De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De crisis is voorbij, als je werk hebt’ PAUL SCHNABEL UNIVERSITEIT UTRECHT 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De crisis is voorbij, als je werk hebt’ PAUL SCHNABEL UNIVERSITEIT UTRECHT 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De crisis is voorbij, als je werk hebt’ PAUL SCHNABEL UNIVERSITEIT UTRECHT 20 mei 2014

2 10 jaar verandering 2003 2013  Reëel nat. Inkomen  Bevolking  Huishoudens  Bevolking 65 plus  N.W. Allochtonen  Beroepsbevolking  Armoede (NVMT)  Personenauto’s  146 156  16,2 milj. 16,8  7,0 milj. 7,6  13,8% 16,8%  10% 12%  7,4 milj. 8,0  6,8% 7,7  6,9 milj. 7,9

3 5 Jaar verslechtering  BBP in 2008 600 miljard, in 2013 ook  Nederlanders verdienen 10% minder  Vier keer zoveel werkloosheid (8%)  4% minder arbeidsplaatsen  Huizenprijzen 20-25% gedaald, halvering nieuwbouw  Staatsschuld van 250 naar 450 miljard  Overheidsgaranties naar 250 miljard, waarvan 150 miljard hypotheekgarntie

4 ….maar ook verbetering  Echte pensioenleeftijd naar 64 jaar  Levensverwachting bijna 2 jaar meer  Criminaliteitscijfers dalen  Opleidingsniveau neemt toe, schooluitval vermindert  Geleidelijk meer alternatieve energie  Bijna 100% internetdichtheid  Euro steviger dan gedacht

5 Nederland internationaal gezien  Bevolking : nr 8 EU  Inkomen per hoofd : nr 4  Absolute omvang BBP: nr 23 wereld  Exportpositie: nr 7 wereld, nr 2 EU  Concurrentiepositie : nr 8 wereld, nr 4 EU  Arbeidsparticipatie : nr 4 EU  Werkloosheid : nr 7 EU

6 Het zuidelijkste land van Skandinavië  EU Misere index: nr 3  World Happiness Index: nr 5  Better Life Index : nr 4  Op alle positieve lijsten NL bij de top 5 of top 10, met de Skandinavische landen, maar sinds 2008 wel een paar plaatsen gedaald!

7 Gaat het ons nu weer beter?  Overheidstekort weer onder 3%  BBP groeit weer een beetje  Er wordt fors meer geïnvesteerd, maar consumentenvertrouwen is nog laag  Langs informele weg worden de loonkosten gedrukt  Jong is flex, oud is vast  Politieke profiel is niet stabiel

8 Niet blij met Europa  Lidmaatschap EU goede zaak: 40% eens, 26% oneens  Slecht dat gulden vervangen is door de Euro: 42% eens, 35% oneens  In de huidige crisis goed dat NL de euro heeft:29% eens, 31% oneens  Den Haag teveel macht aan Brussel overgedragen: 59% eens, 14% oneens  Europees Parlement wordt direct gekozen: 45% nee

9 Nationale trots en nationale bezorgdheid  TROTS OP:  Samenleven, waarden en normen  Persoonlijke vrijheden  Gezondheids-en ouderenzorg  Sociaal stelsel  Onderwijs, innovatie  BEZORGD OVER:  Inkomen, economie, werkloosheid  Samenleven, waarden en normen  Gezondheids-en ouderenzorg  Politiek en bestuur  Immigratie en integratie

10 Van traditioneel progressief naar modern conservatief  Vasthouden aan verworvenheden 20 e eeuw:  - Gevoel van nationale eenheid en samenhang ( 40/50) – TON/PVV  - Behoud van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat (50/60) – SP/50plus/PVV  - Behoeden van de persoonlijke vrijheden (60/70) - PVV  21 e eeuw: duurzaamheid, EU, veiligheid

11 Modern conservatief: ANTI  Anti- immigratie, want islamisering, verdringing, misdaad, misbruik sociale zekerheid, verlies identiteit  Anti- Europa, want bemoeizucht, gedwongen betaling aan slecht geleide landen, ‘beste jongetje van de klas’  Anti- elite, want geen goede zaakwaarnemers, maar zakkenvullers en uitdelers op kosten van de hardwerkende NLs

12 …. Maar ook  Bang voor verlies van werk, inkomen, sociale status en sociale zekerheid  Bang om vertrouwen te geven nu de verzuiling ten einde is en er geen vanzelfsprekende zaakwaarnemers meer zijn  Bang door veranderingen in economie en cultuur  Bang door selectieve media-aandacht voor wat mis gaat

13 Andere stemming, anders stemmen  Einde Paars II, Nina Brink, 9/11, Pim Fortuijn: ‘de puinhopen van Paars’  Wegzakken traditionele partijen van het midden  Volatiele kiezers, instabiele kabinetten  Na hoogconjunctuur in 2008 diepe val: banken-, euro-, economie-, staatsschuldcrisis  Opkomst van de ‘boze burger’

14 De participatiesamenleving  Troonrede 2013  … de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving….  Echt einde verzorgingsstaat?

15 De klassieke verzorgingsstaat blijft  Klassieke taken: verzorgen, verzekeren, verbinden, verheffen  Rijksbegroting 2014: 260 miljard totaal  - ‘verzorgen’ - 80 miljard gezondheidszorg  -’verzekeren’ - 80 miljard sociale zekerheid  - ‘verheffen’ - 30 miljard onderwijs

16 De Geluksparadox  ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ : 80% gelukkig tot zeer gelukkig in het persoonlijke leven, 3% ongelukkig  Gelukkigst: vrouwen in paren zonder kinderen; minst gelukkig: alleenstaande mannen  Minder tevreden met de samenleving en nog minder met de politiek en de politici  Van instemmingsstem naar proteststem bij verkiezingen

17 Typisch voor NL begin 21 e eeuw  Sterke individualisering: kleinere huishoudens ( 1/3 single hh)  Niet meer verzuild, niet meer kerkelijk  Meer hedonistisch dan calvinistisch  Vanzelfsprekende welvaart  Toenemende tweedeling hoog/laagopgeleid en flex/vast  60% eigen huis, 80% hh auto, 100% media  Intensieve en informele leefstijl


Download ppt "‘De crisis is voorbij, als je werk hebt’ PAUL SCHNABEL UNIVERSITEIT UTRECHT 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google