De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. H. Pielman preeklezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. H. Pielman preeklezen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Agenda 21 Oktober 19:30 Lef! Gezamenlijk 25 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: br. H. Pielman preeklezen 14:30 voorganger: ds. T. Oosterhuis uit Neede De middagdienst is een dienst gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ingekomen met attestatie is Margreet van der Tempel. Zij was hier al jaren gastlid en zodoende een bekend gezicht. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Bert Ellen, Leendert Nelemans en Geurt Wisselink ; voor het ambt van diaken: de brs. Ben van der Horst en Gerrit Westerik. De verkiezing zal vandaag gehouden worden in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de ochtenddienst. Vanwege de bijzondere dienst vanmiddag willen wij vanochtend ook tot een afronding komen. Mededelingen kerkenraad

5 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

6 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 175 C

8 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
● Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

9 Wil, o God, mijn smeking horen, neig uw oren
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 1 Wil, o God, mijn smeking horen, neig uw oren en sla acht op mijn gebed. In verafgelegen streken, haast bezweken, roep ik tot U, Heer, die redt.

10 Laat mijn voet een rots betreden, leid mijn schreden,
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 2 Laat mijn voet een rots betreden, leid mijn schreden, als mijn kleine kracht bezwijkt. Wees mijn schuilplaats en mijn toren, als tevoren, waar geen vijand mij bereikt.

11 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Waar uw vleugels, vol ontfermen, mij beschermen, wil ik schuilen immermeer.

12 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd.
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd. 'k Zal geloften U betalen vele malen tot uw lof in eeuwigheid.

13 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 ● Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: ● Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 Welzalig wie niet volgt der bozen raad,
Psalm 1: 1, 2, 3 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

17 Hij is gelijk een altijd groene boom,
Psalm 1: 1, 2, 3 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

18 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint,
Psalm 1: 1, 2, 3 3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint, hij is als kaf, dat wegwaait in de wind. Hij houdt geen stand als het gericht zal komen en heeft geen plaats te midden van de vromen. God kent de weg van wie rechtvaardig is, maar bozen komen om in duisternis.

19 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

21 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
Schrijf aan de engel van de gemeente In Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft..” “U bent dood…..”

22

23 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
Vers 2: “want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen.” Vers 4: “Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden.”

24 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
“Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.”

25 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk

26 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
Door de zeven sterren licht te geven; “Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen…. “ Bewaren Breek met het leven…

27 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
Wees wakker Versterk Herinner wat je hebt ontvangen Bewaar, en Breek met het leven…

28 Woorden van Geest en leven tot een dode kerk
“Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.”

29 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 ● LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

30 LvdK 63: 1 - 5 1 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil 2 Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft, zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

31 LvdK 63: 1 - 5 3 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan, dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan? 4 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

32 LvdK 63: 1 - 5 5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

33 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

34 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: ● Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

35 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

36 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

37 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

38 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

39 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

40 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

41 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: ● Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

42 Laat voor de HEER uw psalmen horen,
3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

43 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER,
Psalm 98: 3, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

44 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

45 182 E 4-stemmig

46 Liturgie br. H. Pielman preeklezen
Psalm 61: 1, 2, 3, 6 Openbaring 3: Psalm 1: 1, 2, 3 LvdK 63: Gezang 147: Psalm 98: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie


Download ppt "Liturgie br. H. Pielman preeklezen"

Verwante presentaties


Ads door Google