De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering 2014 Oudervereniging ‘LOEDOES’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering 2014 Oudervereniging ‘LOEDOES’"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering 2014 Oudervereniging ‘LOEDOES’

2 1. Wat is de OV ‘LOEDOES’ ? Vereniging van alle ouders met kinderen op basisschool Loedoes; Vereniging van alle ouders met kinderen op basisschool Loedoes; Met als doelstelling het organiseren van diverse activiteiten (in samenwerking met de teamleden en buurtvereniging) voor de kinderen van onze school; Met als doelstelling het organiseren van diverse activiteiten (in samenwerking met de teamleden en buurtvereniging) voor de kinderen van onze school;

3 2. Doel ALV Jaarverslag en financiële verantwoording; Jaarverslag en financiële verantwoording; Jaarplan/begroting; Jaarplan/begroting; Vaststelling ouderbijdrage; voorstel €25; Vaststelling ouderbijdrage; voorstel €25; Activiteiten Activiteiten

4 3. Financieel verslag + begroting Balans 24-8-2014 Balans 24-8-2014 Exploitatierekening 2013/2014 Exploitatierekening 2013/2014 Begroting 2014/2015 Begroting 2014/2015

5 3. Balans per 24-08-2014 Debet24-8-201411-8-2013 Credit24-8-201411-8-2013 Nog te ontvangen advertentie inkomsten395,000,00 Eigen vermogen / algemene reserves3.979,494.609,93 Nog te ontvangen bonus fotograaf0,00393,00 Nog te ontvangen ouderbijdragen17,0051,00 Postbank betaalrekening86,7656,87 Te betalen schoolreisje0,004.527,00 Postbank rentemeerrekening2.735,078.038,85 Te betalen Drukwerk schoolkrant0,00 Kas745,66597,21 Te betalen C1000 en Schmink 0,00 Totaal3.979,499.136,93 Totaal3.979,499.136,93

6 3. Balans per 24-08-2014 Eigen vermogen / algemene reserves Saldo begin schooljaar4.609,93 +/+ resultaat schooljaar 2013-2014-1.121,71 3.488,22 Saldo einde schooljaar3.488,22

7 3. Exploitatie rekening 2013-2014 Inkomsten2013-2014begroting Uitgaven 2013- 2014begroting Ouderbijdragen11.780,0011.468,00 Sportdag193,05230,00 Advertentie inkomsten Loedoesnieuws382,690,00 Sinterklaasfeest1882,442.052,00 Kennedymars675,57400,00 Winterfeest324,211.140,00 Reshare177,60100,00 Carnaval668,62684,00 Rente inkomsten96,2250,00 Lentefeest277,84690,00 Provisie schoolfotograaf779,00375,00 Schoolreisje9677,007.492,50 Schoolkamp999,001.017,50 Tekenfund1.992,000,00 Sint Maarten14,2525,00 Cartridge2,060,00 Kosten Loedoesnieuws0,00 Sponsering Natuurtuin149,660,00 Traktatie ijsjes390,000,00 Bankkosten145,36125,00 Tekort uit algemene reserve 1.087,00 Diversen42,0025,00 T-shirt actie1720,150 Totaal uitgaven 2013-201414.763,43 Resultaat 2013-20141.121,71 Totaal15.885,1413.480,00 Totaal15.885,1413.480,00

8 3. Begroting 2014-2015 Inkomstenper kindtotaal Uitgavenper kindTotaal Ouderbijdrage25,0011.250,00 Sportdag0,50235,00 Ouderbijdrage (nieuwe leerlingen na 01-01)17,00340,00 Sinterklaasfeest5,002.250,00 Winterfeest1,50675,00 Advertentie inkomsten Loedoesnieuws 2 380,00 Carnaval1,50675,00 Kennedymars 400,00 Lentefeest1,00470,00 Reshare100,00Schoolreisje20,008300,00 Rente inkomsten 75,00 Schoolkamp20,001.100,00 Provisie schoolfotograaf 500,00Sponsoring natuurtuin 0,00 Actie ?????? 0,00 Sint Maarten 25,00 Kosten Loedoesnieuws 2 Tekort uit algemene reserve 855,00 Bankkosten 145,00 Diversen 25,00 Totaal 13.900,00 Totaal29,5013.900,00

9 3. Financiële vaststelling Financieel verslag door kascommissie Financieel verslag door kascommissie Goedkeuring financieel verslag door ALV Goedkeuring financieel verslag door ALV Goedkeuring begroting 2014/2015 Goedkeuring begroting 2014/2015 Definitief vaststellen ouderbijdrage: voorstel OV handhaven €25,- Definitief vaststellen ouderbijdrage: voorstel OV handhaven €25,-

10 4. Bestuur 2013/2014 17 leden, waarvan 4 leden het dagelijks bestuur (DB) van OV ‘LOEDOES’ vormen; 17 leden, waarvan 4 leden het dagelijks bestuur (DB) van OV ‘LOEDOES’ vormen;OV-leden: Jadranka Honings(Voorzitter) Laila Wientjens (Vice voorzitter)Laura Dokter Gwenny Dols (Penningmeester)Jolanda Massen Martine Blom (Secretaris) Joeri Verboord Marielse van CruchtenRob Gülickers Angeline Moonen Wendy Sopacua (aftredend) Bianca DijkstraSandra Schmeitz (aftredend) Mayke Timmermans Aukje Gras Esther Hermsen Esther PereboomsTeamleden: Carola Bours Erna Haenen Erna Haenen

11 4. Bestuur 2014/2015 Alle bestuursleden blijven op twee na. Alle bestuursleden blijven op twee na. Aanmeldingen nieuwe bestuursleden; Aanmeldingen nieuwe bestuursleden; Melanie van Riel Melanie van Riel Leonie van Deurzen Leonie van Deurzen Roger van Haaften Roger van Haaften

12 4. Benoeming Afscheid van aftredende bestuursleden; Afscheid van aftredende bestuursleden; Voorstellen nieuwe leden; Voorstellen nieuwe leden; Benoeming; Benoeming;

13 5. Activiteiten 2014/2015 enkele voorbeelden……… Feestdagen (Sinterklaas, winterfeest, carnaval); Feestdagen (Sinterklaas, winterfeest, carnaval); Carnaval in ‘t MOEZERIEK; Carnaval in ‘t MOEZERIEK; De Kennedy MINI-MARS; De Kennedy MINI-MARS; Schoolreisje. Schoolreisje. Iedere activiteit wordt georganiseerd door een werkgroep die bestaat uit leden van de ouder-vereniging, onderwijsteam en andere vrijwilligers.

14 5. Activiteiten 2014/2015 Bestaande activiteiten zoals: Bestaande activiteiten zoals: Schoolfotograaf, St. Maartensoptocht, Sinterklaas, Winterfeest, Carnaval, Kennedymars, Lentefeest, schoolreis… Schoolfotograaf, St. Maartensoptocht, Sinterklaas, Winterfeest, Carnaval, Kennedymars, Lentefeest, schoolreis…

15 Tot ziens! Gelegenheid tot vragen stellen Gelegenheid tot vragen stellen 6. Afsluiting Bedankt en wel thuis! Bedankt en wel thuis!


Download ppt "Algemene ledenvergadering 2014 Oudervereniging ‘LOEDOES’"

Verwante presentaties


Ads door Google