De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014 SOH Heerlen 1 1 1 1

2 Huis voor de Zorg – Patiëntenrechten – EIKpunt EPD (beter LSP)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Huis voor de Zorg – Patiëntenrechten – EIKpunt EPD (beter LSP) PAUZE Vragen – Gedachtewisseling Huis voor de Zorg Huis voor de Zorg 2 2 2 2

3 – Mensen versterken in hun rol als zorgvrager.
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap – Opkomen voor de belangen van alle patiënten, chronisch zieken, ouderen, en mensen met beperkingen, zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk. – Zorgen dat mensen de zorg krijgen die aansluit bij hun wensen en behoeften. – Mensen versterken in hun rol als zorgvrager. 3

4 Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt:
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt: Overleg met zorgverzekeraars over de kwaliteit van zorg; Ondersteuning van cliëntenraden van zorginstellingen; Overleg met ziekenhuizen en huisartsenorganisaties; Meten van de kwaliteit van zorg; Geven van voorlichting en informatievoorziening; Uitgaven van het blad Zorgbelang ( ); Klachtopvang; Workshop Zeggenschap; Betrokken bij inrichten van de zorg (Regioregie); Patiëntenparticipatie met Zuyd Hogeschool; Ehealth; Advies ziekenhuiszorg; etc, etc 4

5 – Zeggenschap & Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Kernwaarden – Mensgericht – Op maat – Samenhangend – Zeggenschap & Verantwoordelijkheid 5

6 Zeven rechten voor de cliënt
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Zeven rechten voor de cliënt Het recht op beschikbare en bereikbare zorg Het recht op kwaliteit en veiligheid Het recht op keuze en keuzeinformatie Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy Het recht op afstemming tussen zorgverleners Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling Huis voor de Zorg 6 6 6

7 Goed patiëntschap (Raad V&Z)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Goed patiëntschap (Raad V&Z) In acht nemen van algemeen geldende omgangsvormen Zakelijke verplichtingen nakomen Meewerken aan de behandeling Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid Huis voor de Zorg 7 7 7 7

8 Ervaringen Informatie Klachten
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap E I K Ervaringen Informatie Klachten Huis voor de Zorg Huis voor de Zorg 8 8 8 8 8

9 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
1.EIKpunt is de centrale plaats waar ervaringen worden samengebracht om onderbouwd bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. 2.Informatie via het beantwoorden van vragen en geven van voorlichting. Huis voor de Zorg Huis voor de Zorg 9 9 9 9 9

10 Beantwoorden van vragen
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Beantwoorden van vragen ● Kan mijn tandarts mij verplichten contant te betalen? ● Waar kan ik me opgeven als mantelzorger? ● Hoe regel ik een second opinion? ● Ik wil graag weten wat gebruikelijke wachttijden zijn? ● Kan ik in het ziekenhuis vragen om een tolk? ● Mag ik als epilepsiepatiënt autorijden? ● Kan ik zonder verwijzing bij een internist terecht? ● Hoe kan ik mijn vertrouwde thuishulp houden? ● Mijn thuishulp is ziek, loopt mijn eigen bijdrage dan door? ● Ik ben het oneens met de indicatie, wat kan ik doen? Huis voor de Zorg 10 10 10 10 10

11 patiëntenperspectief.
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap 1. EIKpunt is de centrale plaats waar ervaringen worden samengebracht om onderbouwd bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. 2. Informatie via het beantwoorden van vragen en geven van voorlichting. 3. Klachtopvang: Informatie en advies, ondersteuning en begeleiding bij klachten. => Individueel en => collectief als signaal Huis voor de Zorg Huis voor de Zorg 11 11 11 11 11

12 EIKpunt – Melding (mail, telefoon, brief, formulier)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap EIKpunt – Melding (mail, telefoon, brief, formulier) – Klachtverheldering (documenten, gesprek) – Vraagverheldering (doel – verwachting) – Registreren (thema-aspect-object-documentatie) – Adviseren – Aanpak afstemmen – Informatie inwinnen – Conceptbrief – Proces bewaken Huis voor de Zorg 12 12 12 12 12

