De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen."— Transcript van de presentatie:

1 +31 (0) Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken (3 november 2014, René Boon/Mike Raafs)

2 Achtergrond btw en sport  Historie: Tot 1995 Vanaf 1995 Vanaf 2002 Rond 2010 tot heden……..  Toekomst? 2 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

3 Sportaccommodaties  Algemene btw-spelregels Inkoop-btw is alleen terugvorderbaar (aftrekbaar), mits toerekenbaar aan btw-belaste prestaties Verhuur van onroerende zaken is van rechtswege btw-vrijgesteld, tenzij optie voor btw-heffing (90%-criterium)! Sportvereniging verricht btw-vrijgestelde prestaties aan haar leden, uitzondering:  kantine als > € (kantineregeling 2014 afgeschaft) en  fondswerving: leveringen € en diensten €  Verhuur btw-vrijgesteld, waardoor inkoop-btw op kosten en investeringen = kostenpost!  Daarna: gelegenheid geven tot sportbeoefening (GGTS) 3 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

4 Voorwaarden in sportbesluit  Voorwaarden opnieuw vastgelegd in ‘sportbesluit’ (update september 2014): Sportcomplex (binnen en buiten) Aanwending alleen voor sport Aanvullend dienstbetoon door exploitant (beheer, onderhoud, schoonmaak, beveiliging e.d.) Vervallen: attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen Geen misbruik van recht (wezenlijk doel belastingvoordeel) Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare complexen) Versoepeling: dagelijks onderhoud door vereniging  Scherper intern beleid belastingdienst! 4 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

5 Gevolgen voor gemeente  Al vanaf 1 januari 2002 mogelijkheid btw-belast tegen 6%-tarief  Inkoop-btw op kosten van investeringen en onderhoud verrekenbaar (hoofdzakelijk 21%-tarief, sinds )  Winstoogmerk niet van belang  GGTS ook bij alleen een kunstgrasveld  Geen integratieheffing bij aanleg kunstgrasveld/opstallen  Mogelijkheden tot incidentele en structurele btw-besparing!  Mogelijkheid tot (gedeeltelijke) terugvordering inkoop-btw uit het verleden! Dus: btw is geen kostenpost meer voor de sport! 5 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

6 Privatisering en sport  Privatisering als bezuiniging: Afstoten onderhoud en beheer velden en kleedkamers Alleen nog subsidierelatie voor onderhoud Meer verantwoording en zelfwerkzaamheid bij verenigingen  Probleem: Verenigingen geen GGTS Inkoop-btw investeringen en exploitatiekosten ≠ aftrekbaar Btw weer een kostenpost!  Oplossing: …………… oprichten beheerstichting! 6 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

7 Sportaccommodaties: met stichting  GGTS via een stichting  Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Gemeente Vereniging Stichting 21% btw Verhuur 6% btw GGTS 7 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

8 Aandachtspunten bij beheerstichting  Afstemmingen belastingdienst bijna altijd via CCB  Toets fiscale eenheid btw  Geen symbolische vergoeding (vergelijkbare situaties)  Misbruik van recht: Fiscaal voordelige weg is toegestaan (HR en HvJ) Wezenlijk doel van belastingbesparing: - strijd met doel bepalingen richtlijn - objectieve factoren het wezenlijke doel belastingbesparing 8 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

9 Landelijke trend: één sportbeheerstichting 9 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken  GGTS door een stichting:  Btw (21%) aftrekbaar / btw-afdracht (6%) Gemeente Stichting 21% btw Verhuur 6% btw GGTS Voetbal Hockey Korfbal Tennis

10 Waarom nog meer één beheerstichting?  Vijf belangrijke redenen, naast de belastingdienst: 1. 21% btw geen kostenpost voor gemeente en sportclubs! 2. Meer vrijwilligers = grotere kans op goede bestuurders! 3. Kostenbesparing door omvang stichting: - oprichtingskosten - administratieve lasten - schaalvoordelen bij externe inkoop (massa = kassa) 4. Budgettaire noodzaak: - voor de realisatie van alle investeringen - voor de vereiste kwaliteit van het onderhoud 5. Noodzakelijk voor continuïteit/voortbestaan 10 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

11 Recente ontwikkelingen rond sport en btw  HvJ Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club: Diensten stichtingen aan verenigingen kunnen btw-vrijgesteld!  HvJ The Bridport and West Dorset Golf Club: Sportvrijstelling ook van toepassing op greenfees van niet-leden!  MvF aankondiging aanpassing sportbesluit: weer btw-vrijstelling!!!  Gevaar voor: Btw-modellen GGTS en Budgetten gemeente  Bombrief VNG aan MvF: kost Den Haag 6 mio per jaar!  Diverse malen vragen gesteld Tweede Kamer, maar MvF is nog steeds zoekende (30 oktober 2014)  VNG: sowieso overgangsregeling bestaande situaties! 11 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

12 Vragen? 12 3 november 2014 Federatie van Amateur Voetbalverenigingen van Apeldoorn en Omstreken

13 +31 (0) Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Dank voor uw aandacht! Mike Raafs | Zeker Fiscaal René Boon | Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. Mobiel: Mobiel: Website:


Download ppt "+31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten Btw en sport Federatie van Amateur Voetbalverenigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google