De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Reactivering Stilstandstudenten Aanleiding 1998/’99: ruim 800 studenten voldoen niet aan de IBG-norm van 21 sp’s, 37% behaalden 0 sp. Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Reactivering Stilstandstudenten Aanleiding 1998/’99: ruim 800 studenten voldoen niet aan de IBG-norm van 21 sp’s, 37% behaalden 0 sp. Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Project Reactivering Stilstandstudenten Aanleiding 1998/’99: ruim 800 studenten voldoen niet aan de IBG-norm van 21 sp’s, 37% behaalden 0 sp. Onderzoek werkgroep “Stilstand” – Platform Studiebegeleiding Conclusie: extra aandacht nodig

2 Project Reactivering Stilstandstudenten Aanleiding Plan voor onderzoek om mogelijkheden en strategieën te onderzoeken die leiden tot een adequate benadering van deze studenten Start sep. 2001 met vooronderzoek. Einde sep 2003 Meerdere doelstellingen

3 Project Reactivering Stilstandstudenten Meerdere doelen: 1.het op systematische wijze ondersteunen van opleidingen bij het reactiveren van stilstandstudenten, via overzichten van “stilstandstudenten” en het monitoren van de voortgang 2.het in kaart brengen van tendensen en oorzaken voor vertraging en stilstand 3.het inventariseren van werkwijzen, instrumenten, maatregelen en ‘best pratice’ en onderzoeken van randvoorwaarden en belemmeringen 4.het ondersteunen van opleidingen door informatievoorziening, faciliteren en stimuleren van kennisuitwisseling, aanreiken van hulpbronnen e.d.

4 Project Reactivering Stilstandstudenten Cijfers Studiejaar ‘01/’02 - 13% van studenten < 21 sp (n=787) -20% van de eerstejaars < 21 sp (n=241) - 20% daarvan 0 sp, 60% < 11 sp, 7% net niet -veel variatie tussen opleidingen: eerstejaars TO (7%), TN (29%), maar verschilt per jaar - van ouderjaars die norm niet halen(11%), haalt 40% 0 sp, 73% < 11 sp, 4% net niet

5 Project Reactivering Stilstandstudenten Iets doen op basis van kwaliteitszorg, betrouwbaarheid, studentgerichtheid, PR en/of financieel oogpunt Baten per student voor UT IR: per diploma 23.800 DRS: per diploma 15.800

6 Project Reactivering Stilstandstudenten Doel 1) Het op systematische wijze ondersteunen van opleidingen bij het reactiveren van stilstandstudenten, via overzichten Per kwartaal overzicht van studenten die gedurende 18 maanden < 14 sp / aug 2002 Nb. D < 21 betekent hier minder dan 21 sp van doctoraaldiploma verwijderd * wel sprake van ‘onzuiver’ bestand D < 21 uitstappers P < 6 D < 21 21>D<63 D>63 120 * 65 * 49 * 196 * 247 *

7 Project Reactivering Stilstandstudenten Effect overzichten: - attentiewaarde - handig hulpmiddel – Fasit lastig -kan positief werken: voorbeeld INF 2002

8 Project Reactivering Stilstandstudenten * Cijfers INF 2002 – aantallen studenten actief benaderd, excl. 1e groep. ingrijpen is…studentoorzaakactie(s) niet noodzakelijk gaat vanzelf goed al dan niet noodzakelijk stroomt uit, andere studie 2 wel noodzakelijk lukt niet, contact afgewezen 4 wel noodzakelijk weinig kans op succes 4 wel noodzakelijk succesvol vervolgtraject ingezet 8

9 Project Reactivering Stilstandstudenten Probleempunten: moeilijk kwantificeerbaar te maken  ‘vervuilde’ bestanden (bijv. ook dubbeldoctoraalst. meegeteld, studenten die enkele keuzevakken volgen, deeltijders e.d.)  niet precies te zeggen wat er effect heeft  gegevens niet altijd verkrijgbaar

10 Project Reactivering Stilstandstudenten 2. Het in kaart brengen van tendensen en oorzaken voor vertraging en stilstand Oorzaken: psych.sociaal / demotivatie werk capaciteit / afstuderen nevenactiviteiten (vluchtgedrag) persoonlijke omstandigheden / ziekte problemen rond afstuderen (drempel, writers block, zelfstandigheid) omgaan met vrijheid (na verplicht deel)

11 Project Reactivering Stilstandstudenten 3. het inventariseren van werkwijzen, instrumenten, maatregelen en ‘best pratice’ en onderzoeken van randvoorwaarden en belemmeringen Voorbeelden ‘best pratice’: - INF: ‘koffiegroepjes’, trajectbegeleiding - BSP: afstudeergroep - WWTS: planning opstellen met iedere student - CIT: hoogleraar die stilstaanders bij zich roept - TO: mentorgroepen voor gehele studietraject

12 Project Reactivering Stilstandstudenten 3. het inventariseren van werkwijzen, instrumenten, maatregelen en ‘best pratice’ en onderzoeken van randvoorwaarden en belemmeringen Knelpunten: - TIJD! - beschikbare fte voor studieadviseurschap - Fasit lastig, behoefte aan flexibel, signalerend systeem - kennis om problemen te herkennen en hulp te bieden - kennis over methoden, hulpmiddelen

13 Project Reactivering Stilstandstudenten 4. Het ondersteunen van opleidingen door informatie- voorziening, faciliteren en stimuleren van kennis- uitwisseling, aanreiken van hulpbronnen e.d. - Platform Studiebegeleiding - kennisuitwisseling en –vergaring gebeurt nu nog op beperkte schaal - gaat om grotere groep dan alleen studieadviseurs: afstudeerbegeleiders, mentoren

14 Project Reactivering Stilstandstudenten 4. Het ondersteunen van opleidingen door informatie- voorziening, faciliteren en stimuleren van kennis- uitwisseling, aanreiken van hulpbronnen e.d. Via project: - studieochtend - eindrapport - website (vervolg?) http://www.utwente.nl/disc/stilstandstudenten/ - aanreiken van hulpbronnen

15 Project Reactivering Stilstandstudenten Tot zover….. wordt vervolgd in september met eindrapport


Download ppt "Project Reactivering Stilstandstudenten Aanleiding 1998/’99: ruim 800 studenten voldoen niet aan de IBG-norm van 21 sp’s, 37% behaalden 0 sp. Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google