De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUTURUM Betekenis: onze onvoltooid toekomende tijd vb. “ik zal spelen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUTURUM Betekenis: onze onvoltooid toekomende tijd vb. “ik zal spelen”"— Transcript van de presentatie:

1

2 FUTURUM Betekenis: onze onvoltooid toekomende tijd vb. “ik zal spelen”

3 FUTURUM vorming: verbaalstam + s + bindklinker + uitgang van presens luvein

4 FUTURUM vorming: actiefmedium lu-s-einlu-s-e-sqai lu-s-wlu-s-o-mai lu-s-ei-V lu-s-h/ / lu-s-ei lu-s-eilu-s-e-tai lu-s-o-menlu-s-o-meqa lu-s-e-telu-s-e-sqe lu-s-ou-si(n)lu-s-o-ntai

5 oef. g p. 27 1. nikh-s-ou-si ze zullen overwinnen 2. peiq-s-o-mai ik zal geloven 3. ajg-s-e-te jullie zullen voeren 4. euJrh-s-ei-V jij zal vinden

6 oef. g p. 27 5. dw-s-ei hij zal geven 6. leip-s-o-men wij zullen verlaten 7. eJp-s-o-meqa wij zullen volgen 8. keleu-s-w ik zal bevelen

7 9. kwlu-s-ei hij zal verhinderen 10. peira-s-o-mai ik zal proberen 11. hJk-s-ou-si ze zullen komen 12. dunh-s-e-tai hij zal kunnen oef. d = extra, zie oplossingenblad

8 h p. 29 1. ik meen dat hij zal winnen/ zal offeren/ zal oorlogvoeren/ niet zal willen

9 h p. 29 2. Hij stond op het punt te aanschouwen sterven beginnen stelen

10 h p. 29 3. Ik dacht dat jij zou ophouden zou vrezen mij zou helpen zou vooruitstormen/starten

11 h p. 29 4. Hij zegt dat hij dat zal doen hij jullie zal straffen hij snel zal sterven

12

13 a p. 29 1. eij:nai (s.d.) wij zullen zijn 2. lambavnein (s.d.) zij zullen nemen (niet leivpein!) 3. trevpein (m.) hij zal zich omkeren 4. ejvcein (s.d.) jullie zullen hebben

14 5. givgnesqai (d.) jij zal worden 6. baivnein (s.d.) ik zal gaan 7. parei:nai (s.d.) hij zal erbij zijn 8. euJrivskein jij zal vinden

15 9. ajkouvein (s.d.) hij zal horen 10. pauvesqai (m.) jij zal ophouden 11. ajpei:nai (d.) ik zal afwezig zijn 12. peivqesqai (m.) ze zullen geloven/gehoorzamen

16 b p. 29 1. peira:sqai (d.: altijd M/P vorm, actief vertalen) 2. givgnesqai (d.) 3. trevpein (m.: A vorm bestaat ook) 4. lambavnein (s.d.: fut. heeft M vorm, actief vertalen) 5. crh:sqai (d.) 6. eJvpesqai (d.) 7. parei:nai (s.d.)

17 8. blevpein (s.d.) 9. pauvesqai (m.) 10. ejkbaivnein (s.d.) 11. plei:n (s.d.) 12. feuvgein (s.d.)

18 g p. 29: V.S. – P.S. 1. kwlu-kwlu- Hij zal mij verhinderen. 2. dw-dido- Wat zullen ze geven? 3. ajrc-ajrc- Wanneer zullen jullie beginnen? 4. nikh-nika- Hij zal niet overwinnen.

19 5. ejpisth-ejpista- Wanneer zullen wij (het) weten? 6. lip-leip- Zal je mij verlaten? 7. timwrh-timwre- Wij zullen jou straffen. 8. teleuth-teleuta- Ik zal snel sterven/beëindigen.

20 9. aiJrh-aiJre- Ik zal het beste kiezen. 10. ajre-ajresk- Dat zal jullie niet bevallen. 11. sumbouleu-sumbouleu- Hij zal jullie om raad vragen. 12. oijh-oij- Ze zullen menen dat je afwezig bent.


Download ppt "FUTURUM Betekenis: onze onvoltooid toekomende tijd vb. “ik zal spelen”"

Verwante presentaties


Ads door Google