De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8. Schoolkamp Nieuwe locatie Lagere kosten Waarschijnlijk in juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8. Schoolkamp Nieuwe locatie Lagere kosten Waarschijnlijk in juni."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Schoolkamp Nieuwe locatie Lagere kosten Waarschijnlijk in juni

3 Groepsvorming Iedereen moet zich veilig en gewenst voelen op school We gaan praktisch aan de slag, één geheel maken van de groep. Op een fijne manier de basisschoolperiode afsluiten Hulp van expert juf Annemarie Walravens

4 Op weg naar het VO Er zijn veel verschillende scholen in de regio Op al deze scholen worden veel verschillende leerroutes aangeboden Hoe komen we als school en ouders tot een goed advies?

5 RSG Lingecollege Tiel PrO, VMBO, HAVO, VWO ORS Lek en Linge Culemborg VMBO, HAVO, VWO SG De Lingeborgh Geldermalsen VMBO, onderbouw HAVO KWC Culemborg PrO, VMBO, HAVO, VWO

6 Welke informatie gebruikt de basisschool Leerlingvolgsysteem De gegevens van de Citotoetsen over een periode van ruim 7 jaar

7 Opbouw drempelonderzoek De te toetsen stof wordt aangeboden in een opbouw van makkelijk naar moeilijkere vragen waardoor kinderen succeservaring ondervinden. De onderdelen zijn in tijdsduur beperkt, wat de concentratie ten goede komt. De toets omvat de onderdelen: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. De uitslag van het drempelonderzoek geeft een rapportage zoals we van Centrale eindtoets gewend zijn. De kinderen die het drempelonderzoek doen, doen ook in april de Centrale eindtoets PO.

8 Centrale eindtoets PO Alle leerlingen doen deze toets De toets loopt over 3 dagdelen (21, 22 en 23 april) Toets omvat de onderdelen: taal, rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en studievaardigheden

9 Centrale eindtoets PO Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: Eindtoets Basis (BBL/KBL) Eindtoets Niveau (GL/TL en hoger) Beide versies gelijk in opbouw Moeilijkheidsgraad verschilt

10 leerwegkeuze Advies van de leerkracht Leerlingvolgsysteem over ruim 7 jaar Eventueel uitslag drempelonderzoek Uitslag eindtoets

11 Tijdspad 1 maart overdracht onderwijskundig rapport naar het VO 2-6 maart reguliere aanmeldingsweek VO 13 mei uitslag eindtoets 22 mei overdracht score eindtoets

12 plaatsing April/mei (voorlopig) plaatsingsbesluit wordt medegedeeld aan de ouders VO scholen beslissen over plaatsing! 8 juni maakt VO school definitief plaatsingsbesluit bekend.

13 Verschillende niveaus VMBO: - PO (Praktijkonderwijs) - BBL (BasisBeroepsgerichte Leerweg) - KBL KaderBeroepsgerichte Leerweg) - GL (Gemengde Leerweg) - TL (Theoretische Leerweg) HAVO VWO- Atheneum - Gymnasium (Latijn en Grieks)

14 Enkele termen LWOO TTO: voor VWO, selectie, HAVO Kansklas: 2 jaar les op TL-niveau Mentor: contact leerling/ouders, begeleider ELOS: (Europa als Leeromgeving Op Scholen) voor HAVO/VWO Sportklas HAVO extra sportlessen in de eerste 2 leerjaren Technasium: na brugklas, HAVO/VWO, 5 lesuren blok van 8 weken Vakcollege: 6 jaar, VMBO diploma op niveau 2/3

15 Enkele termen Sectoren: Zorg en Welzijn, Economie, Techniek, Landbouw Profiel: Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij

16 O.R.S. Lek en Linge Toelatingsbeleid Lesduur 70 minuten Gescheiden opvang brugklassen Eigen weg, aanbod en vraaggestuurd onderwijs. Leerlingen geven zelf invulling. Projecten, werkgroepjes, presentaties.

17 o.r.s. Lek en Linge

18 KWC Lesduur 75 minuten 5 lessen per dag Dagopening, christelijk Lesdag 08.30 – 15.30 (16.45) Lesjaar in 4 blokken van 10 weken Niet alle vakken elke periode Sectoren: economie, zorg & welzijn,

19 K.W.C. jaaropbouw

20 De Lingeborgh Lesduur 70 minuten Lesdag 08.30 – 16.35 Sectoren: Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek en Mens in tijd & ruimte. Fusie met Lek en Linge HAVO/VWO 2 leerjaren ICT leerroute leerlingzorg

21 De Lingeborgh Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg Voorbereiding op TL/HAVO/VWO

22 R.S.G. Lingecollege Lesduur 50 minuten Lesdag van 08.15 – 16.45 uur Sportklas TL, HAVO/VWO Technasium, na brugklas voor HAVO/VWO Horecaklas Vakcollege, 6 jarig technisch/zorg traject

23 Aandachtspunten Begeleiding Tussenuren Lesuitval Contact docenten Ervaringen andere ouders

24 Informatie Lingecollege:nog niet bekend De Lingeborgh:woensdag 21 januari 2015 open dag KWC:dinsdag 11 november 2014 voorlichtingsavond Lek en Linge:vrijdag 16 januari 2015 open dag Zie alle websites voor meer informatie


Download ppt "Informatieavond groep 8. Schoolkamp Nieuwe locatie Lagere kosten Waarschijnlijk in juni."

Verwante presentaties


Ads door Google