De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casusoverleg Forensisch Zorgtraject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casusoverleg Forensisch Zorgtraject"— Transcript van de presentatie:

1 Casusoverleg Forensisch Zorgtraject
Verleden, Heden en Toekomst

2 TP Forensisch Zorgtraject
   Dec 2007 - Dec 2013 Historiek

3 TP Forensisch zorgtraject

4 Historiek 2007: opstart Therapeutische Projecten (84)
Organisatie GGZ in zorgcircuits en zorgnetwerken Voorbereiding hervorming Art. 107 82 RIZIV-financiering 2 FOR K-projecten: alternatieve financiering, gekoppeld aan overeenkomst van IBE’s 31/03/2012: einde financiering TP’s RIZIV FOR K-projecten bleven bestaan binnen contract IBE’s Oost- en West- Vlaanderen Limburg 31/12/2013: einde financiering FOR K-projecten

5 Notedop Doelgroep = Werkgebied: Werkvorm =
Jongeren tussen 12 en 18 jaar met een (vermoeden van een) psychiatrische problematiek die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank Specifieke focus op jongeren van wie het zorgtraject vast dreigt te lopen, dus verder geen exclusiecriteria Werkgebied: Oost- en West-Vlaanderen Werkvorm = Casusoverleg met relevante hulpverleners vanuit diverse sectoren van de jeugdhulpverlening. Samen met de aanmelder wordt bekeken welke partners best betrokken worden bij het overleg. Aantal overlegmomenten wordt bepaald in samenspraak met alle betrokkenen

6 Notedop (2) Doelstellingen:
Afstemmen van de hulpverlening rondom een kind/jongere Uitstippelen van een traject op lange termijn in overleg met het kind/de jongere en zijn context Versterken van de reeds aanwezige krachtbronnen Uitwisselen van expertise

7 Casusoverleg Forensisch Zorgtraject
    Jan 2014 - Dec 2014 Heden

8 Casusoverleg Forensisch Zorgtraject
Financiering via project Agentschap Jongerenwelzijn: “Projecten inzake regionale kinder- en jeugdpsychiatrische netwerken”(5 projecten goedgekeurd, 1 per provincie) 15% middelen project West-Vlaanderen 15% middelen project Oost-Vlaanderen (Crossover) Rest = middelen OPP (RIZIV) Doelgroep = Werkvorm = Werkgebied = Doelstellingen = Prioritaire aanmelders: GI, IBE’s, Crossover

9 CO Forensisch Zorgtraject
Cijfers

10 Aantal aanmeldingen Van december 2007 – september 2014
96 opgestart (waarvan 36 lopend) 35 niet opgestart 14 doorverwijzingen naar andere overlegvormen (Miniplex, Zorgtraject Crisispreventie, Netwerktafels prov. Antwerpen) 10 annulaties door aanmelder of consulent 6 jongeren zonder psychiatrische problematiek 5 geen akkoord van jongere én ouders 15 op wachtlijst

11 Aantal aanmeldingen

12 Aanmeldingen / geslacht

13 Aanmeldingen / JRB

14 Aanmeldingen / Dienst

15 Overlegmomenten per dossier

16 Toekomst Vanaf dec 2014

17 Vooruitblik/Perspectieven?
Hervorming GGZ Kinderen en jongeren (Art. 11) …Doorgedreven intersectorale en interdisciplinaire samenwerking, waarbij casusoverleg een belangrijk instrument is, is een kritische succesfactor om deze geïndividualiseerde aanpak voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek mogelijk te maken… Nota ‘Contouren voor een doeltreffende zorg voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek. Samenwerking tussen jeugdhulpvoorzieningen, gespecialiseerde GGZ en jeugdmagistraten’ (Min. Vandeurzen) Verder gaan op de ervaringen van de projecten 2014?? Plan C (noodscenario) = ondersteuning door de IBE’s van Oost- en West-Vlaanderen

18 Werkzame factoren Intersectoraal overleg
Delen van expertise Drempels tussen sectoren verlagen Continuïteit van het zorgtraject Anticiperen op breuken Begeleiden en overbruggen van stap naar meerderjarigheid Breed draagvlak creëren Gedeelde zorg en verantwoordelijkheid Afstemming Complexe, meervoudige problematiek Relevante ‘experts’ uitnodigen Betrekken context en jongere Stem geven, empoweren Mandaat van de (gespecialiseerde) GGZ Neutrale overlegcoördinator als rode draad


Download ppt "Casusoverleg Forensisch Zorgtraject"

Verwante presentaties


Ads door Google