13 LSP (voorheen landelijk EPD)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap LSP (voorheen landelijk EPD) - inleiding - historie / stand van zaken / digitale wereld - wat is het / wat is het niet - hoe werkt het / filmpje - voordelen / nadelen - standpunt Huis voor de Zorg - wat kunt u doen Huis voor de Zorg 13 13 13 13 13

14 LSP (voorheen landelijk EPD)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap LSP (voorheen landelijk EPD) EPD = Elektronisch Patiënten Dossier - het dossier op de computer waar iedere zorgverlener patiëntengegevens in bewaart - LSP = Landelijk Schakel Punt - via het LSP kunnen zorgverleners informatie opvragen uit de systemen van collega zorgverleners - - een structuur voor gegevensuitwisseling in de zorg - Huis voor de Zorg 14 14 14 14 14

15 Inleiding (waarom dit verhaal?) - ingewikkeld - onduidelijk
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Inleiding (waarom dit verhaal?) - ingewikkeld - onduidelijk - onrust (privacy – veiligheid - onduidelijk) - duidelijkheid - informatie Huis voor de Zorg 15 15 15 15 15

16 Digitale wereld (onstuitbare opmars) - telebankieren - cookies
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Digitale wereld (onstuitbare opmars) - telebankieren - cookies - nieuwsgaring - social media - hulpmiddelen - Ehealth - gegevens documenteren (EPD, EMD, ….) - gegevens uitwisselen (LSP) Huis voor de Zorg 16 16 16 16 16

17 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
Huis voor de Zorg 17 17 17 17 17

18 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
Huis voor de Zorg 18 18 18 18 18

19 (wat is er gebeurd en waar staan we nu?)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Historie (wat is er gebeurd en waar staan we nu?) - dossiervorming / uitwisseling van allen tijden Els Borst, elektronische uitwisseling - vele debatten - ja, tenzij bezwaar =>nee, tenzij toestemming - databank => schakelpunt – VZVZ – LSP - strikte voorwaarden - patiëntenportal Huis voor de Zorg 19 19 19 19 19

20 - huisartsen (incl. waarnemers en huisartsenposten)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Wie doen er mee? - huisartsen (incl. waarnemers en huisartsenposten) - apothekers (incl. ziekenhuisapotheek) - medisch specialisten 98% heeft een EPD 86% is aangesloten op LSP 4,9 miljoen burgers hebben toestemming gegeven Huis voor de Zorg 20 20 20 20 20

21 Hoe werkt het https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Het-LSP
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Hoe werkt het https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Het-LSP Huis voor de Zorg 21 21 21 21 21

22 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
22

23 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
Hoe werkt het - Zorgverlener heeft EPD (eisen) en is aangesloten bij LSP (eisen) - Patiënt geeft toestemming voor delen gegevens - Andere zorgverlener is aangesloten - Patiënt geeft toestemming voor inzage - Zorgverlener moet inloggen met UZI-pas - Patiëntidentificatie via BSN - Opvragen gegevens moet nodig zijn voor behandeling - Alle inzages worden bijgehouden Huis voor de Zorg 23 23 23 23 23

24 Welke gegevens worden gedeeld - Persoonsgegevens - BSN
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Welke gegevens worden gedeeld - Persoonsgegevens - BSN Apotheker - Medicatiegegevens Huisarts - Samenvatting huisartsendossier (LHV richtlijn) - uw huidige gezondheidsproblemen; - de medicijnen die zijn voorgeschreven; - bekende allergieën; - informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten; - andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts. Huis voor de Zorg 24 24 24 24 24

25 - een grote landelijke databank met gegevens
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Wat is het NIET - een grote landelijke databank met gegevens - iedere zorgverlener kan in alle gegevens kijken - een patiënt doet mee, tenzij hij bezwaar maakt - artsen verdienen er aan - verzekeraars kunnen gegevens inzien Huis voor de Zorg 25 25 25 25 25

26 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
26

27 coördinatie, toegang, acuut pijn communicatie vermoeidheid
gezichtsvermogen urine mobiliteit gewicht cognitief functioneren zelfstandig leven sociaal leven seksualtiteit Verantwoordelijkheid en Zeggenschap neuroloog huisarts ms verpleegkundige fysiotherapeut ergotherapeut praktijkondersteuner specialist ouderengeneeskunde revalidatiearts diëtist geestelijke verzorging logopedist kno-arts internist gynaecoloog continentverpleegkundige maag-darm-leverarts oogarts psycholoog maatschappelijk werk seksuoloog uroloog wijkverpleegkundige wmo hulp 27

28 coördinatie, toegang, acuut pijn communicatie vermoeidheid
gezichtsvermogen urine mobiliteit gewicht cognitief functioneren zelfstandig leven sociaal leven seksualtiteit Verantwoordelijkheid en Zeggenschap neuroloog huisarts ms verpleegkundige fysiotherapeut ergotherapeut praktijkondersteuner specialist ouderengeneeskunde revalidatiearts diëtist geestelijke verzorging logopedist kno-arts internist gynaecoloog continentverpleegkundige maag-darm-leverarts oogarts psycholoog maatschappelijk werk seksuoloog uroloog wijkverpleegkundige wmo hulp 28

29 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
29

30 Voordelen EPD – Inzage – LSP
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Voordelen EPD – Inzage – LSP – minder medische fouten – beter registreren – betere privacyborging – snellere uitwisseling – inzage laagdrempeliger – meer overzicht voor patiënt – betere relatie – meer zeggenschap – minder dubbele onderzoeken – veiligere zorg, minder fouten – efficiëntere zorg 30

31 Nadelen EPD – inzage – LSP – dossiers minder volledig
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Nadelen EPD – inzage – LSP – dossiers minder volledig – privacy risico's – techniek is kwetsbaar – verwarring, onrust – inbraakrisico – relatie geschaad – elkaars fouten overnemen – UZI pas en code in andere handen 31

32 Standpunt Huis voor de Zorg – De wereld digitaliseert
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Standpunt Huis voor de Zorg – De wereld digitaliseert – EPD en LSP dragen bij aan kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid – EPD en LSP ondersteunen het zorgproces – Wbp en WGBO zijn wettelijke leidraad – 14 randvoorwaarden NPCF en HvdZ – Veilig en betrouwbaar – Goede informatie 32

33 Randvoorwaarden LSP (1/2) – Toestemming van de patiënt (na 1-1-13)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Randvoorwaarden LSP (1/2) – Toestemming van de patiënt (na ) (eis CBP, advies NPCF) – Toestemming beëindigen – Afscherming door de patiënt – Uitsluiten van zorgverleners – Autorisatie van zorgverleners – Toezicht – Misbruik straffen 33

34 Randvoorwaarden LSP (2/2)
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Randvoorwaarden LSP (2/2) – Toepassingen voor de patiënt – Opschaling regiogewijs – Inzage in het eigen dossier – Informatiebeveiliging – Voorlichting – Verboden toegang voor zorgverzekeraars 34

35 – toestemming geven voor uitwisselen – toestemming intrekken
Verantwoordelijkheid en Zeggenschap Wat zijn uw rechten – toestemming geven voor uitwisselen – toestemming intrekken – weten wie uw gegevens heeft aangemeld en ingezien – zelf uw gegevens inzien – gegevens verwijderen of afschermen 35

36 Verantwoordelijkheid en Zeggenschap
Huis voor de Zorg Huis voor de Zorg 36 36 36 36 36


Download ppt "Presentatie Huis voor de Zorg EPD - LSP Vrijdag 21 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google