De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Interkerkelijke Lofprijsaanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Interkerkelijke Lofprijsaanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Interkerkelijke Lofprijsaanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond 7 september Tijdstip:19.00 uur Locatie:Baptistenkerk Adres:Norgerweg 49 Haulerwijk Thema:“Uitzien naar die dag” Muziek:Muziekband Veendam Organisatie: Protestantse gemeente / Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) / Baptistengemeente

2 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Thema kerkdienst Zondagmorgen 7 september 9.30 uur Thema: Lijden, waarom?

3 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Kruispunt Maandagavond 8 september om 19.30 uur start Kruispuntgroep 4 “Ik belijd”

4 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Kind in de Kerk Alle basisschoolkinderen werden vanmiddag om 13.45 uur op de parkeerplaats van het Blauwe Bos verwacht. Na de middagdienst kunt u uw kinderen weer ophalen uit het Blauwe Bos. Op 7 september wordt er een deurcollecte gehouden voor de aanschaf van lesmateriaal zoals lesboeken, werkbladen, kleurpotloden, knip- en plakmiddelen.

5 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Agenda aanstaande week zondag 31 augustus Ophalen zusters: v/d Meulen 09:15Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen-Marsdijk) 14:00Kerkdienst: ds. Th.J. Havinga (Zuidlaren) zondag 7 september Ophalen zusters: v/d Bos 08:45Oppas (Renske & Geertruida) 09:30Kerkdienst: br. E. Wagenaar 14:00Leesdienst: br. P. Zuidema 19:00Lofprijs-aanbiddingsdienst

6 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Jarigen aanstaande week Op 3 september 2014 wordt jarig: br. H. Boerma. Op 4 september 2014 wordt jarig: br. S. van der Vaart. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Welkom Voorganger:ds. Th.J. Havinga Organist:br. D.D. Rouwhorst Beamist:br. E.E. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

8 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

9 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

10 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

11 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Lied 328: 1-3 1Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 2Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

12 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Lied 328: 1-3 3O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

13 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

14 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Lezen Matteüs 18: 21-35 21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.

15 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Lezen Matteüs 18: 21-35 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

16 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Lezen Matteüs 18: 21-35 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

17 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

18 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 156: 1-4 1Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

19 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 156: 1-4 3Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

20 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

21 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Etenstijd

22 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Worden als een kind

23 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Een verdwaald schaap opzoeken

24 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Elkaar vergeven Eén keer? Twee keer? Zeven keer?

25 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Schuld van 10.000 talenten

26 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek

27 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek

28 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Hij WILDE niet vergeven

29 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Preek Elkaar vergeven Eén keer? Twee keer? Zeven keer? Nee, zevenenzeventig keer = oneindig vaak

30 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

31 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Psalm 139: 1, 11 1HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt u verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen. 11Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

32 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

33 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 107: 1 1Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

34 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

35 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Collecte 1e collecte:Diaconie Speciaal 2e collecte:Rente en Aflossing

36 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

37 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 1: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

38 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 2: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 1: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons.

39 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 2: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 1: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

40 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 2: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. Groep 1: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

41 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. Groep 2: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 1: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons.

42 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 2: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 1: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

43 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 2: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

44 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Gezang 164 Groep 3: Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

45 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

46 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Amen A-men, a-men, a-men.

47 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164

48 Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ld.328 Lz.Mat. 18: 21- 35 Gz.156 T.Mat. 18: 21- 35 Ps.139: 1, 11 Gz.107: 1 Gz.164 Interkerkelijke Lofprijsaanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond."

Verwante presentaties


Ads door Google