De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

2 Diensten 9:30voorganger: ds. A. Rienks uit Enschede 14:30 voorganger: ds G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor Siriz (voorheen VBOK) Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Diensten 9:30voorganger: ds. A. Rienks uit Enschede 14:30 voorganger: ds G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor Siriz (voorheen VBOK) Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Mededelingen kerkenraad

3 20 oktober LEF 20 oktober LEF 20 oktober 09:30 kinderclub in de basisschool 20 oktober 09:30 kinderclub in de basisschool Agenda

4 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten 18 oktober:Jacolien Sytsma 19 oktober:Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten 18 oktober:Jacolien Sytsma 19 oktober:Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink Deze week zijn jarig:

5 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

6 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

7 175 C

8 ● Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

9 Psalm 63: 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

10 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

11 Psalm63:2 ● Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

12 Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

13 Opwekking 428 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid) dat ik genade vond. )2x

14 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

15 Psalm63:2 Opwekking428: ● Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

16 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 ● LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

17 LvdK 175: 1 - 3 1 O wij arme zondaars, bedelaars onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn, onze schulden brachten ons in zo grote nood, dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

18 LvdK 175: 1 - 3 2 Had de Here Jezus ons niet opgezocht, mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, wij waren verloren in alle eeuwigheid. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

19 LvdK 175: 1 - 3 3 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond, dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, ja, dat Hij zijn Een'ge, zijn Zoon gegeven heeft tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

20 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 ● Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

21 Genade zet je in beweging Lucas 7:36-50

22 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 ● Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

23 Psalm 103: 3, 5 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

24 Psalm 103: 3, 5 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

25 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

26 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

27 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 ● Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

28 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

29 Opw. 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

30 Opw. 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

31 Opw. 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

32 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: ● Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

33 Gezang 71, NG40: 1 canon 1 De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank, 2 en de eer en de macht en de sterkte zij onze God 3 tot in alle eeuwigheden! Amen

34 Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede

35 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie

36 Iedere maandagavond heerlijk ontspannen door jezelf in te spannen Samen zingen tot Gods’ eer Samen getuigen in onze eigen omgeving (bijvoorbeeld bij de kerstwandeling in Best) Bezoek onze website voor meer informatie: www.gospelkoormartyria.nl www.gospelkoormartyria.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/gospelkoor.martyria Kom zingen bij Gospelkoor Martyria


Download ppt "Psalm63:2 Opwekking428: Lucas7:18- 50 LvdK175:1- 3 Lucas7: 35- 50 Psalm103:3, 5 Opwekking689: Gezang 71:Amen Collecte:Siriz Liturgie ds. A. Rienks Enschede."

Verwante presentaties


Ads door Google