De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening in Kalmthout - Peter Sels, VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening in Kalmthout - Peter Sels, VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Het charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening in Kalmthout - Peter Sels, VVSG

2 VVSG - “Want aan diegene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan diegene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.” Mattheus, 13:12 Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels2 -6-1-2015

3 VVSG - Toegankelijkheid: feiten 5,2% van de volwassen bevolking in België leeft meer dan een jaar ononderbroken onder het bestaansminimum zonder dat ze hulp zoeken of vinden Slechts de helft van de rechthebbenden op een stookoliepremie maken gebruik (Balen) Vele mensen vinden overheidsinformatie zo ingewikkeld, dat ze er niet eens aan beginnen... De meeste informatie bereikt vooral diegenen die er het minste nood aan hebben Slechts 10 tot 15% van de burgers leest informatiebrochures die men krijgt toegezonden Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels3 -6-1-2015

4 VVSG - Voorbeeld 1 Stel je voor: -Je hoort via via dat je geld kan krijgen als je voor iemand zorgt -Dit is al jaren het geval bij u, maar je hebt dat nooit aangevraagd omdat je die regeling niet kende, niemand heeft het jou ooit verteld; niet de huisdokter of de poetsvrouw, noch de mutualiteit -Je weet niet zeker of het ook in jouw situatie opgaat -Je weet niet waar je precies terecht kan voor meer informatie -Een bericht in het informatieblad over de mantelzorgpremie is je ontgaan, wellicht omdat je niet wist dat je een ‘mantelzorger’ was Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels4 -6-1-2015 BEKENDHEID EN BEGRIJPBAARHEID

5 VVSG -

6

7

8

9

10

11 Voorbeeld 2 Voor vele mensen is het OCMW iets waar je enkel naar toegaat als het echt niet meer anders kan. Geld gaan vragen is iets voor armen, sukkelaars of... profiteurs? Dat maakt dat mensen vaak te lang wachten om langs te gaan waardoor het altijd maar moeilijker wordt om nog te helpen. -> velen weten niet dat het OCMW nog veel meer doet dan financiële hulp bieden en dat er dus sowieso niets mis mee is om er langs te gaan. Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels11 -6-1-2015 BETROUWBAARHEID

12 VVSG - Schaamte voor het OCMW Slechte voorbeelden: Gebouw in midden van een groot leeg plein waar je enkel terecht kan voor leefloon of schuldbemiddeling ‘Mevr. Appelmans, u mag naar de dienst schuldbemiddeling gaan, ….’ door de luidspreker Aparte wachtzaal voor leefloners die zichtbaar is voor iedereen Folderstand met folders over leefloon op de markt Oplossingen: in OCMW-gebouw moet je ook zijn ook als je geen fin. Problemen hebt (kinderopvang, juridisch advies, thuiszorg/gezinszorg, doorverwijzing naar rusthuis...) communiceren over wat OCMW nog allemaal doet Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels12 -6-1-2015 BETROUWBAARHEID

13 VVSG - Voorbeeld 3 Bv. Stel, je moeder had een hartinfarct, komt uit het ziekenhuis en kan niet meer alleen voor zichzelf zorgen. Ze gaat bij jou inwonen. Je hebt dan o.a. nood aan: -informatie over thuiszorg, -gemeentelijke premies voor woningaanpassing, -een aanbod van mindermobielenvervoer (privé) en -Informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie. -.... -> Net nu je het al druk genoeg hebt en nog emotioneel van de kaart bent; kan je beginnen rondlopen langs verschillende organisaties, besturen en loketten, als je al weet dat het bestaat en waar je terecht kan. Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels13 -6-1-2015 BRUIKBAARHEID

14 VVSG - Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 14 - 6/01/2015

15 VVSG - BRUIKBAARHEID

16 VVSG - Alles op één punt in de communicatie Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 16 - 6/01/2015 http://www.tpunt.be

17 VVSG - BEREIKBAARHEID

18 VVSG - Klantlogica en de 7 B’s - probleem herkennenBekendheid - Weten dat er oplossing bestaatBegrijpbaarheid - durven informerenBetrouwbaarheid - weten waarBekendheid - loketinfo vragen + afspraakBekendheid - contact makenBereikbaarheid - voorwaarden nakomenBetaalbaarheid - kosten/batenanalyseBruikbaarheid - instappenBeschikbaarheid - volhoudenBruikbaarheid Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels18 -6-1-2015 Loket

19 VVSG - Sociale Sociaal Huis Zottegem: denkdag 13/01/2011 – Peter Sels19 -6-1-2015 BRUIKBAARHEID

20 VVSG - Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels20 -6-1-2015 BRUIKBAARHEID

21 VVSG - Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels21 -6-1-2015 BEGRIJPBAARHEID

22 VVSG - Conclusies: Sociaal Huis Zottegem: denkdag 13/01/2011 – Peter Sels22 -6-1-2015 BETROUWBAARHEID

23 VVSG - Brede infofunctie vereist dat iedereen goed geïnformeerd is, goede interne communicatie, intranet, productencatalogus, vorming, overleg

24 VVSG - En wat doen gemeenten en OCMW’s hieromtrent Diensten samenbrengen in Sociaal huis of beter samenwerken tussen diensten die logisch samenhoren (wettelijk verplicht) -> voorbeeldenvoorbeelden Charter ondertekenen en principes naleven Charter: intentieverklaring over de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente Hun dienstverlening evalueren adhv scan Onthaalmedewerkers trainen en diensthoofden vormen Allerlei acties ondernemen: zie quickwinsquickwins Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 24 - 6/01/2015

25 VVSG - Een blik op het charter 1 A4 Gebaseerd op principes van bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid. Getoetst bij een 100-tal medewerkers en mandatarissen (juni 2009) Goedgekeurd op VVSG-directiecomités (7 en 18 september 2009) Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 25 - 6/01/2015

26 VVSG - Een blik op het charter Peter Sels 26 - 6/01/2015 Bruikbaarheid Bekendheid Begrijpbaarheid Betaalbaarheid Bereikbaarheid Betrouwbaarheid Beschikbaarheid Geen woorden maar...

27 VVSG -... DADEN alle medewerkers kunnen elke dag opnieuw de concrete dingen doen die nodig zijn om die mooie woorden waar te maken! Diensthoofden kunnen die mooie woorden vertalen en concretiseren naar hun specifieke dienst zodanig dat het zeer duidelijk wordt voor de medewerkers wat er van hen verwacht wordt. Beleidsverantwoordelijken kunnen nagaan wat er nog verder moet veranderen en wat er nodig is aan middelen om dit goed in de praktijk te kunnen brengen. Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 27 - 6/01/2015

28 VVSG - Wie ondertekende het charter? In provincie Antwerpen: Arendonk, Boom, Brasschaat, Edegem, Geel, Herenthout, Kapellen, Kasterlee, Lint, Malle, Puurs, Retie, St Katelijne-Waver, Vorselaar, Wijnegem en..... Kalmthout: 16 juni 2010: goedkeuring charter door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW 30 september 2010: goedkeuring door de gemeenteraad Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 28 - 6/01/2015

29 VVSG - En wat gaat Kalmthout verder nog ondernemen? Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels 29 - ? 14 september: Lancering Sociaal Huis 6/01/2015

30 VVSG - Peter Sels 30 - Ik wens jullie allemaal veel succes! 6/01/2015

31 VVSG - Herenthout Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels31 -6-1-2015 Praktijkvb. ter inspiratie Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst31 -6-1-2015

32 VVSG - Herenthuis Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst32 -6-1-2015

33 VVSG - Zorgloket in Londerzeel Gemeentelijke sociale dienstverlening + gemeentelijk ouderenbeleid -> OCMW-zorgloket Zorgloket doet huisbezoeken + vrijwilligerswerking, reikt premies uit -> positieve associatie Sterk drempelverlagend tav OCMW(-gebouw), OCMW wordt +- zorgloket in de perceptie Aanzet tot lokettenstructuur cfr. Herenthout Aanzet tot integratie communicatie Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels33 -6-1-2015

34 VVSG - Sociaal Huis in Malle Gemeentelijke sociale dienstverlening -> OCMW- gebouw 1 onthaal Vele zitdagen... TERUG Toelichting Kalmthout 17 juni 2011 – Peter Sels34 -6-1-2015


Download ppt "Het charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening Naar een toegankelijke dienst- en hulpverlening in Kalmthout - Peter Sels, VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google