De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verleden, Heden en Toekomst CASUSOVERLEG FORENSISCH ZORGTRAJECT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verleden, Heden en Toekomst CASUSOVERLEG FORENSISCH ZORGTRAJECT."— Transcript van de presentatie:

1 Verleden, Heden en Toekomst CASUSOVERLEG FORENSISCH ZORGTRAJECT

2 TP Forensisch Zorgtraject    Dec 2007 - Dec 2013 HISTORIEK

3 TP FORENSISCH ZORGTRAJECT

4  2007: opstart Therapeutische Projecten (84)  Organisatie GGZ in zorgcircuits en zorgnetwerken  Voorbereiding hervorming Art. 107  82 RIZIV-financiering  2 FOR K-projecten: alternatieve financiering, gekoppeld aan overeenkomst van IBE’s  31/03/2012: einde financiering TP’s RIZIV  FOR K-projecten bleven bestaan binnen contract IBE’s  Oost- en West- Vlaanderen  Limburg  31/12/2013: einde financiering FOR K-projecten HISTORIEK

5  Doelgroep =  Jongeren tussen 12 en 18 jaar  met een (vermoeden van een) psychiatrische problematiek  die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank  Specifieke focus op jongeren van wie het zorgtraject vast dreigt te lopen, dus verder geen exclusiecriteria  Werkgebied:  Oost- en West-Vlaanderen  Werkvorm =  Casusoverleg met relevante hulpverleners vanuit diverse sectoren van de jeugdhulpverlening.  Samen met de aanmelder wordt bekeken welke partners best betrokken worden bij het overleg.  Aantal overlegmomenten wordt bepaald in samenspraak met alle betrokkenen NOTEDOP

6  Doelstellingen:  Afstemmen van de hulpverlening rondom een kind/jongere  Uitstippelen van een traject op lange termijn in overleg met het kind/de jongere en zijn context  Versterken van de reeds aanwezige krachtbronnen  Uitwisselen van expertise NOTEDOP (2)

7 Casusoverleg Forensisch Zorgtraject   Jan 2014 - Dec 2014 HEDEN

8  Financiering via project Agentschap Jongerenwelzijn: “Projecten inzake regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken” (5 projecten goedgekeurd, 1 per provincie)  15% middelen project West-Vlaanderen  15% middelen project Oost-Vlaanderen (Crossover)  Rest = middelen OPP (RIZIV)  Doelgroep =  Werkvorm =  Werkgebied =  Doelstellingen =  Prioritaire aanmelders: GI, IBE’s, Crossover CASUSOVERLEG FORENSISCH ZORGTRAJECT

9 Cijfers CO FORENSISCH ZORGTRAJECT

10  Van december 2007 – september 2014  146 aanmeldingen  96 opgestart (waarvan 36 lopend)  35 niet opgestart  14 doorverwijzingen naar andere overlegvormen (Miniplex, Zorgtraject Crisispreventie, Netwerktafels prov. Antwerpen)  10 annulaties door aanmelder of consulent  6 jongeren zonder psychiatrische problematiek  5 geen akkoord van jongere én ouders  15 op wachtlijst AANTAL AANMELDINGEN

11

12 AANMELDINGEN / GESLACHT

13 AANMELDINGEN / JRB

14 AANMELDINGEN / DIENST

15 OVERLEGMOMENTEN PER DOSSIER

16 Vanaf dec 2014 TOEKOMST

17  Hervorming GGZ Kinderen en jongeren (Art. 11)  …Doorgedreven intersectorale en interdisciplinaire samenwerking, waarbij casusoverleg een belangrijk instrument is, is een kritische succesfactor om deze geïndividualiseerde aanpak voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek mogelijk te maken…  Nota ‘Contouren voor een doeltreffende zorg voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek. Samenwerking tussen jeugdhulpvoorzieningen, gespecialiseerde GGZ en jeugdmagistraten’ (Min. Vandeurzen)  Verder gaan op de ervaringen van de projecten 2014??  Plan C (noodscenario) = ondersteuning door de IBE’s van Oost- en West-Vlaanderen VOORUITBLIK/PERSPECTIEVEN?

18 WERKZAME FACTOREN  Intersectoraal overleg  Delen van expertise  Drempels tussen sectoren verlagen  Continuïteit van het zorgtraject  Anticiperen op breuken  Begeleiden en overbruggen van stap naar meerderjarigheid  Breed draagvlak creëren  Gedeelde zorg en verantwoordelijkheid  Afstemming  Complexe, meervoudige problematiek  Relevante ‘experts’ uitnodigen  Betrekken context en jongere  Stem geven, empoweren  Mandaat van de (gespecialiseerde) GGZ  Neutrale overlegcoördinator als rode draad


Download ppt "Verleden, Heden en Toekomst CASUSOVERLEG FORENSISCH ZORGTRAJECT."

Verwante presentaties


Ads door Google