De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

master in de huisartsgeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "master in de huisartsgeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 master in de huisartsgeneeskunde
Guy Gielis 02/09/2014 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 ICHOvzw is opgericht door de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in het kader van hun Interuniversitair Samenwerkingsverband Huisartsen Opleiding (I.S.H.O.). De vzw staat in voor de organisatie van de master huisartsgeneeskunde in Vlaanderen.

3 programma 13u30 hoe heb je succes, of niet… (Roy Remmen)
14u10 aandachtspunten en niet te vergeten (Guy Gielis) tips vanuit ‘t HOP pauze: even luchten 15u00 masterproef: slim kiezen (Samuel Coenen)

4 Hoe heb je succes, of niet ... ?

5

6 Welkom als startende haio

7 PROGRAMMA: 1) overzicht opleidingsprogramma
bij wie kan u vanaf u terecht ? enkele interessante leer-instrumenten het centraal opleidingsaanbod 2) voorstelling van ‘t HOPvzw 3) de masterproef 4) ICHO-website en portfolio 5) al uw andere vragen en bemerkingen

8 contactpersonen vanaf nu:
uw praktijkopleider uw coördinator uw promotor elke medewerk(st)er van het ICHO

9 Carine Coeckelberghs 016/37 90 03
“ten uwen dienste” Els Reniers / Carine Coeckelberghs 016/ An Stockmans /

10 andere contactpersonen
Vragen/suggesties voor ‘t HOPvzw: Ombudsman: / Algemeen, conflicten, …: / *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek

11 specifiekere informatie op later tijdstip: vraag maar !!!
INFORMATIE NAKIJKEN ? infostek: startpagina: brochures: Hoe word ik huisarts ? ..... FAQ, formulieren, links, ... zie overzichtsblad ter info (wordt nu uitgedeeld) specifiekere informatie op later tijdstip: vraag maar !!!

12 HERINNERING: TO DO’s (3)
DIMONA-aangifte bij ACERTA vóór start contract !!! Inschrijven aan een universiteit: zowel voor het achtste jaar als voor het negende jaar (telkens voor 60 studiepunten) Uw opleidingsovereenkomst (+volledige versie WOP !) in drievoud naar de Orde om te laten viseren zich inschrijven bij een ziekenfonds (ondertekend door SUivzw als werkgever)

13 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE haio:
24 maanden praktijkstages 51u seminaries/intervisies per jaar (min. 40u verplichte aanwezigheid per jaar ! ) thematische opleidingen (live of via internet) masterproef: project eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

14 ACCENTEN IN DE OPLEIDING:
« reflectieve praktijkstages »: leren + werken driehoek: haio – praktijkopleider - coördinator inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent leren doorheen het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

15 VEEL VRIJHEID, maar METHODISCHE PROCESBEGELEIDING:
werk- en opleidingsplan (WOP) dagelijkse patiëntenrapportering wekelijkse casus/thema-bespreking persoonlijke leeragenda maandelijks opvolgingsgesprek een eigen project uitwerken/masterproef portfolio evaluaties documenten voor de Erkenningscommissie

16 Hoe prestaties aanrekenen ?
Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO of andere PO niet bereikbaar is werkt haio op eigen boekjes, tarief 001/002

17 SEMINARIES/INTERVISIE
cfr. eerste, individuele gesprek met uw coördinator cfr. eerste bijeenkomsten met uw seminariegroep cfr. de brochure “hoe word ik huisarts ?” (infostek – brochures)

18 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD

19 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD:
TOB: thematische opleidingsbijeenkomst TOL: thematische opleidingslijn (meerdere bijeenkomsten) iTOL: internetondersteunde thematische opleidingslijn iTOB: internetondersteunde trainingen bewegingsstelsel werkwinkel vaardighedentraining: 16/11/2013 studiedag voor starters (i.s.m. Domus Medica) .... ONLINE INSCHRIJVEN VANAF 15/09/2014 (vanaf 16u) Website: infotheek, hoe omgaan met medische literatuur, CEBAM, MINERVA, links, ...

