De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond VO Albert Plesmanschool1

2 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject advisering Eindtoets Hoe komt u aan informatie? Afsluiting

3 Albert Plesmanschool3 Basisonderwijs (8 jaar) leeftijd 4-12 jaar WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw

4 Albert Plesmanschool4 Basisonderwijs (8 jaar) leeftijd 4-12 jaar WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw

5 Albert Plesmanschool5 Onderbouw De eerste twee jaar van het vmbo en de eerste drie jaar van havo en vwo. Kerndeel (2/3) Dit is voor alle scholen een verplicht deel. Differentieeldeel (1/3) Dit vullen de scholen zelf in.

6 Albert Plesmanschool6 Onderbouw De 7 leergebieden in de onderbouw (eerste fase): Nederlands Engels Wiskunde Mens en natuur Mens en maatschappij Kunst en cultuur Sport en beweging

7 Vakken in de onderbouw Nederlands Engels Duits of Frans Geschiedenis en staatsinrichting Aardrijkskunde Economie Lichamelijke opvoeding Wiskunde Natuur- en scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Techniek Twee vakken uit: beeldende vorming, muziek, dans en drama Albert Plesmanschool7

8 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) Goede doorstroming naar het MBO Leerlingen die moeite hebben met leren kunnen met extra hulp (LWOO) een diploma VMBO halen Albert Plesmanschool8

9 9 Leerwegen binnen het VMBO De Gemengd/Theoretische Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg

10 Albert Plesmanschool10 Techniek - Grafische techniek- Elektrotechniek - Bouwtechniek- Installatietechniek - Metaaltechniek- Transport en logistiek - Voertuigtechniek Zorg en Welzijn - Verzorging- Uiterlijke verzorging Economie - Administratie- Consumptief - Handel en verkoop- Mode en commercie Groen - Landbouw en natuurlijke omgeving

11 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs Na het derde jaar wordt een profiel gekozen Albert Plesmanschool11

12 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Bovenbouw Meer verantwoording voor eigen leerproces Actief en zelfstandig leren Albert Plesmanschool12

13 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Bereidt voor op wetenschappelijk onderwijs Voor kinderen met een zeer goede studiehouding Profielen en bovenbouw net als in het havo Albert Plesmanschool13

14 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Het atheneum: Latijn als keuzevak Het gymnasium: Grieks en Latijn als extra vakken Albert Plesmanschool14

15 Albert Plesmanschool15 Traject m.b.t. advisering Het advies wordt opgesteld door: De leerkrachten van groep 7 en 8 De Intern begeleider (mevrouw van der Maas) De locatie-leider (de heer Goudappel) Indien nodig externe deskundigen

16 Albert Plesmanschool16 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies: Wat kan het kind? -het werk in de klas -resultaten van het LeerlingVolgSysteem -werkhouding - concentratie - zelfstandigheid - doorzettingsvermogen - aanpak van het huiswerk -Entreetoets Wat wil het kind? Wat willen de ouders?

17 Albert Plesmanschool17 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies:

18 Albert Plesmanschool18 Traject m.b.t. advisering 5, 6, 7 en 8 januarilaatste toetsen LeerlingVolgSysteem 2 e week januariVO-adviesgesprekken Vanaf 12 januariopen dagen Voortgezet Onderwijs Begin februariOSO gegevens + aanmeldformulier en bijlagen doornemen (ouders + leerkrachten)

19 Albert Plesmanschool19 Traject m.b.t. advisering 2 t/m 14 maart inschrijven op Voortgezet Onderwijs 6 januari tot 1 maart inschrijven op VO-LWOO Na inschrijvinginformatieoverdracht PO-VO procedure van onderzoek, plaatsing of afwijzing.

20 Verplicht Centrale Eindtoets PO Albert Plesmanschool20 Eindtoets basisonderwijs

21 Eindtoets Basisonderwijs Verplichte onderdelen: Nederlandse taal Rekenen Facultatief: Wereldoriëntatie Albert Plesmanschool21

22 Eindtoets Basisonderwijs Drie dagdelen Afname op 21, 22 en 23 april Indeling in twee niveaus: Basistoets: advies vmbo-t en hoger Niveautoets: advies vmbo bbl en kbl Albert Plesmanschool22

23 Eindtoets Basisonderwijs Per brugklastype 501 - 520 Basisberoepsgerichte leerweg 519 - 525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 523 - 528 Kaderberoepsgerichte leerweg 529 - 533 Gemengde / theor. leerweg 533 - 536 Gemengde / theor. leerweg en havo 537 - 540 Havo 540 - 544 Havo / vwo 545 – 550 Vwo Albert Plesmanschool23

24 Eindtoets Basisonderwijs Meer informatie: www.centraleeindtoetspo.nl Albert Plesmanschool24

25 Albert Plesmanschool25 Factoren die een rol spelen bij de keuze voor een school: Identiteit van de school Aansluitend bij mogelijkheden van het kind Begeleiding / werkwijze van de school Sfeer Invulling van het vrije deel van de lessen Ervaringen broers of zussen Verhalen uit de omgeving Open dag

26 Schoolkeuzegids Rotterdam (online)online Schoolprofielen.nl (online)online Schoolgidsen van de verschillende scholen en hun internetsites. (Google)Google Open dagen. Site van de inspectie van het onderwijs.inspectie van het onderwijs. Site van het ministerie van onderwijs.ministerie van onderwijs Site van fokor. Site Govmbo.nlfokor.Govmbo.nl Albert Plesmanschool26 Hoe komt u aan informatie ?

27 Albert Plesmanschool27

28 Voorlichtingsavond V.O. DANK VOOR UW KOMST Wel thuis en tot ziens! Albert Plesmanschool28


Download ppt "Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject."

Verwante presentaties


Ads door Google