De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen."— Transcript van de presentatie:

1 +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)

2 Achtergrond btw en sport  Historie: Tot 1995 Vanaf 1995 Vanaf 2002 Rond 2010 tot heden……..  Toekomst? 2 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

3 Sportaccommodaties  Algemene btw-spelregels Inkoop-btw is alleen terugvorderbaar (aftrekbaar), mits toerekenbaar aan btw-belaste prestaties Verhuur van onroerende zaken is van rechtswege btw-vrijgesteld, tenzij optie voor btw-heffing (90%-criterium)! Sportvereniging verricht btw-vrijgestelde prestaties aan haar leden, uitzondering:  kantine als > € 68.067 (kantineregeling 2014 afgeschaft) en  fondswerving: leveringen € 68.067 en diensten € 50.000  Verhuur btw-vrijgesteld, waardoor inkoop-btw op kosten en investeringen = kostenpost!  Daarna: gelegenheid geven tot sportbeoefening (GGTS) 3 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

4 Voorwaarden in sportbesluit  Voorwaarden opnieuw vastgelegd in ‘sportbesluit’ (update september 2014): Sportcomplex (binnen en buiten) Aanwending alleen voor sport Aanvullend dienstbetoon door exploitant (beheer, onderhoud, schoonmaak, beveiliging e.d.) Vervallen: attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen Geen misbruik van recht (wezenlijk doel belastingvoordeel) Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare complexen) Versoepeling: dagelijks onderhoud door vereniging  Scherper intern beleid belastingdienst! 4 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

5 Gevolgen voor gemeente  Al vanaf 1 januari 2002 mogelijkheid btw-belast tegen 6%-tarief  Inkoop-btw op kosten van investeringen en onderhoud verrekenbaar (hoofdzakelijk 21%-tarief, sinds 01-10-2012)  Winstoogmerk niet van belang  GGTS ook bij alleen een kunstgrasveld  Geen integratieheffing bij aanleg kunstgrasveld/opstallen  Mogelijkheden tot incidentele en structurele btw-besparing!  Mogelijkheid tot (gedeeltelijke) terugvordering inkoop-btw uit het verleden! Dus: btw is geen kostenpost meer voor de sport! 5 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

6 Privatisering en sport  Privatisering als bezuiniging: Afstoten onderhoud en beheer velden en kleedkamers Alleen nog subsidierelatie voor onderhoud Meer verantwoording en zelfwerkzaamheid bij verenigingen  Probleem: Verenigingen geen GGTS Inkoop-btw investeringen en exploitatiekosten ≠ aftrekbaar Btw weer een kostenpost!  Oplossing: …………… oprichten beheerstichting! 6 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

7 Sportaccommodaties: met stichting  GGTS via een stichting  Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Gemeente Vereniging Stichting 21% btw Verhuur 6% btw GGTS 7 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

8 Aandachtspunten bij beheerstichting  Afstemmingen belastingdienst bijna altijd via CCB  Toets fiscale eenheid btw  Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare situaties)  Misbruik van recht: Fiscaal voordelige weg is toegestaan (HR en HvJ) Wezenlijk doel van belastingbesparing: - strijd met doel bepalingen richtlijn - objectieve factoren het wezenlijke doel belastingbesparing 8 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

9 Landelijke trend: één sportbeheerstichting 9 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken  GGTS door een stichting:  Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Gemeente Stichting 21% btw Verhuur 6% btw GGTS Voetbal Hockey Korfbal Tennis

10 Waarom nog meer één beheerstichting?  Vijf belangrijke redenen, naast de belastingdienst: 1. 21% btw geen kostenpost voor gemeente en sportclubs! 2. Meer vrijwilligers = grotere kans op goede bestuurders! 3. Kostenbesparing door omvang stichting: - oprichtingskosten - administratieve lasten - schaalvoordelen bij externe inkoop (massa = kassa) 4. Budgettaire noodzaak: - voor de realisatie van alle investeringen - voor de vereiste kwaliteit van het onderhoud 5. Noodzakelijk voor continuïteit/voortbestaan 10 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

11 Recente ontwikkelingen rond sport en btw  HvJ Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club: Diensten stichtingen aan verenigingen kunnen btw-vrijgesteld!  HvJ The Bridport and West Dorset Golf Club: Sportvrijstelling ook van toepassing op greenfees van niet-leden!  MvF aankondiging aanpassing sportbesluit: weer btw-vrijstelling!!!  Gevaar voor: Btw-modellen GGTS en Budgetten gemeente  Bombrief VNG aan MvF: kost Den Haag 6 mio per jaar!  Diverse malen vragen gesteld Tweede Kamer, maar MvF is nog steeds zoekende (30 oktober 2014)  VNG: sowieso overgangsregeling bestaande situaties! 11 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

12 Vragen? 12 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

13 +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Dank voor uw aandacht! Mike Raafs | Zeker Fiscaal René Boon | Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. Mobiel:06 20 40 89 60Mobiel:06 53 26 08 77 E-mail: mike@zekerfiscaal.nl E-mail: r.boon@boon.nl Website: www.zekerfiscaal.nlWebsite: www.boon.nlmike@zekerfiscaal.nlwww.zekerfiscaal.nl


Download ppt "+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google