De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014 SOH Heerlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014 SOH Heerlen."— Transcript van de presentatie:

1 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014 SOH Heerlen

2 2Huis voor de Zorg Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Huis voor de Zorg – Patiëntenrechten – EIKpunt EPD (beter LSP) PAUZE Vragen – Gedachtewisseling

3 – Opkomen voor de belangen van alle patiënten, chronisch zieken, ouderen, en mensen met beperkingen, zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk. – Zorgen dat mensen de zorg krijgen die aansluit bij hun wensen en behoeften. – Mensen versterken in hun rol als zorgvrager. Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

4 Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt: Overleg met zorgverzekeraars over de kwaliteit van zorg; Ondersteuning van cliëntenraden van zorginstellingen; Overleg met ziekenhuizen en huisartsenorganisaties; Meten van de kwaliteit van zorg; Geven van voorlichting en informatievoorziening; Uitgaven van het blad Zorgbelang (500.000); Klachtopvang; Workshop Zeggenschap; Betrokken bij inrichten van de zorg (Regioregie); Patiëntenparticipatie met Zuyd Hogeschool; Ehealth; Advies ziekenhuiszorg; etc, etc

5 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Kernwaarden – Mensgericht – Op maat – Samenhangend – Zeggenschap & Verantwoordelijkheid

6 6Huis voor de Zorg Zeven rechten voor de cliënt Het recht op beschikbare en bereikbare zorg Het recht op kwaliteit en veiligheid Het recht op keuze en keuzeinformatie Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy Het recht op afstemming tussen zorgverleners Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

7 7Huis voor de Zorg Goed patiëntschap (Raad V&Z) In acht nemen van algemeen geldende omgangsvormen Zakelijke verplichtingen nakomen Meewerken aan de behandeling Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

8 8Huis voor de Zorg E I K E I K Ervaringen Informatie Klachten Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

9 9Huis voor de Zorg 1.EIKpunt is de centrale plaats waar ervaringen worden samengebracht om onderbouwd bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. 2.Informatie via het beantwoorden van vragen en geven van voorlichting. Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

10 10Huis voor de Zorg Beantwoorden van vragen ● Kan mijn tandarts mij verplichten contant te betalen? ● Waar kan ik me opgeven als mantelzorger? ● Hoe regel ik een second opinion? ● Ik wil graag weten wat gebruikelijke wachttijden zijn? ● Kan ik in het ziekenhuis vragen om een tolk? ● Mag ik als epilepsiepatiënt autorijden? ● Kan ik zonder verwijzing bij een internist terecht? ● Hoe kan ik mijn vertrouwde thuishulp houden? ● Mijn thuishulp is ziek, loopt mijn eigen bijdrage dan door? ● Ik ben het oneens met de indicatie, wat kan ik doen? Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

11 11Huis voor de Zorg 1. EIKpunt is de centrale plaats waar ervaringen worden samengebracht om onderbouwd bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. 2. Informatie via het beantwoorden van vragen en geven van voorlichting. 3. Klachtopvang: Informatie en advies, ondersteuning en begeleiding bij klachten. => Individueel en => collectief als signaal Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

12 12Huis voor de Zorg EIKpunt – Melding (mail, telefoon, brief, formulier) – Klachtverheldering (documenten, gesprek) – Vraagverheldering (doel – verwachting) – Registreren (thema-aspect-object-documentatie) – Adviseren – Aanpak afstemmen – Informatie inwinnen – Conceptbrief – Proces bewaken Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

13 13Huis voor de Zorg LSP (voorheen landelijk EPD) - inleiding - historie / stand van zaken / digitale wereld - wat is het / wat is het niet - hoe werkt het / filmpje - voordelen / nadelen - standpunt Huis voor de Zorg - wat kunt u doen Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

14 14Huis voor de Zorg LSP (voorheen landelijk EPD) EPD = Elektronisch Patiënten Dossier - het dossier op de computer waar iedere zorgverlener patiëntengegevens in bewaart - LSP = Landelijk Schakel Punt - via het LSP kunnen zorgverleners informatie opvragen uit de systemen van collega zorgverleners - - een structuur voor gegevensuitwisseling in de zorg - Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

15 15Huis voor de Zorg Inleiding (waarom dit verhaal?) - ingewikkeld - onduidelijk - onrust (privacy – veiligheid - onduidelijk) - duidelijkheid - informatie Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

16 16Huis voor de Zorg Digitale wereld (onstuitbare opmars) - telebankieren - cookies - nieuwsgaring - social media - hulpmiddelen - Ehealth - gegevens documenteren (EPD, EMD, ….) - gegevens uitwisselen (LSP) Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

17 17Huis voor de Zorg Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

18 18Huis voor de Zorg Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

19 19Huis voor de Zorg Historie (wat is er gebeurd en waar staan we nu?) - dossiervorming / uitwisseling van allen tijden - 2000 Els Borst, elektronische uitwisseling - vele debatten - ja, tenzij bezwaar =>nee, tenzij toestemming - databank => schakelpunt - 2013 – VZVZ – LSP - strikte voorwaarden - patiëntenportal Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

