De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joint Industry Projects Energiebesparing in de Industrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joint Industry Projects Energiebesparing in de Industrie"— Transcript van de presentatie:

1 Joint Industry Projects Energiebesparing in de Industrie
Subsidies TKI ISPT 2014 Joint Industry Projects Energiebesparing in de Industrie

2 Joint Industry Projects
Samenwerkingsverband tenminste: 4 ondernemingen 1 onderzoeksorganisatie Subsidie voor Techologie-ontwikkelaar: Onderzoeksorganisatie Andere kennisaanbieders (ondernemingen met als hoofdactiveiten ontwikkelen van technologie) Minimaal 40% private financiering Looptijd max 4 jaar

3 Joint Industry Projects
project past binnen één van de volgende thema’s Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie intensieve destillatie Intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling Verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping Nieuwe generatie warmtegebruik systemen

4 Criteria Bijdrage verduurzaming (Energiebesparing)
Bijdrage NL economie Innovatie Kwaliteit, inclusief kennisverspreiding

5 Verleningsproces tender
U kunt uw projectidee laten toetsen bij ISPT of RVO; Aanvraag digitaal indienen via het eLoket voor sluitingstijd (21 oktober 12:00); Indien uw aanvraag niet compleet is krijgt u 2 dagen hersteltermijn; De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken; De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria in de regeling; Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld ter onderbouwing; Een adviescommissie stelt een ranking op aan de hand van criteria in de regeling Projecten bovenaan ‘de streep’ worden gecommitteerd, voor zover budget toereikend is; Projecten onderaan ‘de streep’ worden afgewezen; Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen

6 Hoe dient u in? Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata: innovaties/topsector-energie Alle verplichte bijlagen staan op link tki-ispt-energiebesparing-industrie Aanmeldings-en machtigingsformulieren van deelnemers Projectplan Begroting Bewijs stimulerend effect voor grote ondernemingen Opstellen projectplan (financiering!) en verzamelen van alle verplichte bijlagen; Aanschaffen eHerkenningsnummer; Aanvraag indienen via het eLoket voor sluitingsdatum; U ontvangt een ontvangstbevestiging per .

7 Het eLoket Digitaal indienen via eLoket Indienen = compleet indienen.
Invullen aanvraagformulier en deelnemersformulier kost minder tijd door kvk- vestigingsnummer. eHerkenningsnummer eherkenning verschillende aanbieders beveiligingsniveau 1 aanvragen duurt 1-5 werkdagen Uploaden bijlagen max 10 mb per bijlage. Na de sluitingstermijn kunt u nog wel in eLoket maar kunt u geen aanvraag meer indienen. Opstellen conceptaanvraag mogelijk, let op deze is nog niet ingediend!

8 Aandachtspunten op een rijtje
Alle informatie die u levert wordt vertrouwelijk behandeld. Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata: innovaties/topsector-energie Website met subsidiespelregels: regelingen/subsidiespelregels Na sluiting kunt u niet meer indienen! Alle tenders sluiten 12:00. Begin op tijd met het opstellen van uw aanvraag en verzamelen documenten. Niet voor indieningsdatum beginnen met uw project. Indien er inhoudelijk/financieel geen vertrouwen bestaat, kan de minister besluiten af te wijzen. RVO helpdesk klantcontact, voor zowel technische vragen eLoket als inhoudelijke vragen, telefoonnummer en mail


Download ppt "Joint Industry Projects Energiebesparing in de Industrie"

Verwante presentaties


Ads door Google