De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Agenda 5 januari Nieuwjaarsreceptie 5 januari Nieuwjaarsreceptie

4 22 december:br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten 22 december:br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten Deze week zijn jarig:

5 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

6 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

7 175 C

8 ● LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

9 LvdK 126: 1, 2 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

10 LvdK 126: 1, 2 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

11 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

12 LvdK126:1, 2 ● LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

13 LvdK 126: 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

14 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

15 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 ● Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

16 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 ● Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

17 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 ● Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

18 Gezang 79, Gz 13: 2 - 5 2 Waarom verliet die Koning zijn troon in heerlijkheid, koos Hij bij ons zijn woning: een mens in dienstbaarheid? De Vader zag bewogen de wereld in haar nood: zijn Zoon kwam uit de hoge tot redding van de dood.

19 Gezang 79, Gz 13: 2 - 5 3 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar 't Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord.

20 Gezang 79, Gz 13: 2 - 5 4 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voorgegaan

21 Gezang 79, Gz 13: 2 - 5 5 Blijf zó uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vrolijk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

22 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 ● Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

23 Adventslied U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het koor voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

24 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 ● Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

25 vertrouwenwekkende details: - Betlehem - Jeruzalem - de ezel niet de grondslag, wel de versiering van ons geloof

26 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 ● Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

27 Psalm 33: 6 - 8 6 Geen koning kan zichzelf bevrijden door legermacht of door geweld. Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden, geeft overwinning aan een held. Maar het oog des HEREN ziet hen die Hem eren, 't volk dat Hem verwacht. Allen die Hem vrezen, zal Hij altijd wezen tot een steun en kracht.

28 Psalm 33: 6 - 8 7 Zijn sterke arm beschermt de vromen, God redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer om doen komen, zelfs niet in tijd van hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten In de HEER gerust. ‘k zal Hem nooit vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust.

29 Psalm 33: 6 - 8 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

30 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

31 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

32 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 ● Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

33 Psalm 118: 9, 10 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s HEREN naam. Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

34 Psalm 118: 9, 10 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

35 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

36 182 C

37 LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

38 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "LvdK126:1, 2 LvdK126:3 Zacharia9:8 - 13 Matteüs21:1 - 11 Gezang79:2 - 5 Matteüs21:5 Psalm33:6, 7, 8 Psalm118:9, 10 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google