De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

April ’17 Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)

Verwante presentaties


Presentatie over: "April ’17 Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)"— Transcript van de presentatie:

1 april ’17 Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)

2 Achtergrond btw en sport
Historie: Tot 1995 Vanaf 1995 Vanaf 2002 Rond 2010 tot heden…….. Toekomst? Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

3 Sportaccommodaties Algemene btw-spelregels
Inkoop-btw is alleen terugvorderbaar (aftrekbaar), mits toerekenbaar aan btw-belaste prestaties Verhuur van onroerende zaken is van rechtswege btw-vrijgesteld, tenzij optie voor btw-heffing (90%-criterium)! Sportvereniging verricht btw-vrijgestelde prestaties aan haar leden, uitzondering: kantine als > € (kantineregeling 2014 afgeschaft) en fondswerving: leveringen € en diensten € Verhuur btw-vrijgesteld, waardoor inkoop-btw op kosten en investeringen = kostenpost! Daarna: gelegenheid geven tot sportbeoefening (GGTS) Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

4 Voorwaarden in sportbesluit
Voorwaarden opnieuw vastgelegd in ‘sportbesluit’ (update september 2014): Sportcomplex (binnen en buiten) Aanwending alleen voor sport Aanvullend dienstbetoon door exploitant (beheer, onderhoud, schoonmaak, beveiliging e.d.) Vervallen: attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen Geen misbruik van recht (wezenlijk doel belastingvoordeel) Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare complexen) Versoepeling: dagelijks onderhoud door vereniging Scherper intern beleid belastingdienst! Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

5 Gevolgen voor gemeente
Al vanaf 1 januari 2002 mogelijkheid btw-belast tegen 6%-tarief Inkoop-btw op kosten van investeringen en onderhoud verrekenbaar (hoofdzakelijk 21%-tarief, sinds ) Winstoogmerk niet van belang GGTS ook bij alleen een kunstgrasveld Geen integratieheffing bij aanleg kunstgrasveld/opstallen Mogelijkheden tot incidentele en structurele btw-besparing! Mogelijkheid tot (gedeeltelijke) terugvordering inkoop-btw uit het verleden! Dus: btw is geen kostenpost meer voor de sport! Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

6 Privatisering en sport
Privatisering als bezuiniging: Afstoten onderhoud en beheer velden en kleedkamers Alleen nog subsidierelatie voor onderhoud Meer verantwoording en zelfwerkzaamheid bij verenigingen Probleem: Verenigingen geen GGTS Inkoop-btw investeringen en exploitatiekosten ≠ aftrekbaar Btw weer een kostenpost! Oplossing: …………… oprichten beheerstichting! Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

7 Sportaccommodaties: met stichting
GGTS via een stichting Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Stichting 21% btw Verhuur 6% btw GGTS Gemeente Vereniging Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

8 Aandachtspunten bij beheerstichting
Afstemmingen belastingdienst bijna altijd via CCB Toets fiscale eenheid btw Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare situaties) Misbruik van recht: Fiscaal voordelige weg is toegestaan (HR en HvJ) Wezenlijk doel van belastingbesparing: - strijd met doel bepalingen richtlijn - objectieve factoren het wezenlijke doel belastingbesparing Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

9 Landelijke trend: één sportbeheerstichting
Voetbal GGTS door een stichting: Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Stichting 21% btw Verhuur Voetbal Gemeente 6% btw GGTS Hockey Korfbal Tennis Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

10 Waarom nog meer één beheerstichting?
Vijf belangrijke redenen, naast de belastingdienst: 21% btw geen kostenpost voor gemeente en sportclubs! Meer vrijwilligers = grotere kans op goede bestuurders! Kostenbesparing door omvang stichting: - oprichtingskosten - administratieve lasten - schaalvoordelen bij externe inkoop (massa = kassa) Budgettaire noodzaak: - voor de realisatie van alle investeringen - voor de vereiste kwaliteit van het onderhoud Noodzakelijk voor continuïteit/voortbestaan Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

11 Recente ontwikkelingen rond sport en btw
HvJ Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club: Diensten stichtingen aan verenigingen kunnen btw-vrijgesteld! HvJ The Bridport and West Dorset Golf Club: Sportvrijstelling ook van toepassing op greenfees van niet-leden! MvF aankondiging aanpassing sportbesluit: weer btw-vrijstelling!!! Gevaar voor: Btw-modellen GGTS en Budgetten gemeente Bombrief VNG aan MvF: kost Den Haag 6 mio per jaar! Diverse malen vragen gesteld Tweede Kamer, maar MvF is nog steeds zoekende (30 oktober 2014) VNG: sowieso overgangsregeling bestaande situaties! Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

12 Vragen? Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken 3 november 2014

13 Dank voor uw aandacht! Mike Raafs | Zeker Fiscaal René Boon | Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. Mobiel: Mobiel: Website: Website:


Download ppt "April ’17 Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)"

Verwante presentaties


Ads door Google