De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

2 Agenda 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Naar aanleiding van de vergadering van kerkenraad met gemeente van afgelopen woensdag is besloten een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand van de GKv te Hoofddorp. Nadere mededelingen van de beroepingscommissie over o.a. de kennismaking op vrijdag 20 april a.s. met ds. Roosenbrand vindt u in uw postvakje. 

4 Mededelingen kerkenraad
Wij herinneren u eraan, dat het vandaag de laatste dag is voor het opgeven van namen van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht – dit in verband met het aftreden van de brs. De Fouw, De Graaf, Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken. Morgenavond, 16 april, vergadert de kerkenraad met diakenen. De vergadering zal voornamelijk in het teken staan van de talstelling.

5 Mededelingen kerkenraad
Wij herinneren u aan de vergadering van kerkenraad met de gemeente, a.s. woensdag 18 april, de vergadering begint om uur. De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis.

6 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

7 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

8 175 C

9 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
● Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

10 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer.
Psalm 66: 1, 3, 7 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

11 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard,
Psalm 66: 1, 3, 7 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

12 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij,
Psalm 66: 1, 3, 7 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

13 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 ● Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

14 Psalm 119: 7 7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O HEER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

15 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

16 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 ● Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

17 Psalm 119: 21 21 De wet, o HEER, die Gij aan mij beveelt, is als een lied mij, als een spel van snaren, dat in den vreemde troostend mij omspeelt. Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. Uw trouw hebt Gij, o HEER, mij toebedeeld, omdat ik uw geboden blijf bewaren.

18 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

19 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 ● Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

20 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: ● 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

21 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: ● Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

22 Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij!
Psalm 16: 1, 3, 5 1 Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij! Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. Ja, buiten U is er geen goed voor mij, er is geen ander die ik wil vereren. Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde: hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.

23 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed,
Psalm 16: 1, 3, 5 3 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Wat Gij mij toeweest, wordt door U behoed, ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: het erfdeel tot bekoring mij gegeven.

24 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt,
Psalm 16: 1, 3, 5 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: ik zal, door U op 't levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten.

25 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 ● 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

26 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7

27 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus

28 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus - Aangevochten gelovigen

29 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus - Aangevochten gelovigen - Opvallend begin

30 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus - Aangevochten gelovigen - Opvallend begin - Wat de opstanding van Christus uitwerkt

31 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus - Aangevochten gelovigen - Opvallend begin - Wat de opstanding van Christus uitwerkt - Gods Barmhartigheid

32 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus - Aangevochten gelovigen - Opvallend begin - Wat de opstanding van Christus uitwerkt - Gods Barmhartigheid - Prijs Gods barmhartigheid

33 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis

34 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis - De erfenis in het Oude Testament

35 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis - De erfenis in het Oude Testament - De erfenis die ons is beloofd

36 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis - De erfenis in het Oude Testament - De erfenis die ons is beloofd - Vreemdelingen zijn we op aarde

37 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis Dat gaat door beproevingen heen - Handelingen 12

38 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis Dat gaat door beproevingen heen - Handelingen 12 - Persoonlijke beveiliging

39 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis Dat gaat door beproevingen heen - Handelingen 12 - Persoonlijke beveiliging - Blijf erin geloven

40 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis Dat gaat door beproevingen heen - Handelingen 12 - Persoonlijke beveiliging - Blijf erin geloven - Beproevingen

41 de hoop opgeven 1 petrus 1: 3-7
Wij mogen leven in hoop: Leven in hoop begint bij de opstanding van Jezus Christus Dat leven loopt uit op die grandioze erfenis Dat gaat door beproevingen heen - Handelingen 12 - Persoonlijke beveiliging - Blijf erin geloven - Beproevingen - Leef in hoop

42 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: ● Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

43 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

44 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

45 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

46 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

47 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: ● LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

48 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 1 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 2 Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

49 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 3 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed. 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

50 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: ● Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

51 182 E 4-stemmig

52 Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid
Psalm 66: 1, 3, 7 Psalm 119: 7 Psalm 119: 21 Handelingen 12: 1 Petrus 1: Psalm 16: 1, 3, 5 1 Petrus 1: Gezang 115: LvdK 281: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg


Download ppt "Liturgie ds. W. Scherff Spakenburg-Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google