20 INSCHRIJVEN VOOR OPLEIDINGSMODULES:

21 INFORMATIE OVER TOB/TOL’s:

22 TEKSTEN OVER TOB/TOL’s:

23 aandachtspunten zelf kiezen i.f.v. uw persoonlijke leeragenda
een inventaris op de ICHO-website bij aanvang: max. 4 thema’s online inschrijving (uitzonderingen aanvragen aan ICHO-secretariaat) indien een sessie volzet, mogelijkheid wachtlijst en extra sessie inschrijven = deelnemen (of tijdig verwittigen) graag iedereen op tijd aanwezig voorbereiding vooraf is dubbel effect/plezier nadien

24 welke opleidingsmodules kiezen ?
in functie van je eigen concrete leeragenda hoe bepalen ? toetslijst andere zelfanalyses bespreken met je praktijkopleider bespreken met je coördinator ook durven kijken en vragen naar blinde vlekken feedback, resultaten toetsen, … ….

25 TIJD VOOR (ZELF)STUDIE ?
elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s financiële afstraffing via opleidingsovereenkomst Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week

26 AANVULLENDE STAGES je kan zelf kiezen i.f.v. je leeragenda je interessen in overleg met je praktijkopleider opleidingsvergoeding blijft verderlopen

27 TOETSEN (jaar 8) 2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 stationsproeven: 8 simulaties masterproef: aanvraag ethisch comité evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

28 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !)
mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren elektronische kennistoets: 160 multiple choice vragen beoordeling van video-consultaties masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

29 informatie over de examens

30 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

31 OVERLEG EN PARTICIPATIE
POC ‘t HOPvzw vertegen- woordiger OVERSTAG seminarie- groepen regionaal overleg opleidings- vergadering haio’s coördinatoren praktijkopleiders Rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, , telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon, ...

32 ‘t HOPvzw www.haio.be info@haio.be
vertegenwoordigers in de POC (Permanente OpleidingsCommissie) vertegenwoordigers in elke staf/overleggroep vertegenwoordigers in Hoge Raad vertegenwoordigers in SUivzw algemene vergadering vzw ‘t HOP bestuursvergaderingen, werkgroepen een aanspreekpunt per seminariegroep

33 ‘t HOP verwelkomt uw bijdrage en medewerking !!!

34 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

35 SITUERING MEER INFORMATIE:
de Bologna-verklaring: bachelor / master / ma-na-ma master na master huisartsgeneeskunde vanaf oktober 2006 (voor de startende 8e jaars) MEER INFORMATIE: (infostek – folders en brochures): de masterproef: instructies voor haio’s coachen van praktijkprojecten een inspiratielijst met mogelijke thema’s uw promotor uw coördinator (tijdens de seminaries)

36 informatie over de masterproef

37 ESSENTIËLE KENMERKEN: TYPOLOGIE VAN PROJECTEN:
EEN PROJECT ESSENTIËLE KENMERKEN: een persoonlijke uitdaging; er zin in hebben een uitdieping van een thema methodologisch te werk gaan zelfstandig, kritisch denken en toepassen toetsing aan literatuur praktijkrelevant zijn TYPOLOGIE VAN PROJECTEN: een kwaliteitsbevorderend praktijkproject (een onderdeel van) een wetenschappelijk onderzoeksvraag literatuursearch

38 praktijkgerichtheid blijft primordiaal
een project: met promotor (ZAP), van gelijk welke universiteit voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

39 KEUZE DOOR DE haio soort project: thema: alleen of in groep:
+ een kwaliteitsverbeterend praktijkproject + een wetenschappelijke onderzoeksvraag thema: + uit de lijst van centra of van praktijkopleiders + eigen keuze alleen of in groep: tijdsspanne: + bij voorkeur over 2 jaar + 1 project elk jaar kan uitzonderlijk ook nog

40 KEUZE LIGT VAST VÓÓR 1 DECEMBER
WELK THEMA ? een suggestie-lijst vanuit de academische centra voor huisartsenopleiding een suggestie-lijst vanuit de praktijkopleiders een thema dat je zelf kiest en voorstelt vanuit het kennismakingsgesprek met uw eerste praktijkopleider vanuit het kennismakingsgesprek met uw promotor of co-promotor KEUZE LIGT VAST VÓÓR 1 DECEMBER

41 thema’s ter inspiratie

42 HOE KIEST U ? bekijkt de lijst met voorbeelden ter inspiratie
consulteert de databank “masterproeven” op contacteert een promotor (contactpersonen per universiteit kunnen helpen toewijzen) bespreek mogelijkheden met uw praktijkopleider uitwisseling en bespreking tijdens seminarie vóór 1 december: formulier opsturen naar secretariaat: thema promotor, co-promotor stappenplan, methodiek akkoord praktijkopleider en coördinator

43 THEMA KIEZEN: criteria: praktijkrelevant; frequent genoeg voorkomen
methodologie: kwaliteitsonderzoek, wet. onderzoek ethisch/deontolgisch in groep een thema uitwerken: uitgebreider duidelijk welke bijdrage van wie is goede afbakening geformuleerd als PICO ? realistisch/haalbaar ? voldoende concreet en afgegrensd ?

44 HOE HOOG LIGT DE LAT ? kwaliteitsverbeterend praktijkproject:
grondige literatuurstudie goede verdieping van het thema ook implementatie en evaluatie van verbeteringsvorostellen voorzien wetenschappelijke onderzoeksvraag: een onderdeel van een ruimer onderzoek registraties een afgebakende onderzoeksvraag literatuursearch

45 een voorbeeld van praktijkproject

46 Een voorbeeld van praktijkproject:
Ilse Ramboer: “schrijven wij in onze praktijk het goedkoopst mogelijke geneesmiddel voor ?” (PO = Dr. M. Bouhoute) methode: registratie van alle voorschriften op 1 dag voor de 5 artsen van de praktijk + vergelijking qua prijs met alternatieven analyse en situering resultaten

47 projecten van de 9e jaars haio’s:

48 “publieke” projecten van alle haio’s

49 KWALITEITSVERBETEREND PRAKTIJKPROJEKT
een kwaliteitsaudit in de praktijk waar je stage loopt over één afgelijnd, specifiek aspect én de implementatie van verbetervoorstellen globale fasering: keuze en aflijnen van het onderwerp literatuurverdieping voorbereiden van de registratie registratie/observaties analyse/interpreatie formuleren verbetervoorstellen implementeren verbetervoorstellen evaluatie van het project rapport schrijven en mondelig verdedigen

50 BEGELEIDERS: promotor: ZAP of doctor-assistent
co-promotor 1: de praktijkopleider co-promotor 2 ?: onderzoeker (AAP/BAP) coördinator regionaal staflid externe expert (methodoloog, specialist, ...) verantwoordelijke “masterproef” per universiteit: coördinatie, bemiddeling

51 COMMISSIE MASTERPROEF
/ / / /

52 TAAKVERDELING: haio = DOET HET WERK !!! ZAP = officiële promotor
AAP/BAP = co-promotor ondersteuning ZAP bij begeleiding haio praktijkopleider = co-promotor logistieke en praktijkondersteuning en -relevantie coördinator = co-promotor: (vóór en na seminarie) procesbegeleider in de seminariegroep

53 ANDERE ONDERSTEUNING basisteksten op de ICHO-webstek: (studiestek – infotheek): designs, statistiek, kwalitatief onderzoek, ... links naar interessante informatiebronnen de projecten van de vorige en andere haio’s op de ICHO-webstek TOB opzoeken van literatuur mogelijkheid tot benchmarking vanuit de kwaliteitscel van de Domus Medica of databestand mutualiteiten eventuele opleidingsmodules i.v.m. vraagformulering, literatuursearch, onderzoeksdesigns, analysetechnieken, rapportagetechnieken, bias, ... ...

54 ACCENTEN EERSTE MAANDEN
literatuurverkenning: stappenplan concreet maken: timing van de verschillende stappen beperkte maar accurate observaties implementatie en evaluatie niet vergeten ! cfr. andere tips in online instructiebundel

55 AANVRAAG ETHISCH COMITE VOOR 1 APRIL
standaard stramien: zie “brochures” verschillend per type project

56 WANNEER WERK IK HIERAAN ???
activiteiten gespreid over 16-tal maanden realistische doelstellingen en opzet ! concrete en haalbare planning maken en opvolgen ! tijd voor zelfstudie: dinsdagnamiddag en dinsdagavond een ander blok van 4u (af te spreken met PO) losse momenten zonder patiëntencontacten

57 DE MASTERPROEF = 24 studiepunten
BEOORDELING DE MASTERPROEF = 24 studiepunten 60% beoordeling scriptie (door promotor + lector) 20% beoordeling mondelinge verdediging (door jury) 20% beoordeling verdediging

58 praktische tijdsplanning:
maart (jaar 7): oriëntatie op mogelijke thema’s 1 december (jaar 8): keuze ingediend 1 april (jaar 8): aanvraag ethisch comité 1 mei (jaar 9): volledige scriptie bezorgen aan promotor + lector (standaard schema, max. 50 blz.) mei (jaar 9): mondelinge verdediging voor jury

59 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

60 en dan is er koffie !

61

62 SOFTWARE VOOR DE haio’s
portfolio Semistek Algemene informatie leeragenda ...... Inschrijving TOB/TOL’s

63 ELEKTRONISCH PORTFOLIO:
archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

64 UITGANGSPUNTEN: Primaire doelstelling = ontwikkelingsgericht ≠ evaluatie haio bepaalt zelf welke machtiging hij toekent aan welk document: “privé” = enkel voor zichzelf “coaching” = ook zichtbaar voor PO, STACO en regionaal staflid “groep” = ook voor haio’s uit seminariegroep “publiek” = voor iedereen met een paswoord De coördinator en praktijkopleider beoordelen inhoud en proces van het portfolio

65 UITGANGSPRINCIPES VOOR PORTFOLIO:
Het gebruik van de software is geïntegreerd in de praktijk en is daarom vooral opgehangen aan CASUSSEN TO DO’s LEERAGENDA / follow-up-gesprekken + SEMINARIE-WERKING Elk document en elke informatie-uitwisseling zal zich zoveel mogelijk afspelen in de driehoek: haio – praktijkopleider – coördinator software = enkel vehikel en lege schil alle educatieve instrumenten kunnen ingeladen worden

66 WEGWIJS IN DE SOFTWARE korte, handige introductie
van de voornaamste toepassingen/mogelijkheden: (mijn ICHO – algemene informatie – handleidingen): oefeningen i.v.m. software leeragenda en portfolio MET ANTWOORDEN/OPLOSSINGEN

67 WEGWIJS IN DE SOFTWARE

68 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK
ROP coördinator coördinator coördinator regionaal staflid regionaal staflid regionaal staflid seminariegroep seminariegroep seminariegroep plannigs- vergadering plannigs- vergadering plannigs- vergadering PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio haio PO ...... haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO

69 LIEVER VONKEN DAN VINKEN !
PORTFOLIO LIEVER VONKEN DAN VINKEN ! LIEVER KWALITEIT DAN KWANTITEIT

70 ELEKTRONISCHE PORTFOLIO
bijvoorbeeld: LEERDOELEN erg concreet leren formuleren volgens SMART-principe zeker ook zelfreflectie opnemen in uw portfolio enkele uitgewerkte voorbeelden: zie “demohaio”

71 UITGANGSPRINCIPES VOOR PORTFOLIO:
Maak voor jezelf een onderscheid tussen hetgeen je wil archiveren voor jezelf je wil tonen aan je PO of coördinator waarover je feedback wil je wil tonen aan je groep je wil tonen aan het ganse netwerk je wil archiveren voor de Erkenningscommissie

72 PORTFOLIO: inhoud uw coördinator zal u vertellen wat hij/zij concreet verwacht; minstens: leeragenda per half jaar en reflecties erover (met te plannen opleidingsinitiatieven) zelfbeschrijvingen (gekoppeld aan intake en evaluatie) twee tussentijdse beoordelingsgesprekken met uw PO reflectie over feedback over uw kennistoets relevante casussen patiëntenregistraties: 3 x 10 PUN/PAM/DEN boeiende literatuuropzoekingen de tekst van uw manuscript van uw project/masterproef alles waarover u fier bent: presentaties, leerfouten met reflecties, ....

73 BEOORDELING PORTFOLIO
**cfr. instructiebundel: evaluatieformulieren: *** 50% door PO en 50% door STACO: inhoudelijke kwaliteit van de opgeslagen documenten leereffect: kwaliteit en authenticiteit van de reflecties interactiegraad mate van invloed op vorderingen mate van zelfgestuurd levenslang leren originaliteit globale beoordeling

74 een persoonlijke beveiligde plaats

75 Portfolio: schermen voor de haio’s

76 handige to do’s

77 voorbeelden ter inspiratie
kijk op : inlog = demohaio wachtwoord = demohaio

78 haio’s: leeragenda

79 continue registratie

80 eigen casussen opslaan en uitwisselen

81 Prikbord voor de groep, discussie-forum
Semistek Prikbord voor de groep, discussie-forum Portfolio-elementen van anderen Verslag seminaries Kalender voor de eigen groep tips

82 virtuele seminarie-stek

83 feedback krijgen en geven

84 informatie opzoeken: een query

85 een praktijkopleider zoeken

86 een back-up voor uzelf of voor de erkenningscommissie

87 WEGWIJZERS EN LINKS: vb. www.ICHO.be/docu

88 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "master in de huisartsgeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google