering (via banken, investeerders, RVO, etc.)
Voorbeeld #1: Gedeeltelijke borgstelling MKB (BMKB) door de overheid voor bankkredieten tot max. 1,5 M. Voorbeeld #2: De Groeifaciliteit en de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) lijken op BMKB maar zijn niet speciaal gericht op MKB bedrijven. Voorbeeld #3: Innovatiekrediet via RVO (speciaal interessant voor kleine vernieuwende bedrijven). Als het project in technische zin mislukt dan kan de lening worden kwijtgescholden; anders terugbetaling in 10 jaar. Voorbeeld #4: Vroege Fase Financiering: Lening tegen 5,53 % rente (2014).

4 Financiering (vervolg)
Voorbeeld #5: Geld via een investeringsmaatschappij. Voorbeeld #6: Crowd-funding (meestal beperkt bedrag). Voorbeeld #7: Speciaal (MKB) fonds van een pensioenfonds. Opmerking #1: Vaak is bij een lening een pandovereenkomst nodig. Er zijn rentekosten verschuldigd en soms zijn er ook extra kosten om de risico’s af te dekken(!) Opmerking #2: Vaak wil een investeerder een deel van het aandelenkapitaal, stemrecht, invloed. Banken willen over het algemeen zekerheid en rendement. RVO wil met name invloed op de activiteiten en de besteding van de gelden (innovatie).

5 Voorbeelden van subsidies (makkelijk -> moeilijk):
Voorbeeld #1: Twee maanden gratis iemand in dienst nemen vanuit een uitkeringssituatie (met hulp van het UWV). Voorbeeld #2: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) subsidie via RVO: geen of minder Loonbelasting. Voorbeeld #3: Research & Development Aftrek (RDA) via RVO: een extra aftrekpost voor bedrijven in verband met kosten bij innovatieve projecten (Vermindering VPB); Innovatiebox. Voorbeeld #4: Energie Investeringsaftrek (EIA) via RVO: 41,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

6 Subsidies (vervolg): Voorbeeld #5: Loondispensatie (via UWV): UWV vult het loon aan voor maximaal 5 jaar tot 100% indien iemand minder presteert door ziekte of een handicap. Voorbeeld #6: No-risk polis (via UWV): UWV betaalt de eerste twee jaren de Ziektewet uitkering indien een werknemer met een ziekte of handicap weer uitvalt. Voorbeeld #7: Mobiliteitsbonus (via UWV): Loonbelastingkorting van maximaal EUR in 3 jaar indien een oudere werknemer vanuit een ziekte- of uitkeringssituatie in dienst wordt genomen. Voorbeeld #8: Maximale premiekorting van EUR per jaar bij het aannemen van een jongere tussen de 18 en 26 jaar vanuit een uitkeringssituatie (minimaal een half jaar contract, 32+ uren); korting maximaal 2 jaar.

7 Subsidies (vervolg): Voorbeeld #9: Innovatie Prestatie Contract: een bedrag gestort door de overhoud als bijdrage in een innovatief project. Voorbeeld #10: INTERREG-regeling (Europees) voor samenwerking over de grens (niet specifiek ICT). Nadere informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

8 Vragen? 8

9

10 Martin Mul

11 Hezelburcht Subsidieadvies en –management Full-service Publieke en private sector - 5 vestigingen

12 Subsidieregelingen SBIR MIT DHK Horizon 2020 Eurostars CEF EUREKA TKI
ESF SDE DEI Celtic-Plus Creative Europe EFRO Smart Agrifood ZonMW Etc.

13 Nationale regelingen SBIR - Small Business Innovation Research
Aanbesteding voor alle type bedrijven (bijv. cyber security) Fase 1: Haalbaarheid Duur: 6 maand Bijdrage : €50k Fase 2: Ontwikkeling Duur: 2 jaar Bijdrage: €450k Fase 3: Marktrijp maken Bijdrage: €0 Beoordeling op: Impact Economisch perspectief Ondernemerschap Ecologische en sociale aspecten Innovatie Kwaliteit offerte en project (Prijs) Cyber Security Cybercrime Forensics Risk management Identity en Access management Opsporing en voorkoming van aanvallen/monitoring Offensieve cyber capaciteiten

14 Nationale regelingen MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Project moet aansluiten bij de roadmap van een topsector Haalbaarheidsstudie Deskstudie/Patent search/Q&D experimenten Bijdrage is 40% van projectkosten tot max. €50.000,- R&D Samenwerkingsproject Samenwerkingsproject tussen minimaal 2 MKB’ers Bijdrage is 30% van projectkosten tot max. € ,- per deelnemer, en max. € ,- per project

15 Nationale regelingen DHK (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwering Doel is het verhogen van de Nederlandse export naar veelbelovende buitenlandse markten zoals Brazilië, Turkije, India, etc. Demonstratie: bijdrage 50% tot max. € Haalbaarheid: bijdrage 50% tot max. € Kennisverwerving: bijdrage 50% tot max. €50.000

16 Europese regelingen Horizon 2020 SME-Instrument
Europese regeling specifiek voor MKB. SME Phase 1: Haalbaarheidsstudie Bijdrage 70% van de projectkosten tot max. €50k Projectduur: 6 maanden SME Phase 2: R&D-project Bijdrage 70% van de projectkosten (indicatieve bijdrage van 0.5 – 2.5 miljoen euro) Projectduur: 1 – 2 jaar Diverse deadlines gedurende de komende jaren (4x per jaar)

17 Europese regelingen Horizon 2020
Grote subsidieaanvragen (> 3 miljoen euro projectgrootte) met grote consortia met partijen uit minimaal drie Europese landen. Wordt veel gebruikt door kennisinstellingen en soms grote bedrijven. Kan echter ook door kleinere bedrijven aangevraagd worden. Projecten bevatten een sterke onderzoekscomponent. Thema’s variëren van ICT tot biotech tot chemie tot gezondheid. Regeling wordt opengesteld middels een ‘call for proposal’.

18 Europese regelingen Eurostars
Eurostars financiert marktgerichte R&D-projecten waarin het MKB een belangrijke rol speelt. De subsidie kan worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en processen. Samenwerking met een andere partij uit een ander Europees land is vereist. Bijdrage (voor Nederlands) MKB is 45% voor onderzoek en 35% voor ontwikkeling tot maximaal €

19 Vragen? Meer weten? Mail:


Download ppt "Stichting ICT-kring Delft"

Verwante presentaties


Ads door Google