De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond VO Albert Plesmanschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond VO Albert Plesmanschool."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond VO Albert Plesmanschool

2 Programma van de avond Welkom en inleiding
Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject advisering Eindtoets Hoe komt u aan informatie? Afsluiting Albert Plesmanschool

3 Basisonderwijs (8 jaar)
leeftijd 4-12 jaar VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr Albert Plesmanschool

4 Basisonderwijs (8 jaar)
leeftijd 4-12 jaar VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr Albert Plesmanschool

5 Onderbouw De eerste twee jaar van het vmbo en de eerste drie jaar van havo en vwo.
Kerndeel (2/3) Dit is voor alle scholen een verplicht deel. Differentieeldeel (1/3) Dit vullen de scholen zelf in. Albert Plesmanschool

6 Onderbouw De 7 leergebieden in de onderbouw (eerste fase):
Nederlands Engels Wiskunde Mens en natuur Mens en maatschappij Kunst en cultuur Sport en beweging Albert Plesmanschool

7 Vakken in de onderbouw Nederlands Engels Duits of Frans
Geschiedenis en staatsinrichting Aardrijkskunde Economie Lichamelijke opvoeding Wiskunde Natuur- en scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Techniek Twee vakken uit: beeldende vorming, muziek, dans en drama Albert Plesmanschool

8 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
Goede doorstroming naar het MBO Leerlingen die moeite hebben met leren kunnen met extra hulp (LWOO) een diploma VMBO halen Albert Plesmanschool

9 Leerwegen binnen het VMBO
De Gemengd/Theoretische Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg Albert Plesmanschool

10 Techniek Zorg en Welzijn Economie Groen
- Grafische techniek - Elektrotechniek - Bouwtechniek - Installatietechniek - Metaaltechniek - Transport en logistiek - Voertuigtechniek Zorg en Welzijn - Verzorging - Uiterlijke verzorging Economie - Administratie - Consumptief - Handel en verkoop - Mode en commercie Groen - Landbouw en natuurlijke omgeving Albert Plesmanschool

11 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
Voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs Na het derde jaar wordt een profiel gekozen Albert Plesmanschool

12 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
Bovenbouw Meer verantwoording voor eigen leerproces Actief en zelfstandig leren Albert Plesmanschool

13 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Bereidt voor op wetenschappelijk onderwijs Voor kinderen met een zeer goede studiehouding Profielen en bovenbouw net als in het havo Albert Plesmanschool

14 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Het atheneum: Latijn als keuzevak Het gymnasium: Grieks en Latijn als extra vakken Albert Plesmanschool

15 Traject m.b.t. advisering
Het advies wordt opgesteld door: De leerkrachten van groep 7 en 8 De Intern begeleider (mevrouw van der Maas) De locatie-leider (de heer Goudappel) Indien nodig externe deskundigen Albert Plesmanschool

16 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies:
Wat kan het kind? het werk in de klas resultaten van het LeerlingVolgSysteem werkhouding concentratie zelfstandigheid doorzettingsvermogen aanpak van het huiswerk Entreetoets Wat wil het kind? Wat willen de ouders? Albert Plesmanschool

17 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies:
Albert Plesmanschool

18 Traject m.b.t. advisering
5, 6, 7 en 8 januari laatste toetsen LeerlingVolgSysteem 2e week januari VO-adviesgesprekken Vanaf 12 januari open dagen Voortgezet Onderwijs Begin februari OSO gegevens aanmeldformulier en bijlagen doornemen (ouders + leerkrachten) Albert Plesmanschool

19 Traject m.b.t. advisering
2 t/m 14 maart inschrijven op Voortgezet Onderwijs 6 januari tot 1 maart inschrijven op VO-LWOO Na inschrijving informatieoverdracht PO-VO procedure van onderzoek, plaatsing of afwijzing. Albert Plesmanschool

20 Eindtoets basisonderwijs
Verplicht Centrale Eindtoets PO Albert Plesmanschool

21 Eindtoets Basisonderwijs
Verplichte onderdelen: Nederlandse taal Rekenen Facultatief: Wereldoriëntatie Albert Plesmanschool

22 Eindtoets Basisonderwijs
Drie dagdelen Afname op 21, 22 en 23 april Indeling in twee niveaus: Basistoets: advies vmbo-t en hoger Niveautoets: advies vmbo bbl en kbl Albert Plesmanschool

23 Eindtoets Basisonderwijs
Per brugklastype Basisberoepsgerichte leerweg Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde / theor. leerweg Gemengde / theor. leerweg en havo Havo Havo / vwo 545 – 550 Vwo Albert Plesmanschool

24 Eindtoets Basisonderwijs
Meer informatie: Albert Plesmanschool

25 Factoren die een rol spelen bij de keuze voor een school:
Identiteit van de school Aansluitend bij mogelijkheden van het kind Begeleiding / werkwijze van de school Sfeer Invulling van het vrije deel van de lessen Ervaringen broers of zussen Verhalen uit de omgeving Open dag Albert Plesmanschool

26 Hoe komt u aan informatie ?
Schoolkeuzegids Rotterdam (online) Schoolprofielen.nl (online) Schoolgidsen van de verschillende scholen en hun internetsites. (Google) Open dagen. Site van de inspectie van het onderwijs. Site van het ministerie van onderwijs. Site van fokor. Site Govmbo.nl Albert Plesmanschool

27 Albert Plesmanschool

28 Voorlichtingsavond V.O.
DANK VOOR UW KOMST Wel thuis en tot ziens! Albert Plesmanschool


Download ppt "Informatieavond VO Albert Plesmanschool."

Verwante presentaties


Ads door Google