De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF2014-2020 Regiobijeenkomst september 2014. Programma 10:00Opening en inleiding 10:15Projectadministratie deel 1 11:15Pauze 11:30Projectadministratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF2014-2020 Regiobijeenkomst september 2014. Programma 10:00Opening en inleiding 10:15Projectadministratie deel 1 11:15Pauze 11:30Projectadministratie."— Transcript van de presentatie:

1 ESF2014-2020 Regiobijeenkomst september 2014

2 Programma 10:00Opening en inleiding 10:15Projectadministratie deel 1 11:15Pauze 11:30Projectadministratie deel 2 12:30Lunchpauze 13:00Gelijke kansen en non-discriminatie 14:15 Rondvraag 14:30 Sluiting

3 Projectadministratie deel 1 - Verantwoording casemanagement Inhoud Verantwoordingsmethode voor de directe loonkosten van ‘casemanagers’ => invoering is maatwerk Casemanagers: over welke groep medewerkers hebben we het? begeleiding klanten naar werk (actieve inclusie) maatwerk per klant denk aan coachinggesprekken, bemiddeling werkgevers, regie (extern) re-integratietraject wisselende samenstelling caseload niet: jobhunters/ accountmanagers WSP’s

4 Verantwoording casemanagement Drie elementen: 1.Addendum bij de arbeidsovereenkomst/ aanstelling 2.Toerekening van de loonkosten naar de verhouding van de ESF/ niet ESF deelnemers in de caseload op, vooraf, bepaalde peilmomenten 3.Inzage in de met de cliënt gemaakte afspraken, feitelijke activiteiten en behaalde resultaten (prestatieverantwoording)

5 Verantwoording casemanagement 1.Addendum Gedeelte arbeidstijd besteed aan ESF activiteit (vóór toerekening naar ESF/niet ESF deelnemers). NB. Bij voorkeur alleen medewerkers die enkel casemanagement activiteiten verrichten. ESF werkzaamheden beschreven in addendum sluiten aan bij de functieomschrijving van de medewerker. Ondertekening en datering door werkgever en werknemer belangrijke vormvereiste. Standaard afslagpercentage van 17% voor indirecte en ziekte uren (100% - 5% ziekteverzuim – 12% indirect productieve uren). Voorbeeld addendum in de toolbox

6 Verantwoording casemanagement 2. Toerekening van de loonkosten naar de verhouding van de ESF/ niet ESF deelnemers in de caseload op, vooraf, bepaalde peilmomenten. Projectduur van 24 maanden. Minimaal 5 peilmomenten: een nulmeting en vervolgens 2 per rapportagejaar. Op peilmomenten wordt de verhouding ESF deelnemers t.o.v. de totale caseload bepaald.

7 Verantwoording casemanagement

8 Stel op peilmoment is verhouding ESF/ totale caseload: 24/60 (40%) Controle van: Juistheid van de teller: Is het aantal opgegeven ESF deelnemers juist? D.w.z. voldoet de deelnemer aan de ESF doelgroepcriteria (bijv. is hij/zij 55+ met een WWb uitkering) én worden op het peilmoment ook daadwerkelijk activiteiten voor deze deelnemer verricht door de betreffende casemanager (prestatie). Volledigheid van de noemer: Is het opgegeven totaal aantal klanten ook daadwerkelijk alles? Dit zal moeten blijken uit de bestaande (klant volg-)systemen van de gemeente (zie voorbeeld rapportage).

9 Verantwoording casemanagement 3. Inzage in de met de cliënt gemaakte afspraken, feitelijke activiteiten en behaalde resultaten (prestatieverantwoording) Wat is er voor de klant gedaan? Model voortgang/ eindrapportage re-integratie (zie voorbeeld) niet verplicht maar te hanteren als checklist Per gemeente zal vooraf beoordeeld worden of en hoe de informatie aangeleverd kan worden vanuit de klantvolgsystemen. => maatwerk EC wijst op belang goede prestatieverantwoording

10

11 Verantwoording casemanagement Voorbeeld: Stel het brutosalaris in april 2014 is € 3.000 (full-time). Casemanager voert voor 100% ESF subsidiabele activiteiten uit (vóór toerekening). Op het peilmoment bedraagt de caseload 40% ESF-cliënten. De werktijdfactor bedraagt 1 (werkelijke dienstverband van 36 tov een full-time dienstverband van 36). De toe te rekenen kosten voor de periode 1/4/2014 – 30/9/2014 zijn nu uit te rekenen volgens de formule: Loonkosten (A) x Percentage directe werkzaamheden (B) x percentage ESF deelnemers (C) X werktijdfactor (D) X (1-afslagpercentage) (E) =Ax B x C x D x E= (6*€ 3000*1.32) x (36/36) x 40% x 1 x 83% = € 7.888,32

12 Verantwoording casemanagement Implementatie: Inventarisatie belangstelling Plan van aanpak Agentschap SZW Voorbereiding d.m.v. gesprekken/ proefdraaien


Download ppt "ESF2014-2020 Regiobijeenkomst september 2014. Programma 10:00Opening en inleiding 10:15Projectadministratie deel 1 11:15Pauze 11:30Projectadministratie."

Verwante presentaties


Ads door Google