De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 8 naar het VO Infoavond PCB Regenboog 3 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 8 naar het VO Infoavond PCB Regenboog 3 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Groep 8 naar het VO Infoavond PCB Regenboog 3 december 2014

3 Opzet  Veranderingen centrale eindtoets PO  Routes Voortgezet Onderwijs  Adviesgesprekken  Aanmelding  Vragenronde

4 1.Eindtoets PO  Verplichte eindtoets voor alle leerlingen van groep 8.  Verschillende eindtoetsen, CITO blijft.  Afname in april. Hierdoor is het advies van de school doorslaggevend voor de toelating voor het VO en wordt de totale onderwijstijd benut.  De gegevens van de eindtoets worden nog wel naar het VO gestuurd, maar mogen niet doorslaggevend zijn bij de toelating.

5 Eindtoets PO Voor leerlingen met dyslexie is er een vergrote en/of gesproken versie beschikbaar.

6 Praktisch Goed uitgeruste en ontspannen leerlingen maken een betere toets. Vermijd examenvrees Maak het niet te belangrijk. Ziekte? Thuisblijven! Afname op 21, 22 en 23 april. Uitslag verwacht eind mei 2015.

7 2.Voortgezet Onderwijs: routes VMBO=Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs HAVO=Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO=Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs MBO=Middelbaar BeroepsOnderwijs HBO=Hoger BeroepsOnderwijs WO=Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)

8

9 Het VMBO

10 Praktijkonderwijs Opleiding binnen het VMBO die rechtstreeks opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt. 6 jaar Individueel ontwikkelingsplan om een leerling zo goed mogelijk op het latere leven voor te bereiden. (wonen, werken en recreëren)

11 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO is géén apart niveau. Voor die leerlingen die wat extra hulp nodig hebben om één van de richtingen van het VMBO goed te kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld kleinere klassen, minder docentwisselingen, meer persoonlijke aandacht, eigen tempo. Verder hetzelfde programma als de reguliere leerwegen.

12 VMBO basisberoepsgerichte leerweg  Bereidt uitsluitend voor op het MBO-niveau 1 + 2.  De leerlingen krijgen 4 algemene vakken en 2 beroepsgerichte vakken.  Leerwegtraject: leerwijze met meer ruimte voor stage of werk.  Keuze uit 4 sectoren: o Techniek o Zorg en Welzijn o Economie o Landbouw

13 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  Voor leerlingen die het liefst/best kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn.  Leerlingen zijn bezig met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector.  Examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak  Sluit aan op het MBO niveau 3 + 4

14 VMBO gemengde leerweg  Leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen.  ‘Gemengd’ betekent een vermenging van zowel theoretisch als praktisch onderwijs.  Qua niveau dicht bij de theoretische leerweg.  Examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak.  MBO niveau 3/4

15 VMBO theoretische leerweg  Best te vergelijken met de oude “MAVO”.  Examen in 6 theoretische vakken.  Leerlingen kunnen met diploma doorstromen naar HAVO  MBO niveau 3/4

16 HAVO Keuze uit vier profielen:  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Techniek  Natuur en Gezondheid

17 VWO Twee richtingen:  Atheneum (Latijn als keuzevak)  Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) Het zelfstandig gymnasium kent uiteraard maar één richting.

18  Biedt alle richtingen, op verschillende locaties, bijvoorbeeld LWOO op de locatie Boerhaavelaan en Vmbo-t, Havo/Vwo in Leiderdorp, Muzenlaan.  Gymnasiumbrugklas, met Latijn  Kunst en sport stream  Tweetalig onderwijs  Spaans i.p.v Frans (Leiderdorp)  Chinees als keuzevak (Leiden)  Na drie jaar: naar Leiden Visser ‘t Hooft Open avond 16 januari Leiderdorp Open dag 24 januari Leiden Open huis 17 januari VMBO Boerhaavelaan

19  Biedt alle richtingen, op verschillende locaties: o Burggravenlaan (vmbo-t, havo, vwo-gym) o Boerhaavelaan in samenwerking met ‘t Visser (vmbo, Mavo+, lwoo) o Mariënpoelstraat (gymnasium, atheneum en havo) open dagen: Burggravenlaan 17 januari Mariënpoelstraat 10 januari Boerhaavelaan 17 januari Bonaventura

20  Biedt alle richtingen op verschillende locaties.  Kagerstraat: Kunstklas, Scienceklas en Technasium en mogelijkheid tot werken met je eigen ipad (VWO, HAVO/VWO, VMBO T/HAVO, VMBO T)  Leonardo: Sportklas, Dansklas, en de topsporttalentschool ( VWO, HAVO/VWO, VMBO/HAVO en VMBO T )  Lammenschanspark: Sportklas, kunstklas en Bèta-Mavo (VMBO T, VMBO K, VMBO B en LWOO)  Sumatrastraat: VMBO B/K en LWOO Da Vinci Open dagen: Kagerstraat 29 januari Noachstraat 17 januari Lammenschans 24 januari

21  Leiden 2 vestigingen  Eén richting, géén brugjaar  Moet een VWO-advies van school zijn  In de tweede fase verplicht 1 klassieke taal open dagen: Athena 24 januari Socrates 31 januari Stedelijk Gymnasium

22  Oegstgeest  ‘groen’ VMBO  eerste twee jaar krijg je PSO (praktische sector oriëntatie), waar je vakken krijgt als dierhouderij, bloemsierkunst, verwerking agrarische producten (waaronder koken) groenvoorziening en plantenteelt.  Alle richtingen van het VMBO, ook LWOO  VMBO G + examen in 6 de vak  Themaklassen (business, techniek, paarden, kunst) Open dag: 21 januari Infoavond ouders: 29 januari Wellantcollege

23  Oegstgeest  Tweejarige brugperiode met heterogene klassen  Internationaal georiënteerd  Tweetalig onderwijs (met Vwo-plus advies en toelatingstest)  Keuzevak Spaans, verschillende extra’s  Alleen Havo en Vwo Open dag 17 januari Voorlichtingsavond 12 januari Rijnlands Lyceum

24  Locatie Duinzigt (Oegstgeest) : VMBO T/MAVO en HAVO  IVO werkwijze met i-uur waarbij de stof in een klein groepje extra wordt uitgelegd  Skillz programma; sociale vaardigheden, ICT, studievaardigheden op twee niveaus  Duinzigt XL; ontwikkeling voor extra talent op sports, arts en discovery Open dag 28 januari Voorlichtingsavond 19 en 27 januari Teylingen

25 Marecollege  Locatie Surinamestraat in Leiden  Vrijeschoolonderwijs  VMBO TL, HAVO en VWO  Veelzijdig lesprogramma met cognitieve, kunstzinnige en ambachtelijke vakken  Periodeonderwijs: een thema centraal Open avond 15 januari Open dag 17 januari

26 Vlietland College  Leiden Zuid-West  VMBO TL, HAVO en VWO  Lessen volgens Vlietlandmodel, met veel aandacht voor zelfstandig werken.  Alle vakken werken vanaf de brugklas met werkwijzers met overzicht periodestof.  Mogelijkheid Cambridge Engels  In gemengde klassen rapportcijfers op beide niveaus i.v.m. mogelijke doorstroom. Open dag 10 januari Informatieavond 13 januari

27  Eerst: Bezoek de informatieavonden!  Kinderen bezoeken de kijkdagen  Kijk op internet : Toezichtkaart  Voorlopige aanmelding doen  met adviesblad van school  Procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen.  Vóór 15 maart moet de aanmelding voltooid zijn. Aanmelding:

28 Dinsdagavond 13 januari vanaf 18.00u Woensdagmiddag 14 januari vanaf 14.00u Elk gesprek: 10 min. Kinderen mogen erbij zijn Prognose CITO/entree (begin januari nog CITO) Prognose Parnassys Schooladvies Adviesgesprekken

29 Vragen?

30 Handige websites  www.minocw.nl/onderwijs www.minocw.nl/onderwijs  www.onderwijsinspectie.nl www.onderwijsinspectie.nl  http://www.scholenopdekaart.nl http://www.scholenopdekaart.nl  http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer  www.cito.nl www.cito.nl  https://www.centraleeindtoetspo.nl https://www.centraleeindtoetspo.nl

31 Veel wijsheid bij het maken van uw keuze! Vergeet niet het informatiemateriaal mee te nemen en u in te schrijven voor de adviesgesprekken.


Download ppt "Groep 8 naar het VO Infoavond PCB Regenboog 3 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google