De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 april 2014 (geen) Zorgen over later!. 3 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 april 2014 (geen) Zorgen over later!. 3 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 3 april 2014 (geen) Zorgen over later!

2 3 april 2014

3 Bestuur Ad SchoenmakersPenningmeester Ad den HartogSecretaris Ing. Maarten Haasnoot2 e Vice Voorzitter Mr. Ted van den Bosch1 e Vice Voorzitter Ing. Theo MagermansVoorzitter

4 Het Platform VG ZoB Een bundeling van 22 organisaties van ouders en cliënten in VG algemene collectieve belangenbehartiging ondersteunende activiteiten en diensten informatie-uitwisseling en - waar van belang - gezamenlijk optreden naar buiten Missie: In deze samenleving voorwaarden scheppen die bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn, hun eigen leven kunnen leven en kunnen participeren in deze samenleving

5

6 Getallen tellen Daarmee een achterban van ca. 32.000 mensen zoals ouders, kinderen, beïnvloeders, werkers, mantelzorgers, vrijwilligers, coördinatoren, bestuurders e.d.

7 Het werkgebied omvat: Werkgebied Platform VG ZoB Aalst- Waalre

8 Een sterke achterban Landelijk vertegenwoordigd via Hierin zijn ca. 220 organisaties verbonden op gebied van chronische lichamelijke, geestelijke en verstandelijke beperkingen

9 Belangrijke resultaten in 2013 Verhoging vrijstelling eigen bijdrage AWBZ voor mensen onder 65 jaar Wettelijk verankeren PGB in de nieuwe WMO en jeugdwet (onder behandeling) wil kabinet niet. Gelijkwaardig PGB t.o.v. ZIN Juridisch stevige bezwaar- en beroepsmogelijkheid in nieuwe WMO Compensatie maatwerkregeling in nieuwe WMO ZZP 3 grotendeels in de AWBZ houden ( actie in de Kamer en Binnenhof) Kinderen/ jongeren met ernstige beperking blijven in de AWBZ (eerst tot 18 jaar naar Jeugdwet) Herkeuring Wajong; wij zien waarom dat niet gaat zoals voorgesteld WTCG wordt slechts gedeeltelijk afgeschaft. Mogelijkheid tot aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan dankzij ons NIBUD rapport ( zou eerst worden afgeschaft)

10 Belangrijke resultaten in 2013 Gemeenten krijgen slechts klein deel om zelf te besteden aan inkomensondersteuning (met de bijbehorende beleidsvrijheid). Wij hebben erg ingezet op continueren landelijke regelingen. Is grotendeels gelukt. Wettekst WMO. Nieuwe AWBZ (WLZ) naar de 2 e Kamer Modelverordeningen WMO en Jeugdwet in samenwerking met de VNG. Meldactie handreiking voor cliëntenraden. Meldactie reorganisaties instellingen om Kamer mee te bestoken. Er komt een duiding vervoer naar dagbesteding. Veel te laat; instellingen wilden 'm niet schrijven, maar op ons aandringen nu wel (CVZ). Participatiewet: gevolgen voor de mens met een verstandelijke beperking. Landelijk en plaatselijke ontwikkelingen volgen. Op regionale schaal bevorderen van vrijwilligerswerk

11 Belangrijke resultaten in 2013 Gesprekspartner bij beleidsmakers lokale, regionale politiek. Bundeling van kennis. Organiseren van info-avonden i.s.m. Zorgaanbieders. Thema-avonden waardoor ‘Weten waar je recht op hebt en méér’. Thema-avonden over Wettelijke Vertegenwoordiging Sparen voor de zorg van later, Erven en Schenken Financiële vergoeding voor ZZP 7 - cliënten van Zorgkantoor CZ Ondersteuning van instellingen in 24-uurs verblijfsregeling Declaratie afwezigheidsdagen Vrijstelling vermogen uit letselschade lagere eigen bijdrage via CAK Zwartboek PGB Houders verschaft toegang tot de top van CZ.

12 Bundelen is noodzaak Dus nu maar achterover leunen met de armen over elkaar

13 Nog een hele weg te gaan ….

14 Verbeter de positie van Uzelf, want de organisaties hebben veel te bieden Zoals bv. uw verstandelijk beperkt kind de Zorgaanbieders de verhouding tussen u en de gemeenten

15 Wij hebben uw steun hard nodig De landelijke overheid trekt zich terug Accent komt op zorg via de gemeenten Budgetten worden sterk gekrompen De macht van het getal telt Juist nú is bundeling nodig. Word lid / deelnemer van de organisaties van vanavond; u versterkt uw eigen positie Maar dan moet u dat ook doen!

16 Het n i e u w e W IJ u hoort erbij via KansPlus-Sien en Netwerk rondom


Download ppt "3 april 2014 (geen) Zorgen over later!. 3 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google