20 20Huis voor de Zorg Wie doen er mee? - huisartsen (incl. waarnemers en huisartsenposten) - apothekers (incl. ziekenhuisapotheek) - medisch specialisten 98% heeft een EPD 86% is aangesloten op LSP 4,9 miljoen burgers hebben toestemming gegeven Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

21 21Huis voor de Zorg Hoe werkt het https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Het-LSP http://www.youtube.com/watch?v=5lkKMc0Wx6k Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

22

23 23Huis voor de Zorg Hoe werkt het - Zorgverlener heeft EPD (eisen) en is aangesloten bij LSP (eisen) - Patiënt geeft toestemming voor delen gegevens - Andere zorgverlener is aangesloten - Patiënt geeft toestemming voor inzage - Zorgverlener moet inloggen met UZI-pas - Patiëntidentificatie via BSN - Opvragen gegevens moet nodig zijn voor behandeling - Alle inzages worden bijgehouden Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

24 24Huis voor de Zorg Welke gegevens worden gedeeld - Persoonsgegevens - BSN Apotheker - Medicatiegegevens Huisarts - Samenvatting huisartsendossier (LHV richtlijn) - uw huidige gezondheidsproblemen; - de medicijnen die zijn voorgeschreven; - bekende allergieën; - informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten; - andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts. Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

25 25Huis voor de Zorg Wat is het NIET - een grote landelijke databank met gegevens - iedere zorgverlener kan in alle gegevens kijken - een patiënt doet mee, tenzij hij bezwaar maakt - artsen verdienen er aan - verzekeraars kunnen gegevens inzien Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

26

27 coördinatie, toegang, acuut pijn communicatie vermoeidheid gezichtsvermogen urine mobiliteit gewicht cognitief functioneren zelfstandig leven sociaal leven seksualtiteit neuroloog huisarts ms verpleegkundige fysiotherapeut ergotherapeut praktijkondersteuner specialist ouderengeneeskunde revalidatiearts diëtist geestelijke verzorging logopedist kno-arts internist gynaecoloog continentverpleegkundige maag-darm-leverarts oogarts psycholoog maatschappelijk werk seksuoloog uroloog wijkverpleegkundige wmo hulp

28 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap coördinatie, toegang, acuut pijn communicatie vermoeidheid gezichtsvermogen urine mobiliteit gewicht cognitief functioneren zelfstandig leven sociaal leven seksualtiteit neuroloog huisarts ms verpleegkundige fysiotherapeut ergotherapeut praktijkondersteuner specialist ouderengeneeskunde revalidatiearts diëtist geestelijke verzorging logopedist kno-arts internist gynaecoloog continentverpleegkundige maag-darm-leverarts oogarts psycholoog maatschappelijk werk seksuoloog uroloog wijkverpleegkundige wmo hulp

29 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap

30 Voordelen EPD – Inzage – LSP – minder medische fouten – beter registreren – betere privacyborging – snellere uitwisseling – inzage laagdrempeliger – meer overzicht voor patiënt – betere relatie – meer zeggenschap – minder dubbele onderzoeken – veiligere zorg, minder fouten – efficiëntere zorg

31 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Nadelen EPD – inzage – LSP – dossiers minder volledig – privacy risico's – techniek is kwetsbaar – verwarring, onrust – inbraakrisico – relatie geschaad – elkaars fouten overnemen – privacy risico's – UZI pas en code in andere handen

32 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Standpunt Huis voor de Zorg – De wereld digitaliseert – EPD en LSP dragen bij aan kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid – EPD en LSP ondersteunen het zorgproces – Wbp en WGBO zijn wettelijke leidraad – 14 randvoorwaarden NPCF en HvdZ – Veilig en betrouwbaar – Goede informatie

33 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Randvoorwaarden LSP (1/2) – Toestemming van de patiënt (na 1-1-13) (eis CBP, advies NPCF) – Toestemming beëindigen – Afscherming door de patiënt – Uitsluiten van zorgverleners – Autorisatie van zorgverleners – Toezicht – Misbruik straffen

34 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Randvoorwaarden LSP (2/2) – Toepassingen voor de patiënt – Opschaling regiogewijs – Inzage in het eigen dossier – Informatiebeveiliging – Voorlichting – Verboden toegang voor zorgverzekeraars

35 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Wat zijn uw rechten – toestemming geven voor uitwisselen – toestemming intrekken – weten wie uw gegevens heeft aangemeld en ingezien – zelf uw gegevens inzien – gegevens verwijderen of afschermen

36 36Huis voor de Zorg Verantwoordelijkheid en Zeggenschap


Download ppt "Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014 SOH Heerlen."

Verwante presentaties


Ads door Google