De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 5. 2 AOV Les 5 Opdracht 1: -Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 5. 2 AOV Les 5 Opdracht 1: -Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 5

2 2 AOV Les 5 Opdracht 1: -Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal x € 1LooptijdPercentage % 50 0007,5 jaar4 10 0008 maanden3,25 1000137 dagen6 2 00013 mrt – 21 okt5

3 3 AOV Les 5 Uitwerking opdracht 1: -Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x 1 100 x 12100 x 366 -A 50 000 x 7,5 x 4 = 1 500 000 = € 15 000,- 100 x 1 100 -B 10 000 x 8 x 3,25 = 260 000 = € 216,67 100 x 121200 -C 1000 x 137 x 6 = 822 000 = € 22,46 100 x 366 36 600

4 4 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 1: -Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x 1 100 x 12 100 x 366 - 18 (maart) + 30 (april) + 31 (mei) + 30 (jun) + 31 (jul) + 31 (aug) + 30 (sept) + 21 (okt) = 220 dagen -2000 x 222 x 5 = 2 220 000= € 60,66 100 x 366 36 600

5 5 AOV Les 5 Opdracht 2: -Je hebt een lening van € 35 000,- op 1 januari 2008. Het rentepercentage bedraagt 2,25%. Op 1 mei wordt de rente verhoogd naar 2,5%. Op 1 augustus los je € 20 000,-. Bereken de rentekosten van deze lening in 2008 en geef aan welk totaal bedrag je na de lening moet terug betalen.

6 6 AOV Les 5 Uitwerking opdracht 2: €35000 2,25% 2,5% 15 000 2,5%. 1 januari 4 mnd 1 mei 3 mnd 1 aug 5 mdn 31 december –Rentekosten = k x t x p 100 x 12 –Rentekosten van 1 januari tot 1 mei 35000 x 4 x 2,25 =315000 = € 262,50 100 x 12 1200 –Rentekosten van 1 mei tot 1 augustus 35000 x 3 x 2,5 = 150 000 = € 218,75 100 x 12 1200 –Rentekosten van 1 augustus – 31 december 20000 x 5 x 2,5= 250 000 = € 156,25 100 x 12 1200 € 262,50 + € € 218,75 + € 156,25 = € 637,50 € 35 000 + € 637,50 = € 35 637,50

7 7 AOV Les 5 Opdracht 3: -Een fulltimer heeft een minimumloon van € 1150,- per maand. De vakantietoeslag is 8%. De premies voor sociale verzekering en loonheffing bedragen 26%. Bereken de jaarlijkse loonkosten.

8 8 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 3: € 1150,00 Minimumloon € 92,00 +8% vakantietoeslag € 1242,00 € 322,92 +26% premies soc verz & lh € 1564,92 Betaalde loonkosten € 1564,92 x 12 = € 18779,04

9 9 AOV Les 5 Opdracht 4: -Een parttimer werkt 30 uur. Het minimumloon voor een 23 jarige is bij een volledig dienstverband € 1175,- per maand. De parttimer is 21 jaar en heeft recht op 72,5 % van het minimumloon van een 23 jarige. De vakantietoeslag is 8%. De premies voor sociale verzekering en loonheffing bedragen 26%. Bereken de jaarlijkse loonkosten.

10 10 AOV Les 5 Uitwerking opdracht 4: -€ 1175,- x 0,725 = € 851,88. -€ 851,88 zou de 21 jarige verdienen bij een volledig dienstverband. Hij werkt slechts 30 uur. 30:40 = 0,75 0,75 x € 851,88 = € 638,91 OF € 851,88 : 40 = 21,30 21,30 x 30 = € 638,91

11 11 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 4: € 638,91 Minimumloon € 51,11 +8% vakantietoeslag € 690,02 € 179,41 +26% premies soc verz & lh € 869,43 Betaalde loonkosten € 869,43 x 12 = € 10433,16

12 12 AOV Les 5 Opdracht 5a: - Je verzekert je inboedel voor € 25 000,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn € 30,-. Vanaf het 2 e jaar betaal je € 10,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 1 e jaar.

13 13 AOV Les 5 Uitwerking opdracht 5a: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -Premie: 25 000 = 25 25 x 3 = € 75,- 1000 OF 25 000 x 0,003 = € 75,- (3:1000 = 0,003) -Poliskosten: € 30,-

14 14 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 5a: –Assurantiebelasting 7% van de totale verzekeringskosten Premie + Poliskosten = 75 + 30 = 105 105 : 100 = 1,05 1,05 x 7 = 7,35 OF 105 x 0,07 = 7,35 (7 : 100 =0,07)

15 15 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 5a: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -75 + 30 + 7,35 = 112,35 OF 105 x 1,07 = 112,35

16 16 AOV Les 5 Opdracht 5b: - Je verzekert je inboedel voor € 25 000,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn € 30,-. Vanaf het 2 e jaar betaal je € 10,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 2 e jaar.

17 17 AOV Les 5 Uitwerking opdracht 5b: -Totale kosten 2 e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting -Premie: 25 000 = 25 25 x 3 = € 75,- 1000 OF 25 000 x 0,003 = € 75,- (3:1000 = 0,003) -Administratiekosten: € 10,-

18 18 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 5b: –Assurantiebelasting 7% van de totale verzekeringskosten Premie + Administratiekosten = 75 + 10 = 85 85 : 100 = 0,85 0,85 x 7 = 5,95 OF 85 x 0,07 = 5,95 (7 : 100 =0,07)

19 19 AOV Les 5 Vervolg uitwerking opdracht 5b: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting -75 + 10 + 5,95 = 90,95 OF 85 x 1,07 = 90,95

20 20 AOV Les 5 Kosten van Belastingen -Algemene verplichte betaling aan de overheid -Functie: 1Budgettair 2Instrumenteel

21 21 AOV Les 5 BTW-tarieven -6% primaire levensbehoefte (Laag tarief) -19% alle goederen en diensten (Hoog tarief)

22 22 AOV Les 5 Kosten van Duurzame ProductieMiddelen: –Een DPM is een kapitaalgoed met een investeringsperiode van langer dan een jaar –Voorbeelden van DPM –DPM vermindert in waarde = afschrijving

23 23 AOV Les 5 Afschrijving –Benoemen van de waardedaling in je boekhouding –Afschrijvingsmethode: 1.Afschrijven met een vast bedrag per jaar 2.Afschrijven met een percentage van de boekwaarde

24 24 AOV Les 5 Afschrijven met een vast bedrag per jaar -Inkoopprijs/aanschafwaarde (excl. BTW) AW -Restwaarde (RW) -Economische Levensduur (LD) -Formule: Afschrijving = AW - RW LD

25 25 AOV Les 5 Opdracht 9a: -Je koopt een koelkast voor € 1900,- inclusief BTW hoog tarief. Na 4 jaar is de koelkast nog € 100,- waard (einde van zijn levensduur). Bereken de jaarlijkse afschrijving (met een vast bedrag per jaar).

26 26 AOV Les 5 Uitwerking voorbeeld 9a: - Inkoopprijs1900119% BTW 303,36 – 19% – 1596,64100% -Afschrijving: AW – RW = 1596,64 - 100 = € 374,16 LD4

27 27 AOV Les 5 Boekwaarde: De waarde (bedrag) waarvoor het DPM op de balans in de boekhouding staat. Aanschafwaarde = Afschrijving x aantal jaren + Restwaarde

28 28 AOV Les 5 Voorbeeld 9b : -Je koopt een koelkast voor € 1900,- inclusief BTW hoog tarief. Na 4 jaar is de koelkast nog € 100,- waard (einde van zijn levensduur). Bereken de boekwaarde na 3 jaar.

29 29 AOV Les 5 Uitwerking voorbeeld 9b: De afschrijving voor de koelkast bedraagt € 374,16 zoals berekend in opgave 9a. - Inkoopprijs1900119% BTW 303,36 – 19% – 1596,64100% -Afschrijving: AW – RW = 1596,64 - 100 = € 374,16 LD4

30 30 AOV Les 5 Vervolg uitwerking voorbeeld 9b: Aanschafwaarde€ 1596,64 Afschrijving€ 374,16 – Boekwaarde na 1 jaar€ 1222,48 Afschrijving€ 374,16 – Boekwaarde na 2 jaar€ 848,32 Afschrijving€ 374,16 – Boekwaarde na 3 jaar€ 474,16 Afschrijving€ 374,16 – Boekwaarde na 4 jaar€ 100,00

31 31 AOV Les 5 Afschrijven met een percentage van de boekwaarde: Voorbeeld 10: -Je koopt een koelkast voor € 1900,- inclusief BTW hoog tarief. Je schrijft af met 25% van de boekwaarde. Bereken de boekwaarde na 4 jaar.

32 32 AOV Les 5 Uitwerking voorbeeld 10: Aanschafwaarde€ 1596,64 25% af van € 1596,64€ 399,16 - Boekwaarde na 1 jaar€ 1197,48 25% af van € 1197,48€ 299,37 - Boekwaarde na 2 jaar€ 898,11 25% af van € 898,11€ 224,53 - Boekwaarde na 3 jaar€ 673,58 25% af van € 673,58€ 168,40 - Boekwaarde na 4 jaar€ 505,18


Download ppt "1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 5. 2 AOV Les 5 Opdracht 1: -Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal."

Verwante presentaties


Ads door Google