De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetering van de sportvisserij mogelijkheden (aantrekken van onroerend goed) Milan Scheurink & Ed Piek Sportvisserij Oost-Nederland 21 Mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetering van de sportvisserij mogelijkheden (aantrekken van onroerend goed) Milan Scheurink & Ed Piek Sportvisserij Oost-Nederland 21 Mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Verbetering van de sportvisserij mogelijkheden (aantrekken van onroerend goed) Milan Scheurink & Ed Piek Sportvisserij Oost-Nederland 21 Mei 2013

2 Even voorstellen Milan Scheurink 24 jaar Afstudeer opdracht  Bedrijfskunde Management, Economie en Recht

3 Inleiding Waarom dit onderzoek? Inhoud van de presentatie –De opzet –Inhoud van de presentatie –Conclusie en advies –Vragenronde

4 Onderzoeksopzet Probleemstelling: Hoe kan Sportvisserij Oost- Nederland het product dat zij haar leden aanbiedt waarborgen ondanks ontwikkelingen in de nabije toekomst die een negatieve invloed hebben op het product? Onderzoeksvragen –welke ingrijpende ontwikkelingen zijn te verwachten binnen het federatiegebied en wat is de impact van deze ontwikkelingen op het sportvisserijgebruik binnen het federatiegebied? –op welke wijze zijn de visrechten en de daarmee samenhangende bereikbaarheid en bevisbaarheid binnen het federatiegebied vast gelegd en zijn hier in de toekomst problemen mee te verwachten?

5 Vervolg –moet Sportvisserij Oost-Nederland overgaan tot het aankopen van water ten einde het product te waarborgen dat zij haar leden aanbiedt en welke risico’s zijn hier aan verbonden? welke financiële risico’s zijn aanwezig? welke juridische aspecten zijn van belang? –Welke strategie moet Sportvisserij Oost-Nederland hanteren wanneer zij besluit over te gaan tot het aankopen van wateren? binnen welke gebieden dienen de aankopen plaats te vinden? binnen welk tijdsframe dienen de aankopen plaats te vinden? welke rol moet de organisatie aannemen in dit proces?

6 Onderzoeksresultaten Ontwikkelingen in het federatiegebied Natura 2000 –Effecten reeds bekend –Maatregelen afhankelijk per doelsoort en doelgebied –Bescherming van visetende vogels zoals de Aalscholver –Periodieke sluiting van gebieden IVM broedseizoen KRW in de provincie Overijssel –Meanderen van waterlichamen 732 Km –Natuurvriendelijke oevers 741 Km –Vispasseerbaar maken kunstwerken 429 stk –Algehele verbetering van de waterkwaliteit

7 Vis- en looprechten Altijd afhankelijk van derden Verlies van vis- en looprechten door: –KRW –Niet verlengen huurcontracten (Alba plas) –RvR –Natura 2000 albaplas

8 Eigendom Economische risico’s –Bij afdrachtverhoging minimale risico’s Daling rentabiliteit  geen terugverdiensten uit investering Stijging solvabiliteit Eventueel subsidiemogelijkheden NOCNSF Juridische risico’s –Erfdienstbaarheden –Kwalitatieve verplichtingen –Andere bezwaringen

9 Welke wateren? Afgesloten wateren Goed bereikbaar Geen Natura 2000 gebied Geschikt voor kleine wedstrijden Tussen de 2Ha en 8Ha

10 Voordelen Eigen beheer visstand Inrichting water naar eigen wens Continuïteit van vis- en looprechten Onderhoudt in eigen hand Ontwikkelen van het sportvisserijgebruik in gebieden die minder potentie hebben op het gebied van de sportvisserij Concurreren met particuliere putten en vijvers

11 Strategie en Beleid Begeleiding bij aankopen door extern bureau Aankoopstrategieen –Compensatiegerichte aankopen –Gerichte aankopen –Aangedragen voorstellen rayons Tijdsbestek –Loopt parallel aan de visie (5jaar) Rol van Sportvisserij Oost-Nederland –Bestuurlijk, eindverantwoordelijk –Initiatief in het besluitvormingsproces –Laat onderzoek over aan het externe bureau

12 Conclusie & Advies Toekomst verwachting onzeker –KRW grootste impact –Verwacht verlies van vis- en looprechten –Verbetering waterkwaliteit leidt tot verandering visstand Aankoop van wateren stelt de federatie in staat; –Om eigen visstandbeheer toe te passen –Om wateren op eigen manier in te richten –Om de sportvisserijmogelijkheden in gebieden, met een minder sportvisserijpotentieel,te ontwikkelen –Om het sportvisserijgebruik van wateren in het federatiegebied veilig te stellen en uit te bereiden

13 Persoonlijke noot In het begin sceptisch, in de loop van het onderzoek toch een andere mening gekregen Afdracht van € 1.50,- als onafhankelijk lid acceptabel

14 vragenronde

15 Einde presentatie


Download ppt "Verbetering van de sportvisserij mogelijkheden (aantrekken van onroerend goed) Milan Scheurink & Ed Piek Sportvisserij Oost-Nederland 21 Mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google