De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum naam 1 23 maart 2010 datum plaats Bedrijfsarts en kwaliteit Noks Nauta Namens Kwaliteitsbureau NVAB naam persoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum naam 1 23 maart 2010 datum plaats Bedrijfsarts en kwaliteit Noks Nauta Namens Kwaliteitsbureau NVAB naam persoon."— Transcript van de presentatie:

1 datum naam 1 23 maart 2010 datum plaats Bedrijfsarts en kwaliteit Noks Nauta Namens Kwaliteitsbureau NVAB naam persoon

2 datum naam 2 Nachtmerrie

3 datum naam 3 Inhoud presentatie 1. Intro 2. Kwaliteit van werken 3. Van richtlijnen naar kwaliteit 4. Kwaliteit en toekomst van RL 5. Afsluiting

4 datum naam 4 2a. Kwaliteit Hoedanigheid Beantwoorden aan doel, criterium Criteria?

5 datum naam 5 2b. Verantwoordelijkheid Aangesproken op handelingen Verantwoorden naar anderen toe Wie anders dan de bedrijfsarts?

6 datum naam 6 Vraag 1 Welke criteria zou u zelf hanteren voor de kwaliteit van werken van de bedrijfsarts? -

7 datum naam 7 Vraag 2 Als u werkgever zou zijn, welke criteria zou u dan hanteren voor het werk van de bedrijfsarts? (wanneer spreekt u als werkgever van een goede bedrijfsarts?) -

8 datum naam 8 Spreekkamer Vele aspecten aan casus: medisch juridisch ethisch psychologisch economisch

9 datum naam 9 Buiten spreekkamer Adviseur, gevraagd en ongevraagd SMO/ SMT Werkplek Team met andere arbozorgprofessionals

10 datum naam 10 3a. Richtlijnen documenten met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers gericht op verbeteren kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers

11 datum naam 11 Kwaliteit Het goede doen Op goede manier Om de goede reden

12 datum naam 12 Artseneed 2003 I k zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

13 datum naam 13 Vraag 3 Waar ziet u in de artseneed kwaliteitscriteria? -

14 datum naam 14 3b. Richtlijnen en kwaliteit Waarom richtlijnen? Maken informatiestromen hanteerbaar Gaan ongewenste variatie in handelen tegen Zorgen voor transparantie

15 datum naam 15 Effecten van gebruik richtlijnen Betere behandeling Herstel sneller Verzuim korter Er is evidence! Het goede doen

16 datum naam 16 Processen en gebruik richtlijnen Respect Openheid Aanspreekbaarheid Meer gelijkheid in zorg Shared decision making Op de goede manier doen (Zie ook presentatie over tuchtrecht)

17 datum naam 17 Ongunstige gevolgen gebruik richtlijnen Klakkeloos rijtjes volgen Niet zelf nadenken Niet goed luisteren Niet meer lezen recente literatuur Het blijft genees’kunst’

18 datum naam 18 Afwijken van richtlijnen Gemotiveerd: - Patiëntenperspectief - Ervaring professional - Praktische uitvoerbaarheid - Ethische argumenten Project EiR-A: Ethiek in richtlijnen bij arbeid en gezondheid

19 datum naam 4a. Kwaliteit van richtlijnen - Ontwikkeling volgens criteria - Beoordeling volgens AGREE - Herziening - ‘Levende’ richtlijnen - Arbeid in richtlijnen (blauwdruk) 19

20 datum naam 4b. Toekomst van richtlijnen - Multidisciplinair, BA in de projectgroep - Van multi naar mono - Snellere trajecten -- Patiëntenperspectief -- Ethiek in RL - Implementatie!!! 20

21 datum naam 21 5. Afsluiting BA verantwoordelijk voor kwaliteit: Ja! Welke kwaliteitscriteria? Ook vanuit andere perspectieven kijken

22 datum naam 22 Hoe? Voorwaarden voor leveren van kwaliteit Richtlijnen: inhoud en processen (Na)scholing en visitatie

23 datum naam 23 Bezorg uw cliënten geen nachtmerries! - Wees goed op de hoogte (inhoud) - Luister goed (proces) - Wees bereid eigen handelen ter discussie te stellen (o.a. toetsen aan RL) n.nauta@nvab-online.nl


Download ppt "Datum naam 1 23 maart 2010 datum plaats Bedrijfsarts en kwaliteit Noks Nauta Namens Kwaliteitsbureau NVAB naam persoon."

Verwante presentaties


Ads